Lørdag 6. juli 2019
Så MANGE FLERE: Sammenslåingskommunene hadde 1352 flere byråkrater i 2017 enn i 2015. Den prosentvise ­oppgangen var markant større i disse kommunene enn i resten av landet. ILLUSTRASJON: KLASSEKAMPEN
Økningen i byråkratstillinger er dobbelt så høy i kommuner som skal slås sammen, som i resten:
Reform ga byråkratiboom
Monica Mæland (H)
ESER UT: Et halvår før kommunereformen settes ut i livet for alvor, viser SSBs fasit at hovedmålet om mindre byråkrati ikke kommer til å innfris.

kommuner

Et hovedmål med kommunereformen er mindre byråkrati. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser imidlertid at kommunene som skal slås sammen fra 1. januar neste år, har hatt en kraftig økning i antallet byråkrater.

Fra 2015 til 2017 økte tallet på kommunalt ansatte byråkrater i disse kommunene med 9 prosent, mot bare 6 prosent i landet for øvrig.

I alt ble det skapt 1352 nye byråkratstillinger i sammenslåingskommunene fra 2015 til 2017.

SSB: Dobbel vekst

I 2018 fortsatte byråkratiet å vokse mer i sammenslåingskommuner enn i resten av landet. Det året endret imidlertid SSB regnemetode for å anslå årsverk. Dermed er det umulig å sammenlikne tall for byråkrater i 2015 og 2018.

Konklusjonen er likevel at byråkratiet har vokst dobbelt så mye i sammenslåingskommuner.

«Hvis man antar at alle kommunene påvirkes likt av den nye metoden, viser tallene at byråkratveksten siden 2015 var dobbelt så stor i kommuner som skal slå seg sammen som i andre,» skriver Stine Bakke fra SSB i en e-post til Klassekampen.

100 stillinger i Hammerfest

Hammerfest har størst prosentvis byråkratøkning av alle kommunene. Finnmarkskommunen slås sammen med Kvalsund i 2020.

Fra 2015 til 2017 økte tallet på årsverk i administrative stillinger med 100.

Det går litt treigt

Holmestrand er kommunen med nest størst økning. Ordfører Alf Johan Svele (H) bekrefter at han er sjef for flere administrativt ansatte enn for fire år siden. Kommunen ble i 2018 slått sammen med Hof. Fra 2015 til 2017 var det en oppgang i antall byråkrater på hele 47 prosent. I 2020 slutter også Sande seg til kommunen.

Ordfører Svele har følgende forklaring på økningen:

– Om to private virksomheter skulle slås sammen, ville man løst dette med sluttpakker.

I kommunene får folk imidlertid Holmestrand og Sande beholder stillingene sine etter sammenslåingen.

– Det er nok fordi det kommer til å ta tid før vi får en reduksjon, at vi har fått engangsmidler, sier han.

Han påpeker at antall folkevalgte i den nye storkommunen vil reduseres fra 69 til bare 35. En gevinst i form av færre administrative anslår han vil komme om to–tre år.

– Men en som kommer fra det private næringslivet synes noen ganger at det går litt treigt. Det må jeg innrømme, sier Svele.

Mæland: ikke ferdig

I 2006 reduserte danskene antall kommuner fra 271 til 98. En Deloitte-rapport som ble publisert to år etter, viste en liknende utvikling som den vi ser i Norge. I 2008 hadde kommunene fått 1650 flere administrative ansatte, og administrasjonsbudsjettene var økt med 920 millioner kroner.

Kommunalminister Monica Mæland (H) er opptatt av at SSBs statistikk ikke gir sammenliknbare tall for 2015 og 2018.

– Det er ikke grunnlag for å trekke de slutningene dere gjør. Tall fra 2018 er, som SSB sier, ikke sammenlignbare med tidligere år. Hvis dere skulle debattert på fakta, ville det vært interessant å se på kommuner som allerede har slått seg sammen.

Mæland svarer ikke på hvorfor tallene også viser en kraftig byråkratøkning fra 2015 til 2017, en periode der tallene er fullt ut sammenliknbare.

– I Danmark har de slitt med å kutte i administrasjonskostnader etter en storstilt kommunesammenslåing. Hvorfor skal vi tro det blir annerledes her?

– Klassekampen er veldig ivrige etter å evaluere en reform som faktisk ikke er gjennomført, basert på tall og metoder som ikke gir mening for denne debatten, sier Mæland.

Sp: Løser ingenting

Senterpartiet har vært reformens ivrigste kritiker i Stortinget. Sps Marit Arnstad er ikke overrasket over funnene.

Hun har ingen tro på at byråkratiet vil avta etter at sammenslåingene er gjennomført.

– Når man oppretter nye stillinger i forbindelse med en sammenslåing, har disse stillingene veldig lett for å bli varige stillinger, sier Arnstad.

innenriks@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 9. juli 2019 kl. 09.54
Tirsdag 23. juli 2019
NYTT BLIKK: Jeger- og fiskerforbundet, Turistforeningen og Naturvern­forbundet krev ny handsaming av alle vindkraftkonse- sjonar der utbygginga ikkje er starta.
Mandag 22. juli 2019
NY DEBATT: Nei til EU varsler kamp mot EUs fjerde energipakke som de mener vil gi Acer enda mer makt. Miljøorganisasjon er positiv, mens Ap ikke har tatt stilling ennå.
Lørdag 20. juli 2019
VEKK: Truede sopp- og lavarter ofres for å gi plass til vindturbiner som skal stikke nesten en kvart kilometer opp i lufta i Finnskogen i Våler. – Dette er på en måte vårt Alta-Kautokeino-opprør, sier en av demonstrantene.
Fredag 19. juli 2019
KRAV: Frp mener innvandringsforskningen er «ensidig og politisert». Nå vil de stille krav om meningsmangfold i forskningen. – Farlig, svarer Ap.
Torsdag 18. juli 2019
TVANG: FpU ber regjeringen lovpålegge kommunene å konkurranseutsette sykehjem og hjemmetjenester. Forslaget slaktes av forsker.
Onsdag 17. juli 2019
UFORUTSIGBART: Bare en tredel helsefagarbeidere har full stilling. De yngste og de eldste jobber mest deltid. – Vi trenger flere folk på jobb, sier helsefagarbeider Jørgen Aanerud.
Tirsdag 16. juli 2019
MEDISIN: På havbunnen utenfor Bjørnøya har forskere funnet et dyr ikke ulikt en juledekorasjon. Det har molekyler som kan drepe kreft­celler effektivt.
Mandag 15. juli 2019
BYGGER UT: Siden 2000 har antall ­bygninger i strandsonen økt med 20 prosent. Kommunene klarer ikke ­forvalte det nasjonale ansvaret, mener Norsk Friluftsliv.
Lørdag 13. juli 2019
RETUR: Utlendingsnemnda konkluderte at kurdiske Jumaah Hameed ikke var i fare for forfølgelse. Kort tid etter returen til Irak, ble Hameed torturert, hevder han.
Fredag 12. juli 2019
COMEBACK KID: Per Sandberg advarer mot «nasjonalistiske krefter» i Frp og hinter om politisk comeback i et annet parti til valget i 2021.