Onsdag 17. juli 2019
Klasseskiller

• En klassisk myte om moderne kapitalistiske samfunn er at så lenge man er villig til å jobbe, vil man ha et bra liv. De som virkelig blir fattige er de som faller utenfor, som arbeidsløse og rusmisbrukere. I flere tiår etter andre verdenskrig sto denne myten sterkt, men i nyliberalismens tidsalder har man oppdaget fenomenet «working poor». Folk som har jobber, kanskje til og med mer enn en, men fortsatt ikke har nok til å få det til å gå rundt. Den amerikanske forfatteren og journalisten Barbara Ehrenreich sjokkerte mange da hun dokumenterte hvordan livet på bunnen av arbeidslivet i USA var i boka «Kjøpt og underbetalt. Om (ikke) å klare seg i Amerika». Etter hvert har det gått opp for stadig flere at dette er virkeligheten både i USA, og i mange europeiske land. Nå må vi venne oss til å tenke at det også er slik her i Norge.

• Mandag skrev Dagsavisen om ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viste at hele 6670 personer med heltidsjobb mottok sosialhjelp i 2018. I tillegg var det 10.777 som jobbet deltid og mottok sosialhjelp. Sosialhjelp er ikke enkelt å få i Norge – det er ment som et siste sikkerhetsnett, når man ikke har nok til å betale regningene. I Norge har vi vært vant til å tenke at vi har en såkalt «sammenpresset lønnsstruktur», altså at avstanden mellom de som tjener lite og de som tjener mye, er mindre enn i mange andre land. Tanken har vært at vi sikrer at alle har nok til å leve. Trass i dette er det altså folk som jobber og sliter, men ikke har nok til det. Det er en skam.

• Oslo kommune peker på at det trolig henger sammen med store utgifter til famileforsørgelse, og det er sikkert et poeng. SVs Kirsti Bergstø på sin side ser de urovekkende tallene som tegn på at «sosial dumping og massiv import av arbeidskraft øker presset i arbeidslivet». Det har hun nok rett i. I en rekke bransjer er det påvist hardt press i de lavere lønnssjiktene. Men til sjuende og sist viser SSB-tallene én ting helt tydelig: Det er deler av norsk arbeidsliv som rett og slett har for lavt lønnsnivå. Det bør både fagbevegelsen og venstresida gjøre noe med.

Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...
Lørdag 10. august 2019
• «Det skjer en stor omstilling av offentlig sektor i Norge, som er uopprettelig, selv med en regjering av en annen politisk farge. Tannkremen er ute av tuben for godt. Dette tror jeg får store konsekvenser både for tilliten til offentlig...
Fredag 9. august 2019
• I fjor på denne tida slet norske bønder med en ekstrem tørkesommer, som ga dårlige avlinger og for lite mat til dyra. Tørka ble knyttet til global oppvarming, og mange fryktet at ekstremt vær ville bli den nye normalen. FNs klimapanel...