Onsdag 17. juli 2019
VISJONER: Her er ett av de anonyme arkitektforslagene til det nye Fotografihuset på Sukkerbiten i Oslo. Klassekampens gjennomgang viser at kun 17 av 98 er tegnet med badeanlegg.
Opposisjonen i Oslo splittes: Frp og Bompengepartiet vil ha friområde. Høyre, KrF og Venstre vil ha fotohus på Sukkerbiten.
Strides om Oslos sukkerbit
Undersak

Flere støtter en omregulering

I går meldte Klassekampen at Oslo SV går til valgkamp på å få omregulert Sukkerbit-tomta i Bjørvika til et friområde. Med seg har de MDG og Senterpartiet. Rødt stiller seg også positive til en omregulering. De får også støtte fra opposisjonspartiene Fremskrittspartiet og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger

– Dette fotografihuset er det enkelt å være imot, sier Bjørn Revil, førstekandidaten til det såkalte bompengepartiet.

Ifølge en meningsmåling utført av Sentio for Klassekampen i juni, ville partiet fått seks mandater i bystyret i Oslo om valget ble avholdt da.

Om meningsmålingen fra juni skulle stemme overens med valgresultatet i september, ville det bare vært et knapt flertall for prosjektet i bystyret. Kun to mandater skiller flertallet fra motstanderne.

– Prosjektet er så omfattende at det vil gå utover grøntarealene i byen, sier Revil til Klassekampen.

Han får støtte fra Camilla Wilhelmsen, Fremskrittspartiets andrekandidat. Hun håper Arbeiderpartiet, som er positive til prosjektet, endrer standpunkt.

– Vi ønsker å omregulere sukkerbiten slik at det kan være et friområde. Så vi støtter SV fullt og helt i dette, sier hun.

Oslo Høyre krever bademuligheter for å støtte det omstridte Fotografihuset på Sukkerbiten. Men leder av Fotografihuset mener området ikke er egnet for bading.

Kultur

– Fotografihuset må bygges på en måte som gjør Sukkerbiten allment tilgjengelig med bademuligheter, som på Sørenga, sier Eirik Lae Solberg, Høyres førstekandidat i Oslo.

I 2023 skal tomta ved Operaen i Oslo etter planen prydes med et nytt fotografihus. Målet er å bli et internasjonalt senter for fotografi.

Men som Klassekampen skrev i går, vil både SV, MDG og Senterpartiet i Oslo omregulere Sukkerbiten til friområde. Siden også Rødt vurderer det samme, kan Arbeiderpartiet stå alene på rødgrønn side i spørsmålet om Fotografihusets framtid.

I opposisjonen er stemningen mer positiv. Oslo Høyres Eirik Lae Solberg forteller at partiet i utgangspunktet ønsker Fotografihuset velkommen til tomta, men med visse forbehold: Det må kombineres med et sjøbad.

– Vi vil se an forslagene til bygningene på tomta før vi tar endelig stilling til dette, sier han til Klassekampen.

Fakta

Sukkerbiten:

• Sukkerbiten er en tomt ved havkanten ved operaen i Oslo.

• I 2018 inngikk Hav Eiendom AS og Fotografihuset AS en intensjonsavtale om å etablere Fotografihuset på tomta.

• Planen er å bygge et fotohus på 3700 kvadratmeter. Et lite område er markert fri for ferdsel og kai-aktivitet.

• Det er usikkert om det vil bli bademuligheter på tomta.

– Ikke et badested

Forrige uke ble det åpnet et visningssenter på Sukkerbiten-tomta, som ligger ytterst i Bjørvika. Her presenteres de 98 arkitektforslagene til hvordan det nye bygget skal se ut.

Flere av tegningene viser store og til dels høye bygg, noe som har ført til bekymring i både aksjonsgruppa Sukkerbitens venner og i byrådet om at Fotografihuset vil gå på bekostning av et allment friområde.

I likhet med Høyre er KrF og Venstre i Oslo i utgangspunktet positive til Fotografihuset, men ønsker at det skal holde seg til reguleringsplanen som ble vedtatt i 2014. I denne planen er 3700 kvadratmeter satt av til bygget, mens resten er regulert til offentlig areal uten bebyggelse.

