Lørdag 13. juli 2019
VIL TILBAKE: Den siste tida i Norge bodde Jumaah Hameed, kona og de to barna deres i Ulstein kommune i Møre og Romsdal. Her fra kaia i Ulsteinvik.FOTO: PRIVAT
Norske myndigheter mente kurder fra Irak ikke hadde behov for beskyttelse:
Sendt tilbake til tortur
SKADET: Jumaah Hameed fikk store sår på ryggen etter å ha blitt dratt langs bakken i et fengsel i Kirkuk, hevder han.
RETUR: Utlendingsnemnda konkluderte at kurdiske Jumaah Hameed ikke var i fare for forfølgelse. Kort tid etter returen til Irak, ble Hameed torturert, hevder han.

Asyl

Høsten 2015 kom Jumaah Hameed til Norge sammen med kona og de to barna deres. Familien bodde på asylmottak i Kristiansund, Ålesund og Ulsteinvik. Hameed var blant annet språktolk og hjalp til der det trengtes, mens barna gikk på skole og lærte seg norsk.

– Jumaah tok førstehjelpskurs, bidro på dugnader og var en ressursperson på mottaket, sier Peter Vonstad som var leder på Voldsdalen mottak i Ålesund.

I april 2018 var barna blitt sju og ti år. Familien var i Ulsteinvik da vedtaket fra Utlendingsnemnda kom.

De hadde ikke behov for beskyttelse og måtte forlate Norge.

Fakta

Asylrett:

• En utlendning skal etter søknad anerkjennes som flyktning dersom utlendingen står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending til hjemlandet.

• En utlending som anerkjennes som flyktning har rett til oppholdstillatelse.

• Søkeren skal som hovedregel anerkjennes som flyktning også når beskyttelsesbehovet har oppstått etter at søkeren forlot hjemlandet, og skyldes søkerens egne handlinger.

Jobbet for kurdiske styrker

I slutten av september samme år ble hele familien sendt til Irak. Da startet problemene for Hameed:

I november ble han fengslet i over to måneder og torturert, hevder han.

– Jeg ble fengslet av en irakisk milits som ville at jeg skulle gi dem informasjon om Asayish. De dro meg på ryggen langs bakken, og hang meg opp i taket og slo meg, sier Hameed til Klassekampen.

Asayish er det kurdiske sikkerhetspolitiet, der Hameed tidligere jobbet.

Torturen skal ha skjedd i et fengsel i Kirkuk i januar i år. Bilder fra 5. og 8. januar viser at ryggen til Hameed er dekket av et stort, blodig sår.

Klassekampen har snakket med Hameed i en videosamtale. Der viser han fram to arr som samsvarer med skadene fra bildene.

Familien flyktet

Etter at Hameed ble løslatt, har han bodd hos en onkel. Familien flyktet da han ble fengslet, men Hameed befinner seg fremdeles i Kirkuk.

Han tør ikke å reise inn i de kurdisk-kontrollerte områdene lenger nord, i frykt for de kurdiske styrkene han tidligere jobbet for.

Samtidig holder han en lav profil i Kirkuk for å unngå ytterligere problemer med irakiske paramilitære grupper.

Siden han var 16 år gammel har Jumaah Hameed jobbet for kurdiske styrker i Irak. Da han sa opp jobben i 2015, godtok ikke sikkerhetspolitiet Asayish oppsigelsen, ifølge Hameed. Han valgte å flykte.

– Situasjonen var urolig i Kirkuk, og jeg var redd for sikkerheten til familien min, sier Hameed.

Ble sendt til Bagdad

Til Hameeds påstander om at han har blitt torturert etter returen til Irak, svarer seksjonssjef i Utlendingsnemnda (Une) Rolf Tore Thomassen i at de har mottatt en henvendelse fra Hameed om det samme.

De skriver videre at nemnda som avgjorde denne saken, «la til grunn at det var usikkert for ham å returnere til hjemstedet, men kom til at det ville være trygt med internflukt til Erbil».

Men norske myndigheter fraktet ikke Hameed til Erbil, ifølge politiets rapport om uttransportering.

– UDI skulle sende meg til et kurdisk område, men de forlot meg på flyplassen i Bagdad, som er irakisk kontrollert, sier Hameed.

