Mandag 15. juli 2019
Persiabukta

• «Beware of what you’re walking into, because nothing good happens in the Strait of Hormuz». Advarselen kommer fra den pensjonerte amerikanske viseadmiralen Michael Franke til nyhetssida Vox. Han viser til at USA nå samler en koalisjon av villige land for å få på plass en internasjonal marinestyrke til å vokte skipstrafikken i Hormuzstredet, mellom Iran og De forente arabiske emirater. Detaljene i operasjonen er fremdeles uklare, men amerikanerne har signalisert at de selv vil sende noen større skip for å lede operasjonen, mens allierte land må stå for skip til patruljering og konvoier.

• Regjeringen har vinglet i saken, slik Klassekampen tidligere har omtalt. I slutten av juni sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at det var uaktuelt å sende norske styrker. Etter å ha snakket med amerikanerne og Rederiforbundet forandret forklaringen seg totalt, og linja er nå at Norge er positive til amerikanernes initiativ. USA har gjort det klart at de har det travelt – på onsdag varslet de at en styrke vil være klar «i løpet av de neste ukene». Det betyr at Norge kan komme til å sende militære styrker på utenlandstokt midt i fellesferien. Regjeringen har vært ordknapp om hvordan dette skal håndteres, men opplyser i en pressemelding at «dersom det skulle bli aktuelt, vil Stortinget bli konsultert på vanlig måte». Hva dette betyr, er uklart. Skal Stortinget informeres etter at avgjørelsen er tatt? Skal den utvidede utenrikskomiteen samles midt i ferien? Eller blir det Libya på nytt, der avgjørelsen fattes av partiets parlamentariske ledere på SMS fra ferie?

• Det norske sjøforsvaret hadde store problemer allerede før Helge Ingstad sank. Om vi på toppen av dette skal sende norske marinestyrker til utenlandsoppdrag, vil det åpenbart svekke beredskapen hjemme. Samtidig er situasjonen i Hormuzstredet stadig mer spent. I verste fall kan Norge ende opp med å sende styrker til frontlinja i en framtidig krig mellom USA og Iran. Det vil gjøre terskelen for å si nei til et amerikansk krigseventyr enda høyere enn den allerede er.

Torsdag 20. februar 2020
• Hvordan blir folk deltakere i demokratiet? Ofte er utgangspunktet en helt konkret sak de engasjerer seg i og organiserer seg for å fremme. Noen samler seg i grupper på sosiale medier, hvor de møter likesinnede og deler informasjon. Slike...
Onsdag 19. februar 2020
• Professor Jørn Rattsø og Geir Vinsand i Nivi Analyse kritiserte i Aftenposten mandag resultatene av kommune- og regionreformen. I Aftenposten framstilles de som «to av Norges fremste eksperter på offentlig styring». I realiteten står de...
Tirsdag 18. februar 2020
• Flyselskapet Widerøe varslet i går kutt i rutetilbudet i Nord-Norge. «Vi kutter dessverre helt nødvendig kollektivtransport i Distrikts-­Norge», sier administrerende direktør Stein Nilsen i en pressemelding. 4000 flyginger på...
Mandag 17. februar 2020
• Vår nye fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) har hatt god inntekt i vinter. Etter at han først tiltrådte som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet 4. november i fjor, har han fått betalt både for den jobben og for jobben som...
Lørdag 15. februar 2020
• Styret i Norsk Redaktørforening sa denne uka nei til å ta opp Resetts redaktør Helge Lurås som medlem. Foreningen finner etter en helhetsvurdering at Resett ikke fyller kriteriene for opptak, som blant annet innebærer at mediet forplikter...
Fredag 14. februar 2020
• Da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus slo seg sammen i 2011, var det en forutsetning at den nye høgskolen skulle ha to studie­steder, et i Pilestredet i Oslo og et på Kjeller i Akershus. I intensjonsavtalen står det også at framtidig...
Torsdag 13. februar 2020
• Joe Biden har vært den amerikanske politiske og økonomiske eliten og det liberale politiske sentrums sikre kort i kampen for å slå Donald Trump i den kommende presidentvalgkampen i november. Denne planen ser nå ut til å gå i vasken. I...
Onsdag 12. februar 2020
• E-tjenesten la mandag fram sin vurdering av aktuelle sikkerhets­utfordringer for Norge. Det nye i analysen er at Kina nå er løftet fram som den største sikkerhets­politiske trusselen mot Norge ved siden av Russland. Som begrunnelse skriver...
Tirsdag 11. februar 2020
• Statskog, som forvalter statens fjell- og skogseiendommer, er Norges suverent største grunneier, men blir stadig mindre. I 2011 begynte statsforetaket å selge unna skog- og utmarkseiendommer, og til nå er 540.000 dekar solgt, viser en...
Mandag 10. februar 2020
• I en reportasje i fredagens A-magasin forteller ti anonyme fastleger historier om sine møter med pasienter. Historiene som gjenfortelles, er riktignok kun om de «problematiske pasientene», de legene mener utnytter systemet, går til legen...