Tirsdag 9. juli 2019
IKKE FERDIG MED METOO: Arbeiderpartiet bekrefter nye varsler om seksuell trakassering. Her er partileder Jonas Gahr Støre. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
Flere partier bekrefter at de har fått nye varsler om seksuell trakassering så langt i år:
Nye metoo-varsler i Ap i 2019
VARSLER: Ap ­bekrefter at det i 2019 har kommet nye varsler om seksuell trakassering, men nekter å oppgi antallet. Også Rødt, Sp, MDG, Frp og KrF har fått ulike typer varsler i år.

Metoo

Klassekampen har vært i kontakt med samtlige partier med spørsmål om det så langt i 2019 har kommet inn nye varsler om seksuell trakassering, brudd på etiske retningslinjer eller uønsket oppførsel.

Flere partier bekrefter overfor avisa at de i år har fått nye varsler som hittil ikke har vært omtalt i mediene.

«Vi har i 2019 håndtert mindre enn fem nye varsler relatert til retningslinjene mot seksuell trakassering på ulike nivåer i organisasjonen, samt noen saker som omhandler andre forhold», opplyser Arbeiderpartiets assisterende partisekretær Kristine Kallset til Klassekampen.

Fakta

Metoo i politikken:

• Metoo startet i oktober 2017 med at kvinner over hele verden delte historier om overgrep og seksuell trakassering og brukte emneknaggen «metoo».

• I Norge førte kampanjen blant annet til varslingssaker i flere politiske partier og fikk konsekvenser for flere politikere.

• I januar 2018 trakk både Arbeiderparti-nestleder Trond Giske og Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise seg etter varsler.

Kilde: Store norske leksikon

Ap vil ikke oppgi antall

Ap vil som eneste parti ikke oppgi det konkrete antallet varsler de har mottatt i løpet av året.

Kristine Kallset gir følgende begrunnelse:

«Av hensyn til vernet om de som varsler, oppgir vi ikke et nøyaktig antall, men et bilde av hvilket omfang det er snakk om».

Klassekampen har spurt ­assisterende partisekretær Kallset om noen av de nye varslene gjelder avgått nest­leder Trond Giske eller andre sentrale tillitsvalgte, om varslene gjelder nye hendelser el­ler hendelser som går tilbake i tid, samt hvilke konsekvenser varsler som er ferdig­behandlet eventuelt har fått.

«Vi kommenterer ikke innhold i enkeltsaker», svarer Kallset i en sms.

Tre varsler i Frp

«Etter mars har vi mottatt ett nytt varsel som er under behandling», skriver leder av Frps organisasjonsutvalg Alf Erik Andersen i en sms til Klassekampen.

Han sier at partiet hittil i 2019 har mottatt totalt tre varsler. To av varslene ble kjent gjennom mediene i mars.

Det ene av de tre varslene gjelder den tillitsvalgte i Rogaland som i februar ble siktet for voldtekt i forbindelse med fylkesårsmøtet i partiet. Dette varselet behandles ikke av partiet, men er en politisak, opplyser Andersen.

Det andre varselet som allerede er kjent, gjelder stortingsrepresentant Ulf Leirstein. Leirstein meldte seg ut før varslingssaken var konkludert.

I tillegg har Frp siden mars mottatt ett hittil ukjent varsel som nå er under behandling.

«Jeg kommenterer ikke noe utover det mens saken er til behandling», skriver Andersen som heller ikke vil si om varselet omhandler seksuell trakassering. Han vil ikke kommentere når organisasjonsutvalget regner med å konkludere.

Fire varsler i MDG

Miljøpartiet De Grønnes partisekretær Torkil Vederhus opplyser at partiet så langt i år har fått fire varsler mot fire ulike personer.

– To av varslene handler om uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering. De to andre uønsket oppførsel, sier Vederhus.

Han sier at tre av varslene er ferdigbehandlet, mens ett fortsatt er under behandling. Vederhus regner med å behandle det siste varselet «i løpet av kort tid denne sommeren».

– Hvilke konsekvenser har varslene fått?

– Én fikk advarsel, mens to har selv trukket seg. Dette er ikke høytstående personer i partiet. Det er alt fra frivillige til personer i mellomsjiktet i partiet, sier Vederhus.

Han vil av personvern­hensyn ikke opplyse om når på året varslene kom inn.

Til sammenligning fikk MDG i 2018 inn seks varsler mot seks ulike personer, hvorav tre handlet om uønsket seksuell oppmerksomhet.

