Mandag 15. juli 2019
TILBAKE TIL FOLKET: På oppdrag fra Oslo kommune rives flere bygg på Rambergøya ved Gressholmen innerst i Oslofjorden. Her var to små boder blitt utvidet til et stort, privat hyttekompleks.
• Bare 40 prosent av strandsonen tilgjengelig rundt Oslofjorden • 9 av 10 får byggetillatelse i Norge:
Strandsonen krymper inn
IKKE FRITT FRAM: I Oslo kommune er bare 30 prosent av strandsonen å tilgjengelig for ferdsel og opphold. Her er er Knut Marius Sjåstad i full gang med å ta fra hverandre hytta på Rambergøya.
BYGGER UT: Siden 2000 har antall ­bygninger i strandsonen økt med 20 prosent. Kommunene klarer ikke ­forvalte det nasjonale ansvaret, mener Norsk Friluftsliv.

friluftsliv

Hundremetersbeltet langs norskekysten, som etter strandsoneloven skal være tilgjengelig for opphold og ferdsel, blir i økende grad privatisert og utbygd. Siden 2000 har antallet bygninger i strandsonen økt fra 433.940 til 521.500. Det er en økning på 20 prosent.

Størst press er det i kommunene langs Oslofjorden. Her er bare 40 prosent av strandsonen tilgjengelig for ferdsel og opphold. I Oslo kommune er det nede i 30 prosent. Det er krevende for Oslo kommune å stå imot pengesterke utbyggere, forklarer Lena Amdal, spesialrådgiver i Plan- og bygningsetaten.

«Strandsonen både langs land og sjøsiden privatiseres. Deler av befolkningen opplever ikke at den er til for dem. Allmennhetens mulighet for ferdsel strupes», skriver hun i en e-post.

Fakta

Strandsoneloven:

• Vedtatt i 1965. Skal sikre allmennheten tilgang til strandsonen i hele landet, som omfatter alt areal innenfor 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann.

• Det er fri ferdselsrett for allmennheten i strandsonen langs sjøen, så lenge området er definert som utmark. Grunneier kan ikke egenrådig avskjære allmennhetens rettigheter.

• Friluftslovens fastslår at enhver har rett til å bade fra strand i utmark når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus eller hytte og uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre.

Ni av ti får ja

Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, er ute i båt for å inspisere kystlinja langs Oslofjorden når Klassekampen ringer.

– Det er bare å se seg rundt her ute. Mange steder er det vanskelig å gå i land og ferdes. I området fra Kristiansand og nordover, og i Østfold, er det veldig stort hyttepress, sier han.

Også på Sørlandet er presset økende, og om lag halvparten av strandsonen regnes som utilgjengelig. For landet totalt er 68,5 prosent tilgjengelig, men mye av dette er for bratt til å ferdes i, påpeker Heimdal.

I kystkommunene i Sør-Norge ble ni av ti søknader om bygging i strandsonen innvilget i fjor. Nesten 600 av i alt 650 søknader fikk ja.

Heimdal forklarer at Norsk Friluftsliv hører flere historier om utbyggere som kjenner «de rette folkene» i kommunen, som skal forvalte strandsoneloven.

– I kommuner hvor alle kjenner alle blir strandsonesaker, med mye pengesterke folk og mye engasjement, veldig vanskelige. Det er ikke moro å være den drittsekken som har avslått en viktig byggesak for en du møter på butikken eller i idrettslaget, sier han.

Oppimot 400 av søknadene gjaldt dispensasjon fra gjeldende lover og regler. For Norge totalt ble i alt 1200 av 1300 søknader innvilget.

– Vi ser over tid at kommunene ikke klarer å forvalte strandsonen godt nok. Det er gitt haugevis av dispensasjoner. Når vi har hatt så mye bygging i strandsonen gjennom over 50 år med forbud, bør vi se etter andre, strengere virkemidler, sier Heimdal.

Rev alpinkongens gjerde

Nylig gjorde gravemaskiner og rivemannskap ende på et ulovlig hyttekompleks på Rambergøya, som henger sammen med populære Gressholmen i Oslo. Her hadde en familie utvidet to små sjøboder til flere hytter og brygge. Nå vil strandarealet igjen være tilgjengelig for allmennheten, forklarer Amdal i Plan- og bygningsetaten.

«De som eier strandsoneareal, er ofte ressurssterke. De benytter ofte en eller flere advokater i prosessen mot kommunen, og dette fører til at sakene blir mer krevende», skriver hun i e-posten.

