Fredag 5. juli 2019
AVHENGIG: Erna Solberg har lovet omstilling av norsk økonomi og vil gjøre oss mindre avhengig av olja. Tallene viser at hun er ute av kurs. Her åpner hun Gudrun-feltet i 2014. FOTO: TORSTEIN BØE, NTB SCANPIX
• Olje og gass dominerer eksporten • Handelsunderskuddet for Fastlands-Norge økte med 54 prosent fra 2014
Vi blir stadig mer hekta på olje
TAR DET MED RO: Stikk i strid med ­regjeringens egen politikk blir norsk økonomi mer avhengig av oljeeksport. Regjeringen er ikke bekymret.

ØKONOMI

Regjeringen har lovet å «gjøre norsk økonomi mindre sårbar for svingninger i petroleumsvirksomheten». Ifølge Granavolden-erklæringen skal det gjøres gjennom å styrke veksten i fastlandsøkonomien.

Tallene viser imidlertid at det går i helt feil retning: Fra 2016 til 2018 har Norge blitt mer avhengig av oljeeksport.

Tar vi olja ut av handelsbalansen, blir det tydelig at vi importerer stadig mer enn vi eksporterer fra fastlandet. Handelsunderskuddet for Fastlands-Norge har økt med hele 54 prosent siden 2014.

– Aktiviteten i Norge er mer oljeavhengig i 2019 enn i 2016, vi ser en omstilling til mer olje, sier Ådne Cappelen i SSB.

Denne høsten åpner Johan Sverdrup-feltet, og oljekrana slås på. SSB forventer en sterk vekst i oljeeksporten. For 2020 sier prognosene at Norges BNP, inkludert olja, vil vokse raskere enn BNP for Fastlands-Norge.

– Det har vi ikke sett på lenge, sier Cappelen.

Statssekretær i finansdepartementet, Geir Olsen fra Venstre, er ikke bekymret for at olja blir en viktigere drivkraft for økonomien framover. Han understreker at dette er et resultat av en villet politikk for partiene på Stortinget, som vedtok å åpne Johan Sverdrup-feltet i 2015. Alle unntatt SV stemte for.

Fakta

Oljeavhengighet:

• Et lands handelsbalanse er differansen mellom eksport og import av varer og tjenester.

• På grunn av oljeeksporten har Norge hatt vedvarende overskudd på handelsbalansen siden 1990-tallet. Det innebærer at verdien av det vi selger ut av Norge er større enn verdien av det vi kjøper fra utlandet.

• Ser man bort fra oljeeksporten, har Norge et økende underskudd på handelsbalansen siden 1990-tallet.

– Dette er en naturlig konsekvens av det vedtaket på kort sikt, sier Olsen.

Bekymret for industrien

Samtidig som oljeinvesteringene øker, er Arbeiderpartiet bekymret for fastlandsindustrien. Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap) etterlyser omstillingen Erna Solberg lovet allerede i 2013.

Norge skulle bli mindre avhengig av olja, men nå ser vi at det går feil vei, mener han.

Fastlandseksporten har faktisk økt siden 2014, problemet er at importen har økt enda mer, og dermed øker handelsunderskuddet. Ådne Cappelen påpeker at noe av årsaken kan være at økte oljeinvesteringer også gir økt import.

Jobber med omstilling

Geir Olsen er heller ikke bekymret for det økende handelsunderskuddet, som han mener er en kortsiktig trend påvirket av prisene på olje og gass. Han framhever at som andel av det Norge eksporterer har petroleum fått en gradvis mindre betydning.

Så har vi sett en oppsving de to siste årene fordi prisene har gått opp, sier Olsen.

– Vi jobber for fullt med å omstille norsk økonomi. Vi er tydelige i regjeringsplattformen på at vi skal omstille økonomien for å nå klimamålene.

– Dere sier det, men tallene viser altså at utviklingen går i feil retning?

– Du kan ikke omstille en oljetung økonomi som den norske på to år. Det er et langsiktig arbeid, sier Olsen.

Råvareeksport

Sandtrøen fra Ap mener den forverrede handelsbalansen er et tegn på en langsiktig trend og et uttrykk for en underfinansiering av industrien. Problemet er at bankene heller låner ut pengene til eiendom.

