Torsdag 4. juli 2019
SKIVEBOM: John Erik Molin, leder av Fellesforbundets avdeling 6 i Drammen, mener bompenger og rushtidsavgift slår ut usosialt.
• Fellesforbundet kaster seg inn i bompengesaken • Uro for økte kostnader for folk
Misnøye med bom i LO
USOSIALT: Representantskapet i Fellesforbundet mener dagens bompengepolitikk har gått for langt. Flere avdelinger har sendt inn bompengekritiske forslag til landsmøtet.

Bompenger

– Det er grenser for hvor mye man skal betale. Med både bomavgift og rushtidsavgift, da begynner det å slå ut usosialt, sier John Erik Molin, leder av Fellesforbundets avdeling 6 i Drammen og omegn.

Fellesforbundets avdelinger i Oslo/Akershus, Fredrikstad, Drammen og Sandens mener forbundet må gå mot bompenger. De har alle sendt inn forslag til vedtak til landsmøtet i oktober.

Dermed har bompengeopprøret også nådd fagbevegelsen for fullt. Økt bompengebelastning får lokale fagforeningstopper til å reagere.

Fakta

Bomoppprør i LO:

• Fellesforbundet avholder sitt landsmøte 11.–16. oktober.

• Forbundets avdelinger i Oslo/Akershus, Fredrikstad, Drammen og Sandnes har sendt inn forslag som går mot den økte bruken av bom­penger.

• Forbundets representantskap sammenfattet 26. og 27. juni et forslag til landsmøtet der det blant annet står at Fellesforbundet støtter en form for brukerbetaling, men at dagens politikk har gått for langt.

– Skviser ut penger

– Vi kan heller ta det over skatteseddelen, slik at alle kan betale etter evne, og ikke skvise penger ut av folk ved bompengefinansiering, sier Molin.

Han mener venstresida har undervurdert sprengkrafta i bomsaken.

– Vi har hatt god kontakt med politikere og partier på venstresida. Det er klart vi merket i begynnelsen at vi nesten bare ble ledd av og avfeid. Men da alvoret steg rundt øya på dem, har vinden snudd der òg. Sånn sett har det hjulpet med et sånt opprør, sier Molin.

Har gått for langt

Nylig behandlet representantskapet i Fellesforbundet forslagene som er kommet inn til landsmøtet i oktober. I en innstilling til landsmøtet som har fått tittelen «Samferdsel og bompenger» gir de uttrykk for at dagens bompengemodell ikke bør videreføres.

Men de går ikke så langt som de mest ihuga bompengemotstanderne ønsker, og åpner for bruk av bompenger også i framtida.

«Dagens politikk har imidlertid gått for langt. Selv om representantskapet mener brukerne fortsatt må være med på å betale for veien de kjører på, må det statlige bidraget økes og det bør utredes en ny modell for brukerbetaling som har en mer sosial profil. Utredningen bør vurdere mekanismer som antall kilometer, inntekt og bosted», heter det i innstillingen, heter det i innstillingen, som dermed åpner for såkalt veiprising.

– Nok er nok

Dette er i tråd med forbundsleder Jørn Eggums uttalelser fra mai, der han i VG tok til orde for et mer rettferdig bompengesystem.

– Hvorfor engasjerer bompenger tillitsvalgte i Fellesforbundet?

– Det er nok sikkert fordi mange mener at nok er nok. Det er for mye. Samtidig er det en flat skatt, der du betaler det samme uansett hva slags inntekt du har, sier Eggum.

– Er dette en sak LO vil engasjere seg i framover?

– Det er en sak vi alt har satt på dagsorden, sier Eggum.

– Det som har vært begrunnelsen i lang tid for ikke å se på veiprising er at Datatilsynet har avvist at det er lovlig å kople data om kjøring, inntekt og tid på døgnet. Det har de nå sagt det er rom for innenfor personlovgiving.

Sier helt nei til bompenger

I Sandnes har de hatt bompenger lenge. Da det ble vedtatt nye rushtidsavgifter på Nord-Jæren, eskalerte bompengedebatten.

Nils-Helge Slethei er leder for Fellesforbundets avdeling i Sandnes og omegn. Han mener veiutbygging må finansieres over skatteseddelen.

– Vi mener det er veldig urettferdig laget til, særlig rushtidsavgifta, og særlig for småbarnsforeldre som må levere unger i barnehage og idrett, sier han, men legger til at de er generelt imot bompenger.

I Fredrikstad kommer det bomstasjoner rundt byen til høsten. Avdelingsleder Vidar Schei mener bompenger er en sak for LO å engasjere seg i.

– Skal ikke LO-familien mene noe om det meste? Dette påvirker våre medlemmer. Det er en god del som får økte kostnader til og fra jobb hver dag. Det går rett inn på lønns- og arbeidsforhold hver dag.

– Hva med veiprising?

– Jeg tror at veiprising alene blir like skeivt, men hvis det har en sosial profil, så er det mer rettferdig enn bomring, men jeg mener likevel det er feil, sier han.

– Det går en grense

I bilen på vei nordover mot Helgeland, svarer forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Anita Paula Johansen, på telefonen.

Da har hun alt passert fem–seks bommer siden hun startet fra Oslo.

– LO har sagt i mange år at det går en grense for hvor mye vi kan belaste bilistene. Vi er ikke mot bompenger, men det fins en grense.

– Har man nådd den grensa noen steder?

– Det kan virke slik på reaksjonene til folk.

politikk@klassekampen.no

Tirsdag 7. april 2020
KRISETID: I hvor stor grad skal krise­tiltakene fortsette etter påske? Tida er inne for en langsiktig strategi og ­retning for landet, mener flere i ­opposisjonen.
Mandag 6. april 2020
ENIG: Sju av ti nordmenn støtter regjeringens strenge korona­tiltak, viser en undersøkelse. Flesteparten av dem som er uenige, vil stramme enda mer inn.
Torsdag 2. april 2020
BREMS: I morgen legger regjeringen fram en plan for kontantstøtte til korona­rammede bedrifter. SV, Rødt og LO vil ha klare regler som forhindrer at kapitalister beriker seg på ordningen.
Lørdag 21. mars 2020
SKEPTISK: I dag får justisminister Monica Mæland trolig fullmakt til å overstyre Stortinget. Det skremmer mannen som hadde jobben hennes inntil 2018.
Torsdag 19. mars 2020
OMSTILLING: SV vil bruke koronakrisa og oljepris­fallet til å omstille norsk industri. – Det er en tid for alt, svarer Arbeiderpartiet.
Tirsdag 17. mars 2020
DYR: Ingen vet hvor mye Stortingets koronapakke koster. Likevel tror partiene at de vil måtte åpne pengesekken igjen snart.
Lørdag 14. mars 2020
PÅ JOBB: Regjeringen forventer 20.000 permitteringer. Jo mindre de tjener, jo hardere rammes de.
Mandag 9. mars 2020
DONASJON? – En åpning for egg­donasjon må aldri bety at vi aksepterer kjøp og salg av kvinnekroppen, sier SVs nestleder Kirsti Bergstø.
Fredag 6. mars 2020
NOK: – Asylretten har kollapset, sier Høyres innvandringspolitiske talsperson. Partiet har et klart mål: Norge skal slutte å behandle asylsøknader.
Mandag 2. mars 2020
SAMMEN: Agenda, Virke og fