Onsdag 10. juli 2019
UVITENDE: Under nesa på Tone Tellevik Dahl, byråd for eldre, helse og arbeid, har Oslo kommune kjørt to rettsaker for å hindre at en kvinne leid inn via bemanningsbyrå skulle få stillingen hun hadde krav på av kommunen. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
• Oslo må betale millionbeløp etter å ha nektet ansatt fast jobb • Ansvarlig byråd sier hun ikke kjente til rettssak
Oslo sloss for innleie i retten
DØMT: Byrådet i Oslo har som mål å få flest mulig i fast stilling. Nå er kommunen dømt to ganger i retten etter å ha nektet en barnehageansatt fra et bemanningsbyrå fast jobb.

Arbeidsliv

En konflikt om fast ansettelse har ført til en uvanlig rettslig strid mellom LO og Oslo kommune.

På den ene sida står LO, som kjemper for en kvinnelig barnehageansatts rett til fast arbeid. På den andre sida står rødgrønne Oslo kommune, som mener kvinnen ikke har krav på fast ansettelse og samtidig kjemper for retten til å leie henne inn via et vikarbyrå.

Det rødgrønne byrådet i Oslo har helt siden de fikk makta i 2015 lovet satsing på «heltidskultur» og at «flest mulig skal få faste stillinger».

Fakta

Rettsstrid om innleie:

• Oslo kommune har i to rettsomganger nektet en barnehageansatt hennes krav om fast stilling.

• Kvinnen var 30 prosent ansatt i kommunen og ble bedt av kommunen om å ta jobb i bemanningsbyrå hvis hun ønsket mer arbeid. Hun ble leid inn av kommunen via byrået 50 prosent over en lengre periode.

• Da kvinnen krevde fast stilling i tråd med arbeidsmiljøloven, avslo kommunen kravet fordi hun var leid inn fra bemanningsbyrået.

• 29. mai ga Borgarting lagmannsrett kvinnen medhold på alle punkter.

Dømt to ganger

Nå har Borgarting lagmannsrett dømt kommunen til å gi kvinnen fast jobb, samt erstatning og saksomkostninger på over 1,5 millioner kroner. I dommen slår lagmannsretten fast at kommunens bruk av innleie var en «irregulær konstruksjon» for å omgå kvinnens vern i arbeidsmiljøloven.

«Lagmannsretten tilføyer at bruken av innleie som i saken her heller ikke synes å harmonere med en politisk målsetting om ‘[f]lere i heltidsarbeid’ som kommer til uttrykk i byrådets forslag til budsjett 2019 og økonomiplan for 2019–2022», heter det i dommen.

Bemanningspress

I 2014 fikk kvinnen 30 prosent fast stilling i en kommunal barnehage i bydel Alna i Oslo. Da hun ga signal om at hun ønsket å jobbe mer, fikk hun beskjed fra arbeidsgiver om at hun bare kunne få mer jobb hvis hun ble leid inn gjennom bemanningsbyrået Personalhuset Staffing Group, som Oslo kommune hadde en avtale med.

Kvinnen jobbet deretter sine faste 30 prosent, men ble i tillegg leid inn 50 prosent av barnehagen via bemanningsbyrået.

I 2016 krevde kvinnen at hennes faste stilling ble økt til 80 prosent. Arbeidsmiljøloven er klar på at deltidsansatte som i ett år har jobbet mer enn avtalt arbeidstid har rett på en stilling som tilsvarer faktisk arbeidstid.

Oslo kommune avviste kravet og hevdet at arbeidsmiljølovens bestemmelser ikke gjaldt – fordi kvinnen var leid inn via et bemanningsselskap.

LO tok saken til tingretten som slo fast at kvinnen hadde rett på 80 prosent stilling. Heller enn å gi henne fast stilling, anket kommunen saken til lagmannsretten. Omkampen endte i et knusende nederlag.

«Jeg ble først informert da utfallet av dommen kom i slutten av mai, men kan ikke kommentere slike enkeltsaker», skriver Tone Tellevik Dahl, byråd for eldre, helse og arbeid.

