Tirsdag 16. juli 2019
Strandsona

• «Natt og dag, vinter og sommer er den over meg – denne dragende hjemve etter havet», skrev Henrik Ibsen i «Fruen fra havet». Vi er mange som lengter etter havet, kanskje først og fremst nå om sommeren. Men det er ikke alltid like lett å få tilgang til det etterlengtede havet, og det blir stadig vanskeligere. I gårsdagens avis skrev Klassekampen om den økende privatiseringen av strandsona. Siden 2000 har antallet bygninger i strandsona økt fra 433.940 til 521.500, noe som tilsier en økning på 20 prosent. For Norge totalt er 68,5 prosent tilgjengelig, men ifølge Norsk friluftsliv er mye av dette for bratt til å ferdes i. Området rundt Oslofjorden er verst, her er det i dag bare 40 prosent av strandsona som er tilgjengelig for allmennheten. I Oslo kommune bare 30 prosent.

• Denne utviklingen skjer til tross for at bygging i strandsona har vært forbudt ved lov i 50 år. Strandsoneloven ble vedtatt i 1965 og skal sikre allmennheten tilgang til strandsona, som defineres som alt areal innenfor 100 meter fra strandlinja. Det betyr at man ikke kan bygge i strandsona der det er fri ferdselsrett for allmennheten. Men så finnes det likevel unntak, og det er i praksis unntakene som har blitt regelen. I fjor ble 1200 av 1300 dispensasjonssøknader innvilget. Ifølge Klima- og miljødepartementet er det arealene langs sjøen som er under sterkest utbyggingspress. Det gjør at det er vanskelig for ­kommunene som har forvaltningsansvaret, å si nei til penge­sterke utbyggere.

• I en kystnasjon som Norge, mister vi noe helt grunnleggende dersom enkel tilgang til havet blir et privilegium forbeholdt de mest ressurssterke. Kommunene må få tyngre verktøykasse for å hindre utbygging i strandsona og i noen tilfeller også kunne kjøpe tilbake eiendom for å gjøre strandsona tilgjengelig igjen. I en tid hvor forskjellene øker, er det desto viktigere å kjempe for å holde hevd i prinsippene som sikrer alle tilgang til sjøen. Det er som i Alf Prøysens «Jørgen hattemaker» (i lett omskrevet versjon) : «Sola skinn’ på deg, så skuggen fell på meg, men havet er blått for æille».MARI EIFRING

Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...
Lørdag 10. august 2019
• «Det skjer en stor omstilling av offentlig sektor i Norge, som er uopprettelig, selv med en regjering av en annen politisk farge. Tannkremen er ute av tuben for godt. Dette tror jeg får store konsekvenser både for tilliten til offentlig...
Fredag 9. august 2019
• I fjor på denne tida slet norske bønder med en ekstrem tørkesommer, som ga dårlige avlinger og for lite mat til dyra. Tørka ble knyttet til global oppvarming, og mange fryktet at ekstremt vær ville bli den nye normalen. FNs klimapanel...