På Bygdøy har kommunen det siste året fjernet gjerder på eiendommene til eiendomsmogul Christian Ringnes, alpinist Kjetil André Aamodt og snowboardstjernen Terje Håkonsen, samt en brygge og en bod.

Oslo kommune har i alt 80 pågående saker om ulovlig bygging i strandsonen. Det er utbyggere som ikke har søkt, eller bygging som er større enn det var søkt om.

Privatiseres

Halvparten av nordmenn vil redusere eller stoppe utbyggingen i strandsonen. Det kom nylig fram i en undersøkelse gjort av Ipsos på vegne av Norsk Friluftsliv.

Det er ikke vindusskift eller annet småpirk Lasse Heimdal er opptatt av, men nybygg og sperringer i hundremetersbeltet. Blant annet det han kaller «parkifisering»: Plen og platting, benker, hagemøbler og blomsterpotter. Gjerder, sperrer og skilt med «private område» eller «vokt deg for hunden».

– Det brukes forskjellige triks som gir områdene et privat preg, et signal om at folk skal holde seg borte. Vi nordmenn vil nødig trenge oss på. Men strandsoneloven er sikret ved lov, og er en del av den norske kulturen, sier Heimdal.

Han oppfordrer folk til å melde fra til kommunen når de kommer over ulovlige stengsler. Det er folkehelsa som står på spill, mener han.

– Vi er en lys -og solhungrig befolkning som er opptatt av sjø og bading. Vi vil sitte ved stranda og gå tur langs sjøen. Fysisk og psykisk er vi avhengige av det, sier han.

Ifølge Statistisk sentralbyrå har byggeaktiviteten avtatt noe de siste årene, men Heimdal mener tallene skjuler at utbyggingen er overført til kommunenes arealplaner, hvor nærings- eller hyttefelt nærmest blir forhåndsgodkjent.

Ber kommuner kjøpe

Heimdal mener flere kommuner bør bruke muligheten til å gå sammen med staten om å kjøpe tilbake strandsoneområder. Han viser til et eksempel fra Huk på Bygdøy, hvor staten kjøpte opp en stor eiendom, skilte ut stranddelen og gjorde den tilgjengelig for alle, før de solgte huset igjen.

– Når vi vet at det er så mye press på naturområder og friluftsområder, så har vi behov for enda strengere regelverk og at fylkesmennene får tilbake litt av myndigheten til å passe på de nasjonale perspektivene.

emmat@klassekampen.no

Lørdag 4. april 2020
SPESIALIST: Hun var laboratorielege ved et sykehus i Aleppo. – Jeg kan jobbe og vil bidra i denne krisa, sier Itab Khalayli.
Fredag 3. april 2020
I FELT: Hver kveld siden 15. mars har Mohamed El Morabet gått gatelangs for å hindre bråk, slåsskamper og ­spredning av koronaviruset.
Torsdag 2. april 2020
BREMS: I morgen legger regjeringen fram en plan for kontantstøtte til korona­rammede bedrifter. SV, Rødt og LO vil ha klare regler som forhindrer at kapitalister beriker seg på ordningen.
Onsdag 1. april 2020
FRITT: Riksadvokaten instruerer politiet om å ikke prioritere saker som handler om besittelse av narkotika under pandemien.
Tirsdag 31. mars 2020
SPREDNING: Flere av dem som har dødd av korona­viruset, bodde på sykehjem. – Deltidskrisa kan ha forsterket korona-krisa, sier Mette Nord.
Mandag 30. mars 2020
DEBATT: Velferdsstatsforkjemper Linn Herning advarer mot å prioritere korona­tiltak over ressurssvake grupper. Hun ber venstresida våkne.
Lørdag 28. mars 2020
MØRKT: Koronakrisa kan gi rekordmange konkurser i år. Nå åpner staten lommeboka og vil gi direkte pengestøtte til bedrifter som er rammet.
Fredag 27. mars 2020
SPOR: FHI lager en app som skal gjøre det lettere å spore koronasmitten i Norge. Men i motsetning til i Sør- Korea blir det frivillig å delta.
Torsdag 26. mars 2020
MØRKT: Trysil ligger øde. Fiske­mottaket i Hasvik er tomt for fisk. I Ullensaker forsvinner jobbene når flyene slutter å gå. Men smelteovnene i Høyanger holder koken.
Tirsdag 24. mars 2020
DEPRESJON: Norge har like høy arbeidsledighet som under depresjonen på 1930-tallet. Økonomene tror de midlertidige smitteverntiltakene får langvarige konsekvenser.