Klassekampen har i to dager bedt om intervju med byrådslederen eller ansvarlig byråd for saken. Etter flere runder internt kommer byrådet fram til at ansvaret for saken ligger hos Dahl. Hun vil ikke stille til intervju på grunn av ferie. Klassekampen henvises til administrasjonen i Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid for svar på spørsmål. Ingen derfra vil stille til intervju, men bekrefter på e-post at byrådsavdelingen har vært involvert i saken, og at byråden først ble informert om saken etter lagmannsrettens dom.

«Dette er en enkeltsak med et krav knyttet til arbeidsrettslige spørsmål. Saken har vært håndtert av administrasjonen», skriver Kari Sletnes, fungerende kommunaldirektør.

Hun svarer ikke på hvorfor kommunen valgte å anke saken etter at de tapte første rettsrunde, men skriver at «saken reiser konkrete, rettslige problemstillinger».

På grunn av rettsferie er ankefristen for saken utvidet til midten av august. Byrådsavdelingen sier nå at de ikke kommer til å anke saken – igjen.

Byrådet har ansvaret

I byrådets støtteparti Rødt er man klar på hvor ansvaret for rettsstriden ligger.

– Når et fagforbund går til rettssak mot kommunen, rettes søksmålet formelt til Oslo kommune ved ordføreren. Kommuneadvokaten som fører saken for kommunen, er en etat under byrådslederens kontor. Ansvaret her kan ikke dyttes nedover, sier Stig Berntsen, bystyrekandidat for Rødt og hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Helseetaten i Oslo.

– Byrådsleder Raymond Johansen bør gå i blomsterbutikken, kjøpe en svær bukett og be denne kvinnen ydmykt om unnskyldning. Denne saken er en skandale. Det er laget en rein innleiekonstruksjon for å hindre at ansatte får rettighetene sine. Byrådet kan ikke gjemme seg fra ansvaret sitt i denne saken, sier Berntsen.

– Ansvarlig byråd sier hun ikke har vært informert om saken?

– De styrer Oslo. De kan velge å holde seg uinformert eller velge å ta styring. Det vi ser nå, er at heller enn å gi virksomhetene klare føringer, gir de vage styringssignaler og leker overrasket når saker som dette skjer. Det er et aktivt valg, sier Berntsen.

Rødt vil ha slutt på at kommunen bruker bemanningsbyråer og vil at vikarbehovet skal dekkes gjennom kommunale vikarpooler.

jos@klassekampen.no

Mandag 22. juli 2019
NY DEBATT: Nei til EU varsler kamp mot EUs fjerde energipakke som de mener vil gi Acer enda mer makt. Miljøorganisasjon er positiv, mens Ap ikke har tatt stilling ennå.
Fredag 19. juli 2019
KRAV: Frp mener innvandringsforskningen er «ensidig og politisert». Nå vil de stille krav om meningsmangfold i forskningen. – Farlig, svarer Ap.
Torsdag 18. juli 2019
TVANG: FpU ber regjeringen lovpålegge kommunene å konkurranseutsette sykehjem og hjemmetjenester. Forslaget slaktes av forsker.
Fredag 12. juli 2019
COMEBACK KID: Per Sandberg advarer mot «nasjonalistiske krefter» i Frp og hinter om politisk comeback i et annet parti til valget i 2021.
Onsdag 10. juli 2019
DØMT: Byrådet i Oslo har som mål å få flest mulig i fast stilling. Nå er kommunen dømt to ganger i retten etter å ha nektet en barnehageansatt fra et bemanningsbyrå fast jobb.
Tirsdag 9. juli 2019
VARSLER: Ap ­bekrefter at det i 2019 har kommet nye varsler om seksuell trakassering, men nekter å oppgi antallet. Også Rødt, Sp, MDG, Frp og KrF har fått ulike typer varsler i år.
Mandag 8. juli 2019
SER TIL VENSTRE: MDG kaller seg blokkuavhengig, men er negative til høyresamarbeid i de fem største byene etter valget.
Fredag 5. juli 2019
TAR DET MED RO: Stikk i strid med ­regjeringens egen politikk blir norsk økonomi mer avhengig av oljeeksport. Regjeringen er ikke bekymret.
Torsdag 4. juli 2019
USOSIALT: Representantskapet i Fellesforbundet mener dagens bompengepolitikk har gått for langt. Flere avdelinger har sendt inn bompengekritiske forslag til landsmøtet.
Lørdag 29. juni 2019
VALGKAMP: Partier med dårlig oppslutning må gå i seg selv, mener AUF-leder Ina Libak.