Fredag 19. juli 2019
VIL STYRE: Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim vil sette krav om meningsmangfold i innvandringsforskning. FOTO: ODIN JÆGER
• Mener innvandringsforskning er politisert • Vil stille krav om meningsmangfold
Vil styre forskningen
KRAV: Frp mener innvandringsforskningen er «ensidig og politisert». Nå vil de stille krav om meningsmangfold i forskningen. – Farlig, svarer Ap.

Forskning

– Jeg mener det er grunnlag for å påstå at forskningen er politisert og at man leter etter svar som setter innvandring i bedre lys, sier Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim.

Han omtaler norsk innvandringsforskning som «ensidig» og beskylder forskere for ikke å stille «ubehagelige spørsmål» om konsekvenser av innvandring.

– Jeg tror forskerne legger fram det de finner, men det spørs hva de leter etter. Vi ser resultater av noe forskning som ser ut til å være politisk motivert, sier Helgheim.

Beskyldningene rettes særlig mot forskningsstiftelsen Fafo.

– Man har forskningsmiljøer, som Fafo, som ikke alltid er ute etter å finne det fulle og det hele bildet, men vinklinger som støtter opp om en myte om at innvandring er positivt, sier han.

Fakta

Meningsmangfold:

• Frp har nedsatt et innvandrings- og integreringsutvalg som jobber fram ny politikk på feltet.

• Utvalget foreslår at «Det skal settes større krav til åpenhet og meningsmangfold i samfunnsforskningen på innvandrings-, integrerings- og kriminalområdet i samarbeid med Forskningsrådet og universitets- og høgskolesektoren. For å sikre større grad av meningsmangfold skal forskningsmiljøer utenfor Norge i større grad benyttes dersom disse kan gi supplerende perspektiv.»

Krav om meningsmangfold

I et forslag fra Frps innvandrings- og integreringsutvalg heter det at partiet vil «sette større krav til åpenhet og meningsmangfold i samfunnsforskningen på innvandrings-, integrerings- og kriminalområdet». Partiet skriver videre at meningsmangfoldet blant annet skal sikres ved at forskningsmiljøer utenfor Norge benyttes for å gi supplerende perspektiv.

– Skal man da supplere med innvandringskritiske stemmer for å få et større meningsmangfold i forskningen, Helgheim?

– Ja, det tror jeg vi bør gjøre. Vi ser en økende tendens til at innvandringskritiske stemmer blir holdt borte fra den offentlige debatten.

Han sier partiet vil gjøre en «kritisk gjennomgang av hvordan man håndterer informasjons­flyten og det som styres og finansieres av det offentlige».

Ingen tillit

– Det høres ut som du vil ha mer forskning som konkluderer med det samme som Frp?

– Jeg tror at hvis vi hadde fått mer seriøs og upolitisk forskning inn, ville det ikke engang vært en diskusjon om innvandring er bra for en nasjon, sier Helgheim.

Han sier videre at de fleste som driver med innvandringsforskning er på venstre­sida.

– Selv om forskere har et politisk syn, så følger man objektiv forskningsmetode?

– Vel, man har noen prinsipper som er gode. Men jeg har ingen overdreven tillit når de ser bort fra faktorer alle med et litt kritisk søkelys vil se at er åpenbare, sier Helgheim.

Toje enig i beskrivelsen

Asle Toje, tidligere forskningsdirektør ved Det Norske Nobelinstitutt og kjent «høyreside-akademiker», er enig i problembeskrivelsen til Helgheim.

– Vi har ikke tall på dette i Norge, men det er god grunn til å stille en slik hypotese, sier Toje.

Han viser til tall fra USA som viser at venstreliberale er i stor og økende overvekt innen samfunnsforskning og humaniora.

– Forskere er ærlige og redelige, men fordommer spiller inn når man stiller forskningsspørsmål og legger vekt på ulike faktorer, sier Toje.

Han vil imidlertid ikke stille politiske krav om meningsmangfold i forskningen, slik Frp tar til orde for.

– Det er mer problematisk. Jeg ser ikke hvordan staten kunne gjort det på en god måte. Jeg tror heller det vil jevne seg ut av seg selv på sikt, sier Toje.

Ap: «Farlig vei å gå»

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen reagerer kraftig på Frp-forslaget.

– Hvis politikerne skal begynne å diktere og styre meningsmangfoldet i forskning, har vi ikke lenger fri forskning i Norge. Hvis det er fri og uavhengig forskning, må vi som politikere tåle de resultatene som kommer, sier Henriksen.

Han mener Frp beveger seg ut på farlige veier med forslaget.

– Forslaget skurrer, og det er en farlig vei å gå. Hvis man ønsker mer mangfold i forskning om innvandring, er det siste man skal gjøre å diktere meningsinnholdet, slik Frp i realiteten tar til orde for. Det vil også undergrave tiltroa til resultatene og bli sett på som politisk bestilte resultater, sier Henriksen.

Forsvarer Fafo

Daglig leder ved Fafo Tone Fløtten sier det er feil at de er opptatt av å vise fram positive sider ved innvandring.

– Fafo har ikke noe syn på innvandring. Fafo forsker blant annet på hvordan integrering i Norge fungerer, for eksempel gjennom evalueringer av myndighetenes tiltak, og på innvandreres levekår. Som institusjon har vi selvfølgelig ikke noen holdning til innvandring, og dermed heller ikke noe ønske om at forskningen skal gi bestemte resultater, sier Fløtten.

Hun sier hun ikke forstår hvordan Frp i praksis kan stille krav om meningsmangfold i forskningen.

– Skal det gjøres gjennom institusjonene når de ansetter? Det vil i tilfelle kreve en radikal endring i hva det er lov til å spørre om under et jobbintervju. Skal det være når departementene som oppdragsgivere bestiller forskning? Eller skal Forskningsrådet gjøre det i vurdering av søknader? Dette virker veldig rart for meg, sier Fløtten.

andreash@klassekampen.no

Onsdag 21. august 2019
PROBLEMER: Militæroperasjonen i Persiabukta, sabotasjeaksjoner og USAs sanksjoner. Dette er temaene som Erna Solberg trolig vil snakke med Iran om.
Onsdag 21. august 2019
TRUSSEL: I mai ga PST politiet beskjed om at trussel­nivået for angrep fra høyre­ekstreme var økt. Moskeer var aktuelle mål, men ingen informerte dem.
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Onsdag 21. august 2019
Kulturrådet krever at de som søker om tidsskriftstøtte, skal honorere sine bidragsytere etter vedtatte minstesatser. – Urealistisk, mener Tidsskrift­foreningen.
Tirsdag 20. august 2019
KRISE: – Dersom andre partier ikke synes at Granavolden-erklæringen er god nok, så får de trekke seg fra regjeringen, sier Venstre-ordfører Lena Landsverk.
Tirsdag 20. august 2019
Astrup Fearnleys sponsor anklages for folkerettsbrudd, mens Nasjonal­museet tar imot støtte fra skatte­paradis. Kunstnere mener debatten om «giftige donasjoner» må reises også her hjemme.
Tirsdag 20. august 2019
PROTESTER: Frykten for Hongkongs politiske framtid har ikke sluppet taket.
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
ANGREP: Den islamske staten (IS) sier at de sto bak angrepet i Kabul lørdag. Afghanistankomiteen ser terroren som et forsøk på å svekke fredsforhandlingene.
Mandag 19. august 2019
Ikke har hun drømt om å bli artist og ikke er hun så glad i musikk, men en voksende fanskare gjør at Aurora må stå på. Nå skal hun tilbringe et par måneder med norsk konsertpublikum.