På denne delen av Sukkerbiten ønsker altså Høyre at det skal være bademuligheter. Det er det ikke sikkert det blir, forteller ledelsen i Fotografihuset AS.

– Sukkerbiten er ikke et naturlig badested. Det er regulert til dypvannskai og en del av kaistrukturen er også vernet, påpeker Erling Johansen, daglig leder for det planlagte Fotografihuset.

I en gjennomgang Klassekampen har gjort av arkitekttegningene som er tilgjengelige på nett er det i 44 av de 98 forslagene uklart om det skal legges til rette for bading. I 37 av forslagene er det etter hva Klassekampen kan se eksplisitt tegnet inn høye kaikanter og annen arkitektur som er uforenelig med et sjøbad. I kun 17 av forslagene er ­bading tegnet inn som en ­sentral del av aktiviteten i området.

Det synes altså ikke Erling Johansen at er noe problem.

– Man kan selvsagt stupe uti, men det er ikke et område godt egnet til bading. Argumentet om bading blir derfor litt søkt, mener ­Johansen.

Han sier at det aldri har vært snakk om å lage et badeanlegg på selve Sukkerbit-tomta, men viser til den planlagte 100 meter lange Opera-stranda mellom Operaen og Fotografihuset.

– Dette henger sammen med reguleringen og vern av området, sier Johansen.

Han påpeker imidlertid at reguleringen tilsier at store deler av Sukkerbiten må brukes til friområde og at Fotografihuset er nedskalert i areal for å passe inn på tomta.

Kan ikke love noe

Johansen er ikke bekymret for at debatten som nå har blusset opp rundt Fotografihuset, kan legge kjepper i hjulene for den planlagte oppføringen.

– Det er ikke overraskende at det nå blir kamp om en slik kremtomt, og vi ser at det nå brygger opp til stort engasjement før valget. Vi står imidlertid trygt på den demokratisk forankrete reguleringen fra 2014. Det er den vi må forholde oss til, sier Johansen.

Lae Solberg (H) kan ikke love uforbeholden støtte.

– Hvis pådriverne legger fram forslag som gjør et friområde umulig, vil vi motsette oss det. Men vi vil jobbe for at man kan få begge deler, sier Høyres førstekandidat.

kultur@klassekampen.no

Tirsdag 20. august 2019
Astrup Fearnleys sponsor anklages for folkerettsbrudd, mens Nasjonal­museet tar imot støtte fra skatte­paradis. Kunstnere mener debatten om «giftige donasjoner» må reises også her hjemme.
Mandag 19. august 2019
Medvirking og mediebruk er viktig i den kommende kulturmeldingen for barn og unge.
Lørdag 17. august 2019
Det internasjonale kunstfeltet er i ferd med å kutte sine bånd til rike filantroper. Det nye begrepet er «giftige donasjoner».
Fredag 16. august 2019
Det danske medie­konsernet Aller tok ut 100 millioner kroner i utbytte og konsern­bidrag fra Dagbladet i fjor. – Det virker ikke som avisa har behov for presse­støtte, sier medieviter.
Torsdag 15. august 2019
Lørdag åpner egyptiske Mohamed El Masrys utstilling i Oslo. Men kunstneren selv nektes visum fordi UDI frykter at han vil søke asyl. – Et angrep på min kunstneriske frihet, sier han.
Onsdag 14. august 2019
Terror fra ytre høyre har påvirket hvordan svenskene snakker om innvandring. – Sveriges historie med høyreekstrem vold har preget landet mer enn vi tror, sier Bjarne Riiser Gundersen.
Tirsdag 13. august 2019
Terrorforskere ber mediene tone ned omtalen av den terrorsiktede 21-åringen etter moskéskytingen i helga.
Mandag 12. august 2019
Fem studieplasser på journalistikk­utdanningen ved Oslomet reserveres til søkere med minoritetsbakgrunn. I år har bare to studenter kommet inn via kvoten.
Lørdag 10. august 2019
Kulturminister Trine Skei Grande ­ stiller til Fortnite-duell. Ellers er det lite som står på spill for kulturfolk under Arendalsuka.
Fredag 9. august 2019
Etter skyteepisodene i USA har en debatt om medienes terrordekning blusset opp. Forsker mener pressen bør bli restriktive med å navngi terrorister, men Redaktørforeningen frykter til mystifisering.