Lørdag 6. juli 2019
Seier

• De tidligere ansatte ved fiskeslakteriet til Norse Production vant en knusende seier i tingretten i går. Saken er svært viktig og prinsipiell og slår fast at arbeiderne ble nektet ansettelse fordi de var fag­organisert i NNN. Bakgrunnen er at selskapet de jobbet i ble slått konkurs, mens et nytt og til­svarende selskap ble opprettet i de samme lokalene bare dager seinere. «I denne saken foreligger det klare indikasjoner, ut fra de ytre omstendighetene, på at det har funnet sted diskriminering. Det er på det rene at 46 uorganiserte, tidligere ansatte i Norse, umiddelbart fikk ansettelse. Det er videre på det rene at det er ansatt ytterligere 39 personer uten fortid fra Norse. Samtidig fikk ingen av de fagorganiserte tilbud om arbeid», heter det i dommen.

• I retten har selskapet lagt fram en lang rekke bagatellmessige hendelser som bevis på at de fag­organiserte ikke var skikket til å bli med over i ny jobb: Her brukes påstander som at en ansatt skal ha forsøkt å stjele med seg en fisk fra jobb, at en annen ansatt deltok i 1. mai-tog og at en tredje skal ha fisket 100 meter fra arbeids­området. Retten hogger disse påstandene ned i tur og orden: «Retten står etter bevisføringen igjen med det klare inntrykket at saksøkte her har forsøkt å grave frem så mye som mulig om den enkelte – uten at dette egentlig er reelle begrunnelser for hvorfor saksøkerne ikke fikk arbeid», står det i dommen.

• Klassekampen har over lengre tid dekket konflikten ved lakse­slakteriet som leverer fisk til Sekkingstad AS. Konflikten går flere år tilbake i tid og viser hvordan et selskap på kreativt vis har forsøkt å organisere seg bort fra grunn­leggende regler i det norske arbeids­livet. Norse-saken er en sterk historie som viser hvordan en utsatt gruppe har vunnet gjennom å organisere seg. Samtlige ansatte skal nå få erstatning på beløp som strekker seg fra 100.000 kroner til godt over 300.000. Polakkene som vant fram i retten, kan likevel ende opp uten ett rødt øre, dersom saksøkte nok en gang velger å slå seg konkurs.

Tirsdag 23. juli 2019
• I går ble det holdt markeringer mange steder for å minnes at det var åtte år siden en av de verste høyreekstreme terroraksjonene i nyere tid rammet Norge. Bombeangrepet mot regjeringskvartalet og massakren på AUF-ere på Utøya var tragisk,...
Mandag 22. juli 2019
Det var ikke et angrep på alle.Det er en myte at det var et angrep på alle.Det var ikke et angrep på rasister.
Lørdag 20. juli 2019
• Det er mye LO og NHO strides om, men en ting er de enige om: Det som faktisk er av vedtatt lovverk og inngåtte avtaler skal man følge. Derfor er det like deprimerende hvert år når LOs sommerpatrulje leverer rapport etter å ha besøkt...
Fredag 19. juli 2019
• Som Klassekampen omtaler i dagens avis offentliggjorde USA på onsdag at Tyrkia nå kastes ut av F-35-samarbeidet. Tyrkia skulle kjøpe inn over 100 amerikanskproduserte F-35-kampfly. Årsaken til utkastelsen er at tyrkerne står ved sitt...
Torsdag 18. juli 2019
• Historiefortelling har vært en viktig del av kulturen vår i alle tider, fra fortellinger rundt bålet til kinoenes blockbustere og fråtsing i strømmetjenestenes serier. Historier hjelper oss å huske fortida, forstå samtida og leve oss inn i...
Onsdag 17. juli 2019
• En klassisk myte om moderne kapitalistiske samfunn er at så lenge man er villig til å jobbe, vil man ha et bra liv. De som virkelig blir fattige er de som faller utenfor, som arbeidsløse og rusmisbrukere. I flere tiår etter andre...
Tirsdag 16. juli 2019
• «Natt og dag, vinter og sommer er den over meg – denne dragende hjemve etter havet», skrev Henrik Ibsen i «Fruen fra havet». Vi er mange som lengter etter havet, kanskje først og fremst nå om sommeren. Men det er ikke alltid like lett å få...
Mandag 15. juli 2019
• «Beware of what you’re walking into, because nothing good happens in the Strait of Hormuz». Advarselen kommer fra den pensjonerte amerikanske viseadmiralen Michael Franke til nyhetssida Vox. Han viser til at USA nå samler en koalisjon av...
Lørdag 13. juli 2019
• «Ikke en kvinne mindre!» Klassekampen skriver i dag om framveksten av en feministbevegelse på tvers av landegrenser og kontinenter med feminister fra Argentina, Spania og Polen som pådrivere. Bevegelsen protesterer mot kvinnedrap,...
Fredag 12. juli 2019
• Norge bærer også medansvar for situasjonen for migranter og flyktninger i Libya. Som Klassekampen skriver om i dagens avis, er Norges den femte største bilaterale giveren til EUs migrasjonsfond i Afrika, EUTF. De siste par årene har Norge...