– Hvis underskuddet fortsetter å bli større, vil Norge som samfunn og nasjon bli fattigere og fattigere den dagen inntektene fra petroleum blir mindre og mer usikre.

For å bedre handelsbalansen mener Sandtrøen vi må sikre at verdien av det vi eksporterer skal være høyere enn verdien av det vi importerer.

I dag importerer Norge dyre industrimaskiner, men eksporterer fortsatt mye uforedlede råvarer, som for eksempel trevirke. Sandtrøen mener vi må satse på mer videreforedling i Norge, slik at vi øker verdien av eksportvarene våre.

– Historien viser at utviklingen på handelsbalansen definerer hvem som skal være rike i framtida, sier han.

Nytt industrifond

Løsningen er ifølge Sandtrøen ikke å regulere bankene, men heller å styrke norsk industripolitikk. Han viser til industrifondet, et tiltak som ble vedtatt på Aps landsmøte. Fondet skal gi lånekapital og risikokapital til nye industrietableringer.

– Er ikke noe av årsaken til forverret handelsbalanse for Fastlands-Norge økningen i oljeinvesteringer, noe Ap har vært for?

– Tallene viser at forverringen i handelsbalansen kan være uavhengig av det. Tallene bekrefter at i en periode der Norge fikk en bedret kronekurs for industrien, har det likevel vært en forverring på handelsbalansen for fastlandet. Vi har sett nærmere på hva som er årsaken og ser at det er for lite kapital som går til fornying av fastlandsindustrien.

– Med denne politikken blir det mer penger til alt, mer til bolig, olje og industri? Det blir full guffe i alle sektorer?

– Nei, det er jo ikke riktig. Ap vil prioritere ressurser til nærings- og industriutvikling innenfor en helhet, sier Sandtrøen.

ebbab@klassekampen.no

Lørdag 21. september 2019
FORNØYD: Årets valg har vært en gamechanger for kampen mot profitt i velferd, sier Fagforbundets Mette Nord. Nå vil hun at staten skal brukes mer aktivt for et grønt skifte.
Fredag 20. september 2019
UTÅLMODIG: USAs ambassadør har møtt representanter fra utenrikskomiteen med klar beskjed: Norge må bruke mer penger på Forsvaret, eller risikere å stå alene.
Onsdag 18. september 2019
VIL SNAKKE: Flere LO-forbund har kontant avvist å inkludere MDG i en rødgrønn koalisjon i 2021. Nå inviterer MDG fagbevegelsen til samtaler.
Torsdag 12. september 2019
VINNAR: Etter ein knusande val­siger i Nordkapp vil SV og Senterpartiet ta frå Rica-gruppen kontrollen over Nord­kapplatået.
Onsdag 11. september 2019
NØTT: Mens LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er avvisende til et mulig nasjonalt MDG-samarbeid, vil ikke Mette Nord i Fagforbundet utelukke en slik allianse.
Tirsdag 10. september 2019
OPPVASK: Etter nok et smertefullt valg ber tidligere Ap-topp Helga Pedersen partiet om å alliere seg med MDG for å vinne regjeringsmakt i 2021.
Mandag 9. september 2019
POSISJON: MDG håper et brakvalg i dag vil gi makt i en rekke byer. Nasjonal talsperson Arild Hermstad åpner for å ta partiet inn i regjering i 2021.
Fredag 6. september 2019
AVTALE: Oslo-byrådet har fått med seg fagbevegelsen på å godta langturnuser i barnevernet. Nå lover Inga Marte Thorkildsen (SV) at alle kommersielle skal ut av Oslos barnevern innen 2021.
Torsdag 5. september 2019
DYRT: Bent Høie (H) inviterer helse­sektoren til nettverksbygging og faglig påfyll om Sykehus-Norge. Prislappen kan føre til at bare dem som er på innsida, har råd, sier fag­forening.
Onsdag 4. september 2019
TRAVELT: Om 120 dager blir fire kommuner til én. Nå tømmer de tvangssammenslåtte kommunene i Senja sparekassa før det er for seint.