Mandag 15. juli 2019
Persiabukta

• «Beware of what you’re walking into, because nothing good happens in the Strait of Hormuz». Advarselen kommer fra den pensjonerte amerikanske viseadmiralen Michael Franke til nyhetssida Vox. Han viser til at USA nå samler en koalisjon av villige land for å få på plass en internasjonal marinestyrke til å vokte skipstrafikken i Hormuzstredet, mellom Iran og De forente arabiske emirater. Detaljene i operasjonen er fremdeles uklare, men amerikanerne har signalisert at de selv vil sende noen større skip for å lede operasjonen, mens allierte land må stå for skip til patruljering og konvoier.

• Regjeringen har vinglet i saken, slik Klassekampen tidligere har omtalt. I slutten av juni sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at det var uaktuelt å sende norske styrker. Etter å ha snakket med amerikanerne og Rederiforbundet forandret forklaringen seg totalt, og linja er nå at Norge er positive til amerikanernes initiativ. USA har gjort det klart at de har det travelt – på onsdag varslet de at en styrke vil være klar «i løpet av de neste ukene». Det betyr at Norge kan komme til å sende militære styrker på utenlandstokt midt i fellesferien. Regjeringen har vært ordknapp om hvordan dette skal håndteres, men opplyser i en pressemelding at «dersom det skulle bli aktuelt, vil Stortinget bli konsultert på vanlig måte». Hva dette betyr, er uklart. Skal Stortinget informeres etter at avgjørelsen er tatt? Skal den utvidede utenrikskomiteen samles midt i ferien? Eller blir det Libya på nytt, der avgjørelsen fattes av partiets parlamentariske ledere på SMS fra ferie?

• Det norske sjøforsvaret hadde store problemer allerede før Helge Ingstad sank. Om vi på toppen av dette skal sende norske marinestyrker til utenlandsoppdrag, vil det åpenbart svekke beredskapen hjemme. Samtidig er situasjonen i Hormuzstredet stadig mer spent. I verste fall kan Norge ende opp med å sende styrker til frontlinja i en framtidig krig mellom USA og Iran. Det vil gjøre terskelen for å si nei til et amerikansk krigseventyr enda høyere enn den allerede er.

Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...
Onsdag 27. november 2019
• Rødts mistillitsforslag mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fått Arbeiderpartiet til å trekke Stalin-kortet. «At Rødt velger å håndtere denne saken som en Moskvaprosess, får være deres sak. Vi som lever i et parlamentarisk...
Tirsdag 26. november 2019
• «Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.» Slik står det i Folketrygdloven, og det ser tilforlatelig nok ut: Blir du syk eller...