Lørdag 20. juli 2019
Fire av ti

• Det er mye LO og NHO strides om, men en ting er de enige om: Det som faktisk er av vedtatt lovverk og inngåtte avtaler skal man følge. Derfor er det like deprimerende hvert år når LOs sommerpatrulje leverer rapport etter å ha besøkt tusenvis av ungdommer ved i alt 4788 bedrifter. Det er en årviss tradisjon at sommerpatruljen kan fastslå at ved en oppsiktsvekkende stor andel av bedriftene foregår det brudd på både lover og avtaleverk. I år har de funnet brudd ved nesten fire av ti bedrifter, eller 39,2 prosent for å være nøyaktig. Det er bekymringsverdig høyt.

• Da er det en mager trøst at de fleste lovbruddene er mindre alvorlige. Det vanligste bruddet er at de ansatte ikke er informert om verneombud. Selv om det ikke er det drøyeste, sier det også noe om at mange bedrifter ikke tar ansattes sikkerhet på alvor. Verneombud er til for å sikre at det er forsvarlige arbeidsforhold, og om man tar lett på vernebestemmelsene kan det på mange arbeidsplasser medføre alvorlige ulykker eller medføre helseskadelig arbeid.

• Mer alvorlig er det at det ved 9 prosent av bedriftene er brudd på overtidsbestemmelsene. I klartekst betyr det at nesten en av ti bedrifter snyter ansatte for til dels betydelige summer overtidsbetaling. Enda verre er det at det ved en del bedrifter utbetales lønn under lovfestet minstelønn. Det er bare noen bransjer i Norge som har lovfestet minstelønn gjennom allmenngjorte tariffavtaler, men en av dem er hotell- og restaurantbransjen. Ved hele 15,7 prosent av bedriftene i denne bransjen fant sommerpatruljen brudd på minstelønnsbestemmelsene. Det er ganske mange ungdommer som har sitt første møte med arbeidslivet gjennom en sommerjobb, for eksempel på en kafé. At en av seks av dem da får mindre betalt enn den relativt lave lovbestemte minstelønna kan vanskelig beskrives som noe annet enn et utslag av rein griskhet fra enkelte arbeidsgiveres side. Vi kan ikke ha det slik at serveringssteder skor seg grovt på at underbetalte ungdommer serverer øl til tørste feriegjester.

Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...
Lørdag 10. august 2019
• «Det skjer en stor omstilling av offentlig sektor i Norge, som er uopprettelig, selv med en regjering av en annen politisk farge. Tannkremen er ute av tuben for godt. Dette tror jeg får store konsekvenser både for tilliten til offentlig...