Lørdag 6. juli 2019
Så MANGE FLERE: Sammenslåingskommunene hadde 1352 flere byråkrater i 2017 enn i 2015. Den prosentvise ­oppgangen var markant større i disse kommunene enn i resten av landet. ILLUSTRASJON: KLASSEKAMPEN
Økningen i byråkratstillinger er dobbelt så høy i kommuner som skal slås sammen, som i resten:
Reform ga byråkratiboom
Monica Mæland (H)
ESER UT: Et halvår før kommunereformen settes ut i livet for alvor, viser SSBs fasit at hovedmålet om mindre byråkrati ikke kommer til å innfris.

kommuner

Et hovedmål med kommunereformen er mindre byråkrati. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser imidlertid at kommunene som skal slås sammen fra 1. januar neste år, har hatt en kraftig økning i antallet byråkrater.

Fra 2015 til 2017 økte tallet på kommunalt ansatte byråkrater i disse kommunene med 9 prosent, mot bare 6 prosent i landet for øvrig.

I alt ble det skapt 1352 nye byråkratstillinger i sammenslåingskommunene fra 2015 til 2017.

SSB: Dobbel vekst

I 2018 fortsatte byråkratiet å vokse mer i sammenslåingskommuner enn i resten av landet. Det året endret imidlertid SSB regnemetode for å anslå årsverk. Dermed er det umulig å sammenlikne tall for byråkrater i 2015 og 2018.

Konklusjonen er likevel at byråkratiet har vokst dobbelt så mye i sammenslåingskommuner.

«Hvis man antar at alle kommunene påvirkes likt av den nye metoden, viser tallene at byråkratveksten siden 2015 var dobbelt så stor i kommuner som skal slå seg sammen som i andre,» skriver Stine Bakke fra SSB i en e-post til Klassekampen.

100 stillinger i Hammerfest

Hammerfest har størst prosentvis byråkratøkning av alle kommunene. Finnmarkskommunen slås sammen med Kvalsund i 2020.

Fra 2015 til 2017 økte tallet på årsverk i administrative stillinger med 100.

Det går litt treigt

Holmestrand er kommunen med nest størst økning. Ordfører Alf Johan Svele (H) bekrefter at han er sjef for flere administrativt ansatte enn for fire år siden. Kommunen ble i 2018 slått sammen med Hof. Fra 2015 til 2017 var det en oppgang i antall byråkrater på hele 47 prosent. I 2020 slutter også Sande seg til kommunen.

Ordfører Svele har følgende forklaring på økningen:

– Om to private virksomheter skulle slås sammen, ville man løst dette med sluttpakker.

I kommunene får folk imidlertid Holmestrand og Sande beholder stillingene sine etter sammenslåingen.

– Det er nok fordi det kommer til å ta tid før vi får en reduksjon, at vi har fått engangsmidler, sier han.

Han påpeker at antall folkevalgte i den nye storkommunen vil reduseres fra 69 til bare 35. En gevinst i form av færre administrative anslår han vil komme om to–tre år.

– Men en som kommer fra det private næringslivet synes noen ganger at det går litt treigt. Det må jeg innrømme, sier Svele.

Mæland: ikke ferdig

I 2006 reduserte danskene antall kommuner fra 271 til 98. En Deloitte-rapport som ble publisert to år etter, viste en liknende utvikling som den vi ser i Norge. I 2008 hadde kommunene fått 1650 flere administrative ansatte, og administrasjonsbudsjettene var økt med 920 millioner kroner.

Kommunalminister Monica Mæland (H) er opptatt av at SSBs statistikk ikke gir sammenliknbare tall for 2015 og 2018.

– Det er ikke grunnlag for å trekke de slutningene dere gjør. Tall fra 2018 er, som SSB sier, ikke sammenlignbare med tidligere år. Hvis dere skulle debattert på fakta, ville det vært interessant å se på kommuner som allerede har slått seg sammen.

Mæland svarer ikke på hvorfor tallene også viser en kraftig byråkratøkning fra 2015 til 2017, en periode der tallene er fullt ut sammenliknbare.

– I Danmark har de slitt med å kutte i administrasjonskostnader etter en storstilt kommunesammenslåing. Hvorfor skal vi tro det blir annerledes her?

– Klassekampen er veldig ivrige etter å evaluere en reform som faktisk ikke er gjennomført, basert på tall og metoder som ikke gir mening for denne debatten, sier Mæland.

Sp: Løser ingenting

Senterpartiet har vært reformens ivrigste kritiker i Stortinget. Sps Marit Arnstad er ikke overrasket over funnene.

Hun har ingen tro på at byråkratiet vil avta etter at sammenslåingene er gjennomført.

– Når man oppretter nye stillinger i forbindelse med en sammenslåing, har disse stillingene veldig lett for å bli varige stillinger, sier Arnstad.

innenriks@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 9. juli 2019 kl. 09.54
Lørdag 21. september 2019
FORNØYD: Årets valg har vært en gamechanger for kampen mot profitt i velferd, sier Fagforbundets Mette Nord. Nå vil hun at staten skal brukes mer aktivt for et grønt skifte.
Fredag 20. september 2019
UTÅLMODIG: USAs ambassadør har møtt representanter fra utenrikskomiteen med klar beskjed: Norge må bruke mer penger på Forsvaret, eller risikere å stå alene.
Torsdag 19. september 2019
EKSTREMT: I kjølvannet av terrorangrepet mot moskeen i Bærum gikk antall tips til politiet om netthat og høyre­radikaliserte personer rett til værs.
Onsdag 18. september 2019
VIL SNAKKE: Flere LO-forbund har kontant avvist å inkludere MDG i en rødgrønn koalisjon i 2021. Nå inviterer MDG fagbevegelsen til samtaler.
Tirsdag 17. september 2019
KRAV: LO har krevd at Foodora gir fast ansettelse til et bud som ble innleid fra selskapet Easy Freelance under streiken.
Mandag 16. september 2019
ADVARSEL: Stasjonssjefen på Kongsberg advarte mot konsekvensene av politireformen. – Jeg forstår innbyggernes følelse av at de har tapt noe, sier Håvard Revå.
Lørdag 14. september 2019
LØFTEBRUDD: Politireformen ga løfter som ikke ble holdt. I Numedal kryper utryggheten inn i husene til folk. Frykten er at det som er blitt ødelagt, ikke lar seg reparere.
Fredag 13. september 2019
SKILLE: Private barnehager kan selv velge ut hvilke barn de vil tildele plass. Noen stiller som krav at foreldrene må kjøpe aksjer for å få barnehageplass.
Torsdag 12. september 2019
VINNAR: Etter ein knusande val­siger i Nordkapp vil SV og Senterpartiet ta frå Rica-gruppen kontrollen over Nord­kapplatået.
Onsdag 11. september 2019
NØTT: Mens LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er avvisende til et mulig nasjonalt MDG-samarbeid, vil ikke Mette Nord i Fagforbundet utelukke en slik allianse.