Mandag 15. juli 2019
Persiabukta

• «Beware of what you’re walking into, because nothing good happens in the Strait of Hormuz». Advarselen kommer fra den pensjonerte amerikanske viseadmiralen Michael Franke til nyhetssida Vox. Han viser til at USA nå samler en koalisjon av villige land for å få på plass en internasjonal marinestyrke til å vokte skipstrafikken i Hormuzstredet, mellom Iran og De forente arabiske emirater. Detaljene i operasjonen er fremdeles uklare, men amerikanerne har signalisert at de selv vil sende noen større skip for å lede operasjonen, mens allierte land må stå for skip til patruljering og konvoier.

• Regjeringen har vinglet i saken, slik Klassekampen tidligere har omtalt. I slutten av juni sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at det var uaktuelt å sende norske styrker. Etter å ha snakket med amerikanerne og Rederiforbundet forandret forklaringen seg totalt, og linja er nå at Norge er positive til amerikanernes initiativ. USA har gjort det klart at de har det travelt – på onsdag varslet de at en styrke vil være klar «i løpet av de neste ukene». Det betyr at Norge kan komme til å sende militære styrker på utenlandstokt midt i fellesferien. Regjeringen har vært ordknapp om hvordan dette skal håndteres, men opplyser i en pressemelding at «dersom det skulle bli aktuelt, vil Stortinget bli konsultert på vanlig måte». Hva dette betyr, er uklart. Skal Stortinget informeres etter at avgjørelsen er tatt? Skal den utvidede utenrikskomiteen samles midt i ferien? Eller blir det Libya på nytt, der avgjørelsen fattes av partiets parlamentariske ledere på SMS fra ferie?

• Det norske sjøforsvaret hadde store problemer allerede før Helge Ingstad sank. Om vi på toppen av dette skal sende norske marinestyrker til utenlandsoppdrag, vil det åpenbart svekke beredskapen hjemme. Samtidig er situasjonen i Hormuzstredet stadig mer spent. I verste fall kan Norge ende opp med å sende styrker til frontlinja i en framtidig krig mellom USA og Iran. Det vil gjøre terskelen for å si nei til et amerikansk krigseventyr enda høyere enn den allerede er.

Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...
Lørdag 10. august 2019
• «Det skjer en stor omstilling av offentlig sektor i Norge, som er uopprettelig, selv med en regjering av en annen politisk farge. Tannkremen er ute av tuben for godt. Dette tror jeg får store konsekvenser både for tilliten til offentlig...
Fredag 9. august 2019
• I fjor på denne tida slet norske bønder med en ekstrem tørkesommer, som ga dårlige avlinger og for lite mat til dyra. Tørka ble knyttet til global oppvarming, og mange fryktet at ekstremt vær ville bli den nye normalen. FNs klimapanel...