Fredag 5. juli 2019
AVHENGIG: Erna Solberg har lovet omstilling av norsk økonomi og vil gjøre oss mindre avhengig av olja. Tallene viser at hun er ute av kurs. Her åpner hun Gudrun-feltet i 2014. FOTO: TORSTEIN BØE, NTB SCANPIX
• Olje og gass dominerer eksporten • Handelsunderskuddet for Fastlands-Norge økte med 54 prosent fra 2014
Vi blir stadig mer hekta på olje
TAR DET MED RO: Stikk i strid med ­regjeringens egen politikk blir norsk økonomi mer avhengig av oljeeksport. Regjeringen er ikke bekymret.

ØKONOMI

Regjeringen har lovet å «gjøre norsk økonomi mindre sårbar for svingninger i petroleumsvirksomheten». Ifølge Granavolden-erklæringen skal det gjøres gjennom å styrke veksten i fastlandsøkonomien.

Tallene viser imidlertid at det går i helt feil retning: Fra 2016 til 2018 har Norge blitt mer avhengig av oljeeksport.

Tar vi olja ut av handelsbalansen, blir det tydelig at vi importerer stadig mer enn vi eksporterer fra fastlandet. Handelsunderskuddet for Fastlands-Norge har økt med hele 54 prosent siden 2014.

– Aktiviteten i Norge er mer oljeavhengig i 2019 enn i 2016, vi ser en omstilling til mer olje, sier Ådne Cappelen i SSB.

Denne høsten åpner Johan Sverdrup-feltet, og oljekrana slås på. SSB forventer en sterk vekst i oljeeksporten. For 2020 sier prognosene at Norges BNP, inkludert olja, vil vokse raskere enn BNP for Fastlands-Norge.

– Det har vi ikke sett på lenge, sier Cappelen.

Statssekretær i finansdepartementet, Geir Olsen fra Venstre, er ikke bekymret for at olja blir en viktigere drivkraft for økonomien framover. Han understreker at dette er et resultat av en villet politikk for partiene på Stortinget, som vedtok å åpne Johan Sverdrup-feltet i 2015. Alle unntatt SV stemte for.

Fakta

Oljeavhengighet:

• Et lands handelsbalanse er differansen mellom eksport og import av varer og tjenester.

• På grunn av oljeeksporten har Norge hatt vedvarende overskudd på handelsbalansen siden 1990-tallet. Det innebærer at verdien av det vi selger ut av Norge er større enn verdien av det vi kjøper fra utlandet.

• Ser man bort fra oljeeksporten, har Norge et økende underskudd på handelsbalansen siden 1990-tallet.

– Dette er en naturlig konsekvens av det vedtaket på kort sikt, sier Olsen.

Bekymret for industrien

Samtidig som oljeinvesteringene øker, er Arbeiderpartiet bekymret for fastlandsindustrien. Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap) etterlyser omstillingen Erna Solberg lovet allerede i 2013.

Norge skulle bli mindre avhengig av olja, men nå ser vi at det går feil vei, mener han.

Fastlandseksporten har faktisk økt siden 2014, problemet er at importen har økt enda mer, og dermed øker handelsunderskuddet. Ådne Cappelen påpeker at noe av årsaken kan være at økte oljeinvesteringer også gir økt import.

Jobber med omstilling

Geir Olsen er heller ikke bekymret for det økende handelsunderskuddet, som han mener er en kortsiktig trend påvirket av prisene på olje og gass. Han framhever at som andel av det Norge eksporterer har petroleum fått en gradvis mindre betydning.

Så har vi sett en oppsving de to siste årene fordi prisene har gått opp, sier Olsen.

– Vi jobber for fullt med å omstille norsk økonomi. Vi er tydelige i regjeringsplattformen på at vi skal omstille økonomien for å nå klimamålene.

– Dere sier det, men tallene viser altså at utviklingen går i feil retning?

– Du kan ikke omstille en oljetung økonomi som den norske på to år. Det er et langsiktig arbeid, sier Olsen.

