Onsdag 10. juli 2019
Liv og lære

• Det rødgrønne byrådet i Oslo har satt som mål å «styrke heltidskulturen i Oslo kommune og tilby flest mulig hele og faste stillinger». Målet rimer svært dårlig med en pågående rettslig konflikt, der ­kommunen vil nekte en kvinnelig barnehageansatt fast jobb. Kvinnen har vært 30 prosent ansatt i kommunen og 50 prosent ansatt gjennom et bemanningsbyrå. Retten slår fast at dette både er et brudd på arbeidsmiljøloven og arbeids­markedsloven: «Samlet sett fremstår etter lagmannsrettens oppfatning Oslo kommunes innleiepraksis overfor A som en irregulær konstruksjon. Denne konstruksjonen fremstår videre som en om­gåelse av det vern hun, som fast ansatt i deltidsstilling i Oslo kommune, skal ha i kraft av arbeids­miljøloven», heter det i dommen.

• Det er smått absurd at rødgrønt styrte Oslo kommune nå har kjempet i to rettsinstanser for retten til å bruke et bemanningsbyrå, og dette synliggjøres ved at LO har gått inn som partshjelper for kvinnen som ønsker fast stilling. Lagmanns­retten viser også til at kommunen er på kollisjonskurs med egen vedtatt politikk: «Lagmannsretten tilføyer at bruken av innleie som i saken her heller ikke synes å harmonere med en politisk mål­setting om flere i heltidsarbeid som kommer til uttrykk i byrådets forslag til budsjett 2019 og økonomiplan for 2019–2022».

• Klassekampen har de siste dagene forsøkt å få svar på om byrådet tok avgjørelsen om å anke saken til lagmannsretten. Kort og godt: Vi har forsøkt å finne ut hvem som står politisk ansvarlig. Så langt har vi blitt avfeid med en e-post fra Tone Tellevik Dahl, byråd for eldre, helse og arbeid, der hun skriver at hun ikke kommenterer enkelt­saker, og at hun først hørte om saken i mai. Saken har i stedet blitt håndtert av kommunens administrasjon. I saker som dette bør byrådet sørge for at administrasjonen fører en praksis som samsvarer med kommunens politikk. Det er vanskelig å se hvordan to rettssaker mot en deltidsansatt barnehage­arbeider har bidratt til å «styrke heltidskulturen» i Oslo.

Tirsdag 23. juli 2019
• I går ble det holdt markeringer mange steder for å minnes at det var åtte år siden en av de verste høyreekstreme terroraksjonene i nyere tid rammet Norge. Bombeangrepet mot regjeringskvartalet og massakren på AUF-ere på Utøya var tragisk,...
Mandag 22. juli 2019
Det var ikke et angrep på alle.Det er en myte at det var et angrep på alle.Det var ikke et angrep på rasister.
Lørdag 20. juli 2019
• Det er mye LO og NHO strides om, men en ting er de enige om: Det som faktisk er av vedtatt lovverk og inngåtte avtaler skal man følge. Derfor er det like deprimerende hvert år når LOs sommerpatrulje leverer rapport etter å ha besøkt...
Fredag 19. juli 2019
• Som Klassekampen omtaler i dagens avis offentliggjorde USA på onsdag at Tyrkia nå kastes ut av F-35-samarbeidet. Tyrkia skulle kjøpe inn over 100 amerikanskproduserte F-35-kampfly. Årsaken til utkastelsen er at tyrkerne står ved sitt...
Torsdag 18. juli 2019
• Historiefortelling har vært en viktig del av kulturen vår i alle tider, fra fortellinger rundt bålet til kinoenes blockbustere og fråtsing i strømmetjenestenes serier. Historier hjelper oss å huske fortida, forstå samtida og leve oss inn i...
Onsdag 17. juli 2019
• En klassisk myte om moderne kapitalistiske samfunn er at så lenge man er villig til å jobbe, vil man ha et bra liv. De som virkelig blir fattige er de som faller utenfor, som arbeidsløse og rusmisbrukere. I flere tiår etter andre...
Tirsdag 16. juli 2019
• «Natt og dag, vinter og sommer er den over meg – denne dragende hjemve etter havet», skrev Henrik Ibsen i «Fruen fra havet». Vi er mange som lengter etter havet, kanskje først og fremst nå om sommeren. Men det er ikke alltid like lett å få...
Mandag 15. juli 2019
• «Beware of what you’re walking into, because nothing good happens in the Strait of Hormuz». Advarselen kommer fra den pensjonerte amerikanske viseadmiralen Michael Franke til nyhetssida Vox. Han viser til at USA nå samler en koalisjon av...
Lørdag 13. juli 2019
• «Ikke en kvinne mindre!» Klassekampen skriver i dag om framveksten av en feministbevegelse på tvers av landegrenser og kontinenter med feminister fra Argentina, Spania og Polen som pådrivere. Bevegelsen protesterer mot kvinnedrap,...
Fredag 12. juli 2019
• Norge bærer også medansvar for situasjonen for migranter og flyktninger i Libya. Som Klassekampen skriver om i dagens avis, er Norges den femte største bilaterale giveren til EUs migrasjonsfond i Afrika, EUTF. De siste par årene har Norge...