Tirsdag 16. juli 2019
Strandsona

• «Natt og dag, vinter og sommer er den over meg – denne dragende hjemve etter havet», skrev Henrik Ibsen i «Fruen fra havet». Vi er mange som lengter etter havet, kanskje først og fremst nå om sommeren. Men det er ikke alltid like lett å få tilgang til det etterlengtede havet, og det blir stadig vanskeligere. I gårsdagens avis skrev Klassekampen om den økende privatiseringen av strandsona. Siden 2000 har antallet bygninger i strandsona økt fra 433.940 til 521.500, noe som tilsier en økning på 20 prosent. For Norge totalt er 68,5 prosent tilgjengelig, men ifølge Norsk friluftsliv er mye av dette for bratt til å ferdes i. Området rundt Oslofjorden er verst, her er det i dag bare 40 prosent av strandsona som er tilgjengelig for allmennheten. I Oslo kommune bare 30 prosent.

• Denne utviklingen skjer til tross for at bygging i strandsona har vært forbudt ved lov i 50 år. Strandsoneloven ble vedtatt i 1965 og skal sikre allmennheten tilgang til strandsona, som defineres som alt areal innenfor 100 meter fra strandlinja. Det betyr at man ikke kan bygge i strandsona der det er fri ferdselsrett for allmennheten. Men så finnes det likevel unntak, og det er i praksis unntakene som har blitt regelen. I fjor ble 1200 av 1300 dispensasjonssøknader innvilget. Ifølge Klima- og miljødepartementet er det arealene langs sjøen som er under sterkest utbyggingspress. Det gjør at det er vanskelig for ­kommunene som har forvaltningsansvaret, å si nei til penge­sterke utbyggere.

• I en kystnasjon som Norge, mister vi noe helt grunnleggende dersom enkel tilgang til havet blir et privilegium forbeholdt de mest ressurssterke. Kommunene må få tyngre verktøykasse for å hindre utbygging i strandsona og i noen tilfeller også kunne kjøpe tilbake eiendom for å gjøre strandsona tilgjengelig igjen. I en tid hvor forskjellene øker, er det desto viktigere å kjempe for å holde hevd i prinsippene som sikrer alle tilgang til sjøen. Det er som i Alf Prøysens «Jørgen hattemaker» (i lett omskrevet versjon) : «Sola skinn’ på deg, så skuggen fell på meg, men havet er blått for æille».MARI EIFRING

Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...
Onsdag 27. november 2019
• Rødts mistillitsforslag mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fått Arbeiderpartiet til å trekke Stalin-kortet. «At Rødt velger å håndtere denne saken som en Moskvaprosess, får være deres sak. Vi som lever i et parlamentarisk...
Tirsdag 26. november 2019
• «Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.» Slik står det i Folketrygdloven, og det ser tilforlatelig nok ut: Blir du syk eller...