Tirsdag 9. juli 2019
IKKE FERDIG MED METOO: Arbeiderpartiet bekrefter nye varsler om seksuell trakassering. Her er partileder Jonas Gahr Støre. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
Flere partier bekrefter at de har fått nye varsler om seksuell trakassering så langt i år:
Nye metoo-varsler i Ap i 2019
VARSLER: Ap ­bekrefter at det i 2019 har kommet nye varsler om seksuell trakassering, men nekter å oppgi antallet. Også Rødt, Sp, MDG, Frp og KrF har fått ulike typer varsler i år.

Metoo

Klassekampen har vært i kontakt med samtlige partier med spørsmål om det så langt i 2019 har kommet inn nye varsler om seksuell trakassering, brudd på etiske retningslinjer eller uønsket oppførsel.

Flere partier bekrefter overfor avisa at de i år har fått nye varsler som hittil ikke har vært omtalt i mediene.

«Vi har i 2019 håndtert mindre enn fem nye varsler relatert til retningslinjene mot seksuell trakassering på ulike nivåer i organisasjonen, samt noen saker som omhandler andre forhold», opplyser Arbeiderpartiets assisterende partisekretær Kristine Kallset til Klassekampen.

Fakta

Metoo i politikken:

• Metoo startet i oktober 2017 med at kvinner over hele verden delte historier om overgrep og seksuell trakassering og brukte emneknaggen «metoo».

• I Norge førte kampanjen blant annet til varslingssaker i flere politiske partier og fikk konsekvenser for flere politikere.

• I januar 2018 trakk både Arbeiderparti-nestleder Trond Giske og Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise seg etter varsler.

Kilde: Store norske leksikon

Ap vil ikke oppgi antall

Ap vil som eneste parti ikke oppgi det konkrete antallet varsler de har mottatt i løpet av året.

Kristine Kallset gir følgende begrunnelse:

«Av hensyn til vernet om de som varsler, oppgir vi ikke et nøyaktig antall, men et bilde av hvilket omfang det er snakk om».

Klassekampen har spurt ­assisterende partisekretær Kallset om noen av de nye varslene gjelder avgått nest­leder Trond Giske eller andre sentrale tillitsvalgte, om varslene gjelder nye hendelser el­ler hendelser som går tilbake i tid, samt hvilke konsekvenser varsler som er ferdig­behandlet eventuelt har fått.

«Vi kommenterer ikke innhold i enkeltsaker», svarer Kallset i en sms.

Tre varsler i Frp

«Etter mars har vi mottatt ett nytt varsel som er under behandling», skriver leder av Frps organisasjonsutvalg Alf Erik Andersen i en sms til Klassekampen.

Han sier at partiet hittil i 2019 har mottatt totalt tre varsler. To av varslene ble kjent gjennom mediene i mars.

Det ene av de tre varslene gjelder den tillitsvalgte i Rogaland som i februar ble siktet for voldtekt i forbindelse med fylkesårsmøtet i partiet. Dette varselet behandles ikke av partiet, men er en politisak, opplyser Andersen.

Det andre varselet som allerede er kjent, gjelder stortingsrepresentant Ulf Leirstein. Leirstein meldte seg ut før varslingssaken var konkludert.

I tillegg har Frp siden mars mottatt ett hittil ukjent varsel som nå er under behandling.

«Jeg kommenterer ikke noe utover det mens saken er til behandling», skriver Andersen som heller ikke vil si om varselet omhandler seksuell trakassering. Han vil ikke kommentere når organisasjonsutvalget regner med å konkludere.

Fire varsler i MDG

Miljøpartiet De Grønnes partisekretær Torkil Vederhus opplyser at partiet så langt i år har fått fire varsler mot fire ulike personer.

– To av varslene handler om uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering. De to andre uønsket oppførsel, sier Vederhus.

Han sier at tre av varslene er ferdigbehandlet, mens ett fortsatt er under behandling. Vederhus regner med å behandle det siste varselet «i løpet av kort tid denne sommeren».

– Hvilke konsekvenser har varslene fått?

– Én fikk advarsel, mens to har selv trukket seg. Dette er ikke høytstående personer i partiet. Det er alt fra frivillige til personer i mellomsjiktet i partiet, sier Vederhus.

Han vil av personvern­hensyn ikke opplyse om når på året varslene kom inn.

Til sammenligning fikk MDG i 2018 inn seks varsler mot seks ulike personer, hvorav tre handlet om uønsket seksuell oppmerksomhet.