Politiets rapport beskriver overleveringen til irakiske myndigheter som uproblematisk. Rapporten bekrefter også at familien ble sendt til Bagdad – ikke til Erbil.

«Da vi ventet på en gate i Bagdad kom det en sikkerhetsvakt som tok kontakt og sa at familien ønsket reisepengene. Han fikk en kvittering som han måtte få dem til å skrive under på før de fikk pengene. Han kom tilbake en liten stund seinere med fars underskrift og fikk utlevert 600 USD. Vi så eller hørte ikke noe mer til familien», heter det i rapporten.

Ikke trygt noe sted

Hvis han klarer å komme seg til Erbil, er heller ikke det trygt, ifølge Hameed.

– Hvis jeg drar til Erbil, blir jeg fengslet av Asayish fordi jeg reiste fra jobben for fire år siden, sier han.

Hameed var blant annet livvakt for Idris Rafaat som var utrykningssjef i Asayish. Det ga ham tilgang til sensitiv informasjon, ifølge ham.

Asayish blir stadig beskyldt for brudd på menneskerettigheter på grunn av utstrakt bruk av tortur ved avhør og lang fengslingstid uten dom. Det gjelder også nekt av besøk fra familie og manglende løslatelse av innsatte som blir frikjent i rettsapparatet, ifølge en rapport fra Landinfo, hvor Une og UDI henter informasjon.

Asayish angrep seinest i 2017 en kurdisk landsby hvor de drepte en atten år gammel kurdisk mann, ifølge den amerikanske avisa The Nation.

Likevel konkluderte Une med at «klagerne ikke risikerer å bli forfulgt ved retur til hjemlandet», fordi lite tyder på at Hameed hadde tilgang til eksklusiv informasjon gjennom sin jobb som vakt og fordi han ikke ble stoppet da han reiste ut av landet.

Jumaa Hameed vil ikke fortelle noe om hva han tror kan skje med ham i fengsel hos Asayish.

– Da blir livet mitt mer i fare enn det allerede er, sier han.

innenriks@klassekampen.no

Tirsdag 23. juli 2019
NYTT BLIKK: Jeger- og fiskerforbundet, Turistforeningen og Naturvern­forbundet krev ny handsaming av alle vindkraftkonse- sjonar der utbygginga ikkje er starta.
Mandag 22. juli 2019
NY DEBATT: Nei til EU varsler kamp mot EUs fjerde energipakke som de mener vil gi Acer enda mer makt. Miljøorganisasjon er positiv, mens Ap ikke har tatt stilling ennå.
Lørdag 20. juli 2019
VEKK: Truede sopp- og lavarter ofres for å gi plass til vindturbiner som skal stikke nesten en kvart kilometer opp i lufta i Finnskogen i Våler. – Dette er på en måte vårt Alta-Kautokeino-opprør, sier en av demonstrantene.
Fredag 19. juli 2019
KRAV: Frp mener innvandringsforskningen er «ensidig og politisert». Nå vil de stille krav om meningsmangfold i forskningen. – Farlig, svarer Ap.
Torsdag 18. juli 2019
TVANG: FpU ber regjeringen lovpålegge kommunene å konkurranseutsette sykehjem og hjemmetjenester. Forslaget slaktes av forsker.
Onsdag 17. juli 2019
UFORUTSIGBART: Bare en tredel helsefagarbeidere har full stilling. De yngste og de eldste jobber mest deltid. – Vi trenger flere folk på jobb, sier helsefagarbeider Jørgen Aanerud.
Tirsdag 16. juli 2019
MEDISIN: På havbunnen utenfor Bjørnøya har forskere funnet et dyr ikke ulikt en juledekorasjon. Det har molekyler som kan drepe kreft­celler effektivt.
Mandag 15. juli 2019
BYGGER UT: Siden 2000 har antall ­bygninger i strandsonen økt med 20 prosent. Kommunene klarer ikke ­forvalte det nasjonale ansvaret, mener Norsk Friluftsliv.
Lørdag 13. juli 2019
RETUR: Utlendingsnemnda konkluderte at kurdiske Jumaah Hameed ikke var i fare for forfølgelse. Kort tid etter returen til Irak, ble Hameed torturert, hevder han.
Fredag 12. juli 2019
COMEBACK KID: Per Sandberg advarer mot «nasjonalistiske krefter» i Frp og hinter om politisk comeback i et annet parti til valget i 2021.