Onsdag 17. juli 2019
Klasseskiller

• En klassisk myte om moderne kapitalistiske samfunn er at så lenge man er villig til å jobbe, vil man ha et bra liv. De som virkelig blir fattige er de som faller utenfor, som arbeidsløse og rusmisbrukere. I flere tiår etter andre verdenskrig sto denne myten sterkt, men i nyliberalismens tidsalder har man oppdaget fenomenet «working poor». Folk som har jobber, kanskje til og med mer enn en, men fortsatt ikke har nok til å få det til å gå rundt. Den amerikanske forfatteren og journalisten Barbara Ehrenreich sjokkerte mange da hun dokumenterte hvordan livet på bunnen av arbeidslivet i USA var i boka «Kjøpt og underbetalt. Om (ikke) å klare seg i Amerika». Etter hvert har det gått opp for stadig flere at dette er virkeligheten både i USA, og i mange europeiske land. Nå må vi venne oss til å tenke at det også er slik her i Norge.

• Mandag skrev Dagsavisen om ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viste at hele 6670 personer med heltidsjobb mottok sosialhjelp i 2018. I tillegg var det 10.777 som jobbet deltid og mottok sosialhjelp. Sosialhjelp er ikke enkelt å få i Norge – det er ment som et siste sikkerhetsnett, når man ikke har nok til å betale regningene. I Norge har vi vært vant til å tenke at vi har en såkalt «sammenpresset lønnsstruktur», altså at avstanden mellom de som tjener lite og de som tjener mye, er mindre enn i mange andre land. Tanken har vært at vi sikrer at alle har nok til å leve. Trass i dette er det altså folk som jobber og sliter, men ikke har nok til det. Det er en skam.

• Oslo kommune peker på at det trolig henger sammen med store utgifter til famileforsørgelse, og det er sikkert et poeng. SVs Kirsti Bergstø på sin side ser de urovekkende tallene som tegn på at «sosial dumping og massiv import av arbeidskraft øker presset i arbeidslivet». Det har hun nok rett i. I en rekke bransjer er det påvist hardt press i de lavere lønnssjiktene. Men til sjuende og sist viser SSB-tallene én ting helt tydelig: Det er deler av norsk arbeidsliv som rett og slett har for lavt lønnsnivå. Det bør både fagbevegelsen og venstresida gjøre noe med.

Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...
Onsdag 27. november 2019
• Rødts mistillitsforslag mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fått Arbeiderpartiet til å trekke Stalin-kortet. «At Rødt velger å håndtere denne saken som en Moskvaprosess, får være deres sak. Vi som lever i et parlamentarisk...
Tirsdag 26. november 2019
• «Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.» Slik står det i Folketrygdloven, og det ser tilforlatelig nok ut: Blir du syk eller...