To varsler i KrF

– Det er registrert én ferdigbehandlet varslingssak i 2019. I tillegg kom det én sak 28. juni som ikke er behandlet, sier KrFs fungerende generalsekretær Gunnar Rein Olsen.

Det første varselet kom i februar og ble ferdigbehandlet i mai. Olsen vil ikke kommentere om varslene handler om seksuell trakassering, men sier det er saker som ikke har medført anmeldelse eller lovbrudd.

– Dette omhandler ikke sentrale tillitsvalgte, men er lokale saker, sier Olsen.

Han presiserer at det kan ha kommet inn andre varslingssaker på lokalt nivå som ikke er registrert sentralt.

Slike saker har eventuelt lav alvorlighetsgrad siden generalsekretær alltid skal involveres i alvorlige saker på lokalt nivå, opplyser Olsen.

To varsler i Rødt, ett i Sp

«I år har vi mottatt to varsler som behandles etter våre vedtatte retningslinjer for håndtering av meldinger om seksuelle krenkelser og overgrep», skriver Rødts partisekretær Benedikte Pryneid Hansen i en sms til Klassekampen.

Det ene varselet er konkludert, mens det andre fortsatt er under behandling. Hansen bekrefter at varselet som er konkludert, fikk konsekvenser, men vil ikke gå inn nærmere på hvilke konsekvenser «fordi det kan røpe hvem det ­gjelder».

Senterpartiets generalsekretær Knut M. Olsen sier at partiet har mottatt ett varsel i 2019, men vil ikke si om det gikk under seksuell trakassering eller hvilke konsekvenser det fikk.

– Varselet er håndtert og utkvittert. Vi går ikke inn på enkeltheter, sier Olsen.

Sju saker i Høyre

«Vi har ikke fått inn varsler om seksuell trakassering i 2019», skriver Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset i en SMS.

Aarset skriver at partiet «har fått noen få saker hvor vi har konkludert med brudd på etiske retningslinjer. Dette har handlet om behandling av folk organisatorisk».

– Hvor mange saker er det snakk om?

– Vi har behandlet eller har til behandling sju saker. Det er ikke alle som er konkludert ennå, skriver Aarset.

SV og Venstre opplyser at de ikke har mottatt noen varsler om seksuell trakassering eller grenseoverskridende atferd i 2019.

andreash@klassekampen.no

Lørdag 15. februar 2020
OPPGJØR: Stats­minister Erna Solberg avviser at klima er relevant for iskant-diskusjonen – stikk i strid med KrF og Venstre.
Fredag 14. februar 2020
I VINDEN: Trygve Slagsvold Vedum tror at norsk havvind kan bli «en enorm industri». Olje er en viktig del av oppskriften.
Torsdag 13. februar 2020
KLIMA: Aps programkomité foreslår tung statlig satsing på et nytt industrieventyr for hydrogen. Det kan skape titusener av arbeidsplasser, sier Jonas Gahr Støre.
Tirsdag 11. februar 2020
OLJE I NORD: Finnmark ble lovet et oljeeventyr fra Johan Castberg-feltet, men fikk smuler. Det demper lysta på ny oljeleting i Barentshavet, sier flere Ap-topper.
Mandag 10. februar 2020
KLIMA: Skal Rødt få gjennomslag, må politikken være «mulig og gjennomførbar». Det sier Rødt-nest­leder Marie Sneve Martinussen.
Lørdag 8. februar 2020
NY VÅR: Frp, Venstre og KrF bykser fram etter Frps regjeringsexit. Både Høyre og Ap sliter kraftig.
Onsdag 29. januar 2020
VERDI: Ap-leder Jonas Gahr Støre gjør iskanten til et verdispørsmål og sier at «vi må ta større varsomhetshensyn i disse områdene» enn tidligere.
Tirsdag 28. januar 2020
OMKAMP: For fem måneder siden brukte Erna Solberg 20 milliarder kroner på bompengeforliket som skulle berge regjeringen. Nå varsler Frp at avtalen ikke gjelder lenger.
Torsdag 23. januar 2020
NYE TIDER: Flere Frp-topper vil lokke Sp over i et framtidig borgerlig regjeringssamarbeid. «Komisk», svarer Sp.
Onsdag 22. januar 2020
VIKEN: Med Frp tilbake i Stortinget kan det gå mot oppløsning av Viken før 2021.