Lørdag 13. juli 2019
Kvinneliv

• «Ikke en kvinne mindre!» Klassekampen skriver i dag om framveksten av en feministbevegelse på tvers av landegrenser og kontinenter med feminister fra Argentina, Spania og Polen som pådrivere. Bevegelsen protesterer mot kvinnedrap, voldtekter og innskrenkinger i kvinners rettigheter. «Ikke en kvinne mindre»-bevegelsen oppsto i Argentina, og argentinske feminister tok sammen med polske meningsfeller initiativ til en internasjonal kvinnestreik 8. mars 2017. Kvinner i over 50 land streiket, og liknende demonstrasjoner ble avholdt i 2018 og 2019. Gjennom grasrotorganisering er håpet å rekruttere kvinner til en bredt forankret global bevegelse.

• For bevegelsen trengs dessverre verden over. Ifølge FN-organet UNFPA utsettes én av tre kvinner verden over for vold eller seksuelt misbruk i løpet av livet. Verdens helseorganisasjon oppgir at nesten 40 prosent av drap på kvinner begås av partneren deres. Kvinner på flukt er særlig utsatt for vold, seksuelle overgrep og andre former for kjønnsbasert vold. Også partnervolden øker når omgivelsene rundt blir mer utrygge. Verdens helseorganisasjon understreker at vold mot kvinner ikke er et marginalt problem som bare forekommer i enkelte lommer av samfunnet: Det er en global helseutfordring med epidemiske proporsjoner. For å komme volden til livs, må vi endre de økonomiske og sosiokulturelle faktorene som gir grobunn til volden. Kvinners økonomiske og juridiske rettigheter må styrkes, og kvinner må få tilgang til utdanning og arbeid på lik linje med menn.

• Også her hjemme er det mindre trygt å være kvinne enn mann. En fersk oversikt nyhetsbyrået NTB har laget viser at åtte av de tolv som er blitt drept i Norge så langt i år, er kvinner. Alle som er siktet for disse drapene er menn. Ifølge VG er 149 kvinner og 19 menn drept av sine partnere i Norge siden 2000. «Ikke en kvinne mindre»-bevegelsen gir håp om at nok kvinner verden over hever stemmen til at nasjonale myndigheter må lytte, og at stemmene lyder høyt nok til å verne kvinner i konfliktområder og på flukt verden over.

Fredag 20. september 2019
• Den siste uka har det stormet rundt Venstre-politiker Abid Raja, etter at han anklaget Fremskrittsparti-leder Siv Jensens bruk av ordet snikislamisering for «brun skremselspropaganda». Bakgrunnen for Rajas utblåsing var Siv Jensens kronikk...
Torsdag 19. september 2019
• Er det nå over for den lengst­sittende statsministeren i Israels historie, Benjamin Netanyahu? Det får vi antakeligvis ikke vite på en god stund. De jevne resultatene etter nyvalget på tirsdag viser at den politiske situasjonen i Israel er...
Onsdag 18. september 2019
• Lørdag for halvannen uke siden sto en gruppe foreldre viftende med flagget til Ukrainas marine på Boryspil lufthavn utenfor Kiev for å ta imot sine sønner. De hadde vært i fangenskap siden i fjor da Russland tok tre ukrainske fartøy i...
Tirsdag 17. september 2019
• Fra noen brøt seg inn og endevendte huset til 74 år gamle Sigrid Nørstebø utenfor Rødberg i Numedal, tok det tre dager før politiet kom og gjorde undersøkelser. I mellomtida ba de henne ikke røre steinen som var kastet inn gjennom vinduet...
Mandag 16. september 2019
• I går gjenga Aftenposten for tredje gang i år resultatene fra en rapport om populisme utarbeidet av den svenske, markedsøkonomiske tenketanken Timbro. Rapporten har samlet data om oppslutningen til «autoritære populistpartier» i Europa, og...
Lørdag 14. september 2019
• Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet gikk tilbake. Alle andre partier gikk fram. Det er resultatet av årets lokalvalg, som ble gjennomført mandag. Det fins en rekke lokale forklaringer på stemme­givning i hver enkelt kommune, men...
Fredag 13. september 2019
• Dagens store utfordring for norske mediehus er å finne ut hvordan de skal finansiere journalistikken i en tid der løssalget faller, annonseinntektene synker og mange lesere skifter ut avisa med mobilen. En rekke modeller testes ut, men få...
Torsdag 12. september 2019
• Hovedstadens barnehager er langt mer segregert enn det området de ligger i skulle tilsi. Som vi viste i en artikkel i gårsdagens avis går det et skille mellom kommunale og private barnehager. Om lag seks av ti Oslo-barnehager er private,...
Onsdag 11. september 2019
• Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) gjorde i går et kjempevalg. I Bergen fikk partiet 16,9 prosent av stemmene, i Oslo 5,9 prosent, i Stavanger 9,3 og i Drammen fikk lista Nei til bomring 7,7 prosent. Når vi ser nærmere på hvor i...
Tirsdag 10. september 2019
• Valganalyser har en tendens til å forenkle det politiske landskapet. Komplekse politiske bevegelser reduseres til håndterlige størrelser, og slik blir fortellingen om årets kommune- og fylkestingsvalg til et protestvalg hvor selve...