Lørdag 13. juli 2019
Kvinneliv

• «Ikke en kvinne mindre!» Klassekampen skriver i dag om framveksten av en feministbevegelse på tvers av landegrenser og kontinenter med feminister fra Argentina, Spania og Polen som pådrivere. Bevegelsen protesterer mot kvinnedrap, voldtekter og innskrenkinger i kvinners rettigheter. «Ikke en kvinne mindre»-bevegelsen oppsto i Argentina, og argentinske feminister tok sammen med polske meningsfeller initiativ til en internasjonal kvinnestreik 8. mars 2017. Kvinner i over 50 land streiket, og liknende demonstrasjoner ble avholdt i 2018 og 2019. Gjennom grasrotorganisering er håpet å rekruttere kvinner til en bredt forankret global bevegelse.

• For bevegelsen trengs dessverre verden over. Ifølge FN-organet UNFPA utsettes én av tre kvinner verden over for vold eller seksuelt misbruk i løpet av livet. Verdens helseorganisasjon oppgir at nesten 40 prosent av drap på kvinner begås av partneren deres. Kvinner på flukt er særlig utsatt for vold, seksuelle overgrep og andre former for kjønnsbasert vold. Også partnervolden øker når omgivelsene rundt blir mer utrygge. Verdens helseorganisasjon understreker at vold mot kvinner ikke er et marginalt problem som bare forekommer i enkelte lommer av samfunnet: Det er en global helseutfordring med epidemiske proporsjoner. For å komme volden til livs, må vi endre de økonomiske og sosiokulturelle faktorene som gir grobunn til volden. Kvinners økonomiske og juridiske rettigheter må styrkes, og kvinner må få tilgang til utdanning og arbeid på lik linje med menn.

• Også her hjemme er det mindre trygt å være kvinne enn mann. En fersk oversikt nyhetsbyrået NTB har laget viser at åtte av de tolv som er blitt drept i Norge så langt i år, er kvinner. Alle som er siktet for disse drapene er menn. Ifølge VG er 149 kvinner og 19 menn drept av sine partnere i Norge siden 2000. «Ikke en kvinne mindre»-bevegelsen gir håp om at nok kvinner verden over hever stemmen til at nasjonale myndigheter må lytte, og at stemmene lyder høyt nok til å verne kvinner i konfliktområder og på flukt verden over.

Tirsdag 23. juli 2019
• I går ble det holdt markeringer mange steder for å minnes at det var åtte år siden en av de verste høyreekstreme terroraksjonene i nyere tid rammet Norge. Bombeangrepet mot regjeringskvartalet og massakren på AUF-ere på Utøya var tragisk,...
Mandag 22. juli 2019
Det var ikke et angrep på alle.Det er en myte at det var et angrep på alle.Det var ikke et angrep på rasister.
Lørdag 20. juli 2019
• Det er mye LO og NHO strides om, men en ting er de enige om: Det som faktisk er av vedtatt lovverk og inngåtte avtaler skal man følge. Derfor er det like deprimerende hvert år når LOs sommerpatrulje leverer rapport etter å ha besøkt...
Fredag 19. juli 2019
• Som Klassekampen omtaler i dagens avis offentliggjorde USA på onsdag at Tyrkia nå kastes ut av F-35-samarbeidet. Tyrkia skulle kjøpe inn over 100 amerikanskproduserte F-35-kampfly. Årsaken til utkastelsen er at tyrkerne står ved sitt...
Torsdag 18. juli 2019
• Historiefortelling har vært en viktig del av kulturen vår i alle tider, fra fortellinger rundt bålet til kinoenes blockbustere og fråtsing i strømmetjenestenes serier. Historier hjelper oss å huske fortida, forstå samtida og leve oss inn i...
Onsdag 17. juli 2019
• En klassisk myte om moderne kapitalistiske samfunn er at så lenge man er villig til å jobbe, vil man ha et bra liv. De som virkelig blir fattige er de som faller utenfor, som arbeidsløse og rusmisbrukere. I flere tiår etter andre...
Tirsdag 16. juli 2019
• «Natt og dag, vinter og sommer er den over meg – denne dragende hjemve etter havet», skrev Henrik Ibsen i «Fruen fra havet». Vi er mange som lengter etter havet, kanskje først og fremst nå om sommeren. Men det er ikke alltid like lett å få...
Mandag 15. juli 2019
• «Beware of what you’re walking into, because nothing good happens in the Strait of Hormuz». Advarselen kommer fra den pensjonerte amerikanske viseadmiralen Michael Franke til nyhetssida Vox. Han viser til at USA nå samler en koalisjon av...
Lørdag 13. juli 2019
• «Ikke en kvinne mindre!» Klassekampen skriver i dag om framveksten av en feministbevegelse på tvers av landegrenser og kontinenter med feminister fra Argentina, Spania og Polen som pådrivere. Bevegelsen protesterer mot kvinnedrap,...
Fredag 12. juli 2019
• Norge bærer også medansvar for situasjonen for migranter og flyktninger i Libya. Som Klassekampen skriver om i dagens avis, er Norges den femte største bilaterale giveren til EUs migrasjonsfond i Afrika, EUTF. De siste par årene har Norge...