Torsdag 18. juli 2019
RUTINERTE: Direktør Ingrid Nilsson ved Preus museum i Horten synes museet bør involveres i planleggingen av Fotografihuset i Oslo. Her fra museet i Horten. FOTO: ANDREAS HARVIK, PREUS MUSEUM
Preus museum i Horten frykter at støtte til Fotografihuset vil gå utover bevilgningene til det nasjonale fotomuseet:
Horten vil inn i Bjørvika
Det nasjonale fotomuseet i Horten krever å bli inkludert i planleggingen av Fotografihuset i Oslo. – Det har vært marginalt med dialog, sier museums­direktør Ingrid Nilsson.

kultur

I midten av august begynner juryen sin utvelgelse i arkitektkonkurransen til Fotografi­huset i Bjørvika i Oslo. Samtidig raser debatten om plasseringen av bygget på det som omtales som den siste «kremtomten» i Oslos fjordbyprosjekt, Sukkerbiten.

Men debatten om Fotografihuset bør ikke bare handle om arkitektur og plassering, mener direktør Ingrid Nilsson ved Preus museum i Horten.

– Det prates mye om bygg og beliggenhet, men jeg savner snakk om innholdet i bygget, sier Nilsson.

Hun opplever at Norges nasjonale fotomuseum ikke har blitt involvert tilstrekkelig i samtalen om landets store foto­satsing.

– Det har vært marginalt med dialog til nå i prosessen. Oslo trenger en plass for fotografi, og Fotografihuset er et bra initiativ. Men Preus museum må være en del av det og ta del i innholdsutviklingen, mener hun.

Preus museum ble etablert som privat museum i Horten i 1976 og overtatt av staten i 1995. Da ble det gjort til nasjonalt museum for fotografi. Museet er bygget rundt fotografisamlingen til fotografen Leif Preus (1928–2013). Samlingen regnes som den viktigste kartleggingen av norsk fotohistorie.

Fakta

Fotografihuset i Oslo:

• Planlagt bygg i Bjørvika i Oslo for visning av fotografi.

• Årlig beregnet driftsbudsjett på 75 millioner kroner. Åpner etter planen i 2023.

• Har som mål å bli en «verdensarena» for fotografi, men flere aktører er kritiske til prosjekt.

Vil inn i Fotografihuset

– Vår kunnskap om fotografiets historie og plass i dagens samfunn bør være en del av innholdet i det nye Fotografihuset, mener Nilsson.

– Hvis man ønsker å drive formidling utover å være et privat visningssted for fotografi, må det museums­faglige inkluderes.

Erling Johansen, daglig leder i Fotografihuset, sier til Klassekampen at dialogen har vært begrenset fordi de har måttet prioritere å finne et bygg og utvikle et grovkonsept.

– Når vi nå går inn i arbeidet i mer detalj, ønsker vi å spille på kompetansen i alle deler av miljøet, inkludert Preus museum, sier Johansen.

Frykter konkurranse

Preus Museum har lenge slitt med underfinansiering. Museet sliter med å finne nok midler til forvalting og bevaring av eksisterende samling og til å utvikle samlingen til også å omfavne det digitale fotografiet. I 2018 viste en rapport fra Kulturrådet at halvparten av samlingen på Preus ikke ble lagret under gode nok forhold.

Samtidig planlegger Fotografihuset at en tredel av deres årlige driftsbudsjett på 75 millioner kroner skal dekkes av offentlige midler fordelt mellom stat og kommune. De budsjetterer dermed med rundt 25 millioner kroner i årlig offentlig støtte. Det bekymrer Nilsson.

– Vi ønsker selvsagt ikke at statlige midler til et nytt fotografihus skal konkurrere med finansieringen vår. Når Fotografihuset skal finansieres med offentlige midler, må det stilles krav om at vi vil være en del av virksomheten, mener hun.

Kulturdepartementet viser til at dette er en budsjettsak og vil derfor ikke kommentere en eventuell finansiering av det planlagte fotosenteret. De bekrefter imidlertid å ha mottatt søknad om støtte fra Fotografihuset.

Erling Johansen, daglig leder i Fotografihuset, forteller at søknaden er på tre millioner kroner i driftstilskudd for 2020. Johansen sier de også er opptatt av å ikke bidra til en kannibalisering av offentlige midler.

– Det er vi også tydelige på i dialogen vår med Kulturdepartementet. Så vi skal framheve Hortens rolle som viktig i buketten med fotografiske tilbud, sier han.

Utenkelig med annet sted

Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Hun mener vi må legge nasjonale institusjoner andre steder enn Oslo, fordi det er i distriktene de store kultur­institusjonene behøves.

– Tenk hva det ville hatt å si for Horten om de utviklet deres fotomuseum med de samme midlene som vil gå til Fotografihuset i Oslo, sier hun.

Sem-Jacobsen presiserer at hun ikke er udelt negativ til Fotografihuset, som hun mener har mange spennende sider ved seg.

– Men jeg tror ikke Bjørvika trenger denne institusjonen, sier hun.

Erling Johansen sier det er helt utenkelig å legge Fotografihuset et annet sted.

– En satsing som dette vil ikke være levedyktig noe annet sted, sier Johansen, med henvisning til at huset budsjetterer med 250.000 besøkende årlig.

kultur@klassekampen.no

Onsdag 21. august 2019
Kulturrådet krever at de som søker om tidsskriftstøtte, skal honorere sine bidragsytere etter vedtatte minstesatser. – Urealistisk, mener Tidsskrift­foreningen.
Tirsdag 20. august 2019
Astrup Fearnleys sponsor anklages for folkerettsbrudd, mens Nasjonal­museet tar imot støtte fra skatte­paradis. Kunstnere mener debatten om «giftige donasjoner» må reises også her hjemme.
Mandag 19. august 2019
Medvirking og mediebruk er viktig i den kommende kulturmeldingen for barn og unge.
Lørdag 17. august 2019
Det internasjonale kunstfeltet er i ferd med å kutte sine bånd til rike filantroper. Det nye begrepet er «giftige donasjoner».
Fredag 16. august 2019
Det danske medie­konsernet Aller tok ut 100 millioner kroner i utbytte og konsern­bidrag fra Dagbladet i fjor. – Det virker ikke som avisa har behov for presse­støtte, sier medieviter.
Torsdag 15. august 2019
Lørdag åpner egyptiske Mohamed El Masrys utstilling i Oslo. Men kunstneren selv nektes visum fordi UDI frykter at han vil søke asyl. – Et angrep på min kunstneriske frihet, sier han.
Onsdag 14. august 2019
Terror fra ytre høyre har påvirket hvordan svenskene snakker om innvandring. – Sveriges historie med høyreekstrem vold har preget landet mer enn vi tror, sier Bjarne Riiser Gundersen.
Tirsdag 13. august 2019
Terrorforskere ber mediene tone ned omtalen av den terrorsiktede 21-åringen etter moskéskytingen i helga.
Mandag 12. august 2019
Fem studieplasser på journalistikk­utdanningen ved Oslomet reserveres til søkere med minoritetsbakgrunn. I år har bare to studenter kommet inn via kvoten.
Lørdag 10. august 2019
Kulturminister Trine Skei Grande ­ stiller til Fortnite-duell. Ellers er det lite som står på spill for kulturfolk under Arendalsuka.