Råvareeksport

Sandtrøen fra Ap mener den forverrede handelsbalansen er et tegn på en langsiktig trend og et uttrykk for en underfinansiering av industrien. Problemet er at bankene heller låner ut pengene til eiendom.

– Hvis underskuddet fortsetter å bli større, vil Norge som samfunn og nasjon bli fattigere og fattigere den dagen inntektene fra petroleum blir mindre og mer usikre.

For å bedre handelsbalansen mener Sandtrøen vi må sikre at verdien av det vi eksporterer skal være høyere enn verdien av det vi importerer.

I dag importerer Norge dyre industrimaskiner, men eksporterer fortsatt mye uforedlede råvarer, som for eksempel trevirke. Sandtrøen mener vi må satse på mer videreforedling i Norge, slik at vi øker verdien av eksportvarene våre.

– Historien viser at utviklingen på handelsbalansen definerer hvem som skal være rike i framtida, sier han.

Nytt industrifond

Løsningen er ifølge Sandtrøen ikke å regulere bankene, men heller å styrke norsk industripolitikk. Han viser til industrifondet, et tiltak som ble vedtatt på Aps landsmøte. Fondet skal gi lånekapital og risikokapital til nye industrietableringer.

– Er ikke noe av årsaken til forverret handelsbalanse for Fastlands-Norge økningen i oljeinvesteringer, noe Ap har vært for?

– Tallene viser at forverringen i handelsbalansen kan være uavhengig av det. Tallene bekrefter at i en periode der Norge fikk en bedret kronekurs for industrien, har det likevel vært en forverring på handelsbalansen for fastlandet. Vi har sett nærmere på hva som er årsaken og ser at det er for lite kapital som går til fornying av fastlandsindustrien.

– Med denne politikken blir det mer penger til alt, mer til bolig, olje og industri? Det blir full guffe i alle sektorer?

– Nei, det er jo ikke riktig. Ap vil prioritere ressurser til nærings- og industriutvikling innenfor en helhet, sier Sandtrøen.

ebbab@klassekampen.no

Mandag 22. juli 2019
NY DEBATT: Nei til EU varsler kamp mot EUs fjerde energipakke som de mener vil gi Acer enda mer makt. Miljøorganisasjon er positiv, mens Ap ikke har tatt stilling ennå.
Fredag 19. juli 2019
KRAV: Frp mener innvandringsforskningen er «ensidig og politisert». Nå vil de stille krav om meningsmangfold i forskningen. – Farlig, svarer Ap.
Torsdag 18. juli 2019
TVANG: FpU ber regjeringen lovpålegge kommunene å konkurranseutsette sykehjem og hjemmetjenester. Forslaget slaktes av forsker.
Fredag 12. juli 2019
COMEBACK KID: Per Sandberg advarer mot «nasjonalistiske krefter» i Frp og hinter om politisk comeback i et annet parti til valget i 2021.
Onsdag 10. juli 2019
DØMT: Byrådet i Oslo har som mål å få flest mulig i fast stilling. Nå er kommunen dømt to ganger i retten etter å ha nektet en barnehageansatt fra et bemanningsbyrå fast jobb.
Tirsdag 9. juli 2019
VARSLER: Ap ­bekrefter at det i 2019 har kommet nye varsler om seksuell trakassering, men nekter å oppgi antallet. Også Rødt, Sp, MDG, Frp og KrF har fått ulike typer varsler i år.
Mandag 8. juli 2019
SER TIL VENSTRE: MDG kaller seg blokkuavhengig, men er negative til høyresamarbeid i de fem største byene etter valget.
Fredag 5. juli 2019
TAR DET MED RO: Stikk i strid med ­regjeringens egen politikk blir norsk økonomi mer avhengig av oljeeksport. Regjeringen er ikke bekymret.
Torsdag 4. juli 2019
USOSIALT: Representantskapet i Fellesforbundet mener dagens bompengepolitikk har gått for langt. Flere avdelinger har sendt inn bompengekritiske forslag til landsmøtet.
Lørdag 29. juni 2019
VALGKAMP: Partier med dårlig oppslutning må gå i seg selv, mener AUF-leder Ina Libak.