To varsler i KrF

– Det er registrert én ferdigbehandlet varslingssak i 2019. I tillegg kom det én sak 28. juni som ikke er behandlet, sier KrFs fungerende generalsekretær Gunnar Rein Olsen.

Det første varselet kom i februar og ble ferdigbehandlet i mai. Olsen vil ikke kommentere om varslene handler om seksuell trakassering, men sier det er saker som ikke har medført anmeldelse eller lovbrudd.

– Dette omhandler ikke sentrale tillitsvalgte, men er lokale saker, sier Olsen.

Han presiserer at det kan ha kommet inn andre varslingssaker på lokalt nivå som ikke er registrert sentralt.

Slike saker har eventuelt lav alvorlighetsgrad siden generalsekretær alltid skal involveres i alvorlige saker på lokalt nivå, opplyser Olsen.

To varsler i Rødt, ett i Sp

«I år har vi mottatt to varsler som behandles etter våre vedtatte retningslinjer for håndtering av meldinger om seksuelle krenkelser og overgrep», skriver Rødts partisekretær Benedikte Pryneid Hansen i en sms til Klassekampen.

Det ene varselet er konkludert, mens det andre fortsatt er under behandling. Hansen bekrefter at varselet som er konkludert, fikk konsekvenser, men vil ikke gå inn nærmere på hvilke konsekvenser «fordi det kan røpe hvem det ­gjelder».

Senterpartiets generalsekretær Knut M. Olsen sier at partiet har mottatt ett varsel i 2019, men vil ikke si om det gikk under seksuell trakassering eller hvilke konsekvenser det fikk.

– Varselet er håndtert og utkvittert. Vi går ikke inn på enkeltheter, sier Olsen.

Sju saker i Høyre

«Vi har ikke fått inn varsler om seksuell trakassering i 2019», skriver Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset i en SMS.

Aarset skriver at partiet «har fått noen få saker hvor vi har konkludert med brudd på etiske retningslinjer. Dette har handlet om behandling av folk organisatorisk».

– Hvor mange saker er det snakk om?

– Vi har behandlet eller har til behandling sju saker. Det er ikke alle som er konkludert ennå, skriver Aarset.

SV og Venstre opplyser at de ikke har mottatt noen varsler om seksuell trakassering eller grenseoverskridende atferd i 2019.

andreash@klassekampen.no

Lørdag 21. september 2019
FORNØYD: Årets valg har vært en gamechanger for kampen mot profitt i velferd, sier Fagforbundets Mette Nord. Nå vil hun at staten skal brukes mer aktivt for et grønt skifte.
Fredag 20. september 2019
UTÅLMODIG: USAs ambassadør har møtt representanter fra utenrikskomiteen med klar beskjed: Norge må bruke mer penger på Forsvaret, eller risikere å stå alene.
Onsdag 18. september 2019
VIL SNAKKE: Flere LO-forbund har kontant avvist å inkludere MDG i en rødgrønn koalisjon i 2021. Nå inviterer MDG fagbevegelsen til samtaler.
Torsdag 12. september 2019
VINNAR: Etter ein knusande val­siger i Nordkapp vil SV og Senterpartiet ta frå Rica-gruppen kontrollen over Nord­kapplatået.
Onsdag 11. september 2019
NØTT: Mens LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er avvisende til et mulig nasjonalt MDG-samarbeid, vil ikke Mette Nord i Fagforbundet utelukke en slik allianse.
Tirsdag 10. september 2019
OPPVASK: Etter nok et smertefullt valg ber tidligere Ap-topp Helga Pedersen partiet om å alliere seg med MDG for å vinne regjeringsmakt i 2021.
Mandag 9. september 2019
POSISJON: MDG håper et brakvalg i dag vil gi makt i en rekke byer. Nasjonal talsperson Arild Hermstad åpner for å ta partiet inn i regjering i 2021.
Fredag 6. september 2019
AVTALE: Oslo-byrådet har fått med seg fagbevegelsen på å godta langturnuser i barnevernet. Nå lover Inga Marte Thorkildsen (SV) at alle kommersielle skal ut av Oslos barnevern innen 2021.
Torsdag 5. september 2019
DYRT: Bent Høie (H) inviterer helse­sektoren til nettverksbygging og faglig påfyll om Sykehus-Norge. Prislappen kan føre til at bare dem som er på innsida, har råd, sier fag­forening.
Onsdag 4. september 2019
TRAVELT: Om 120 dager blir fire kommuner til én. Nå tømmer de tvangssammenslåtte kommunene i Senja sparekassa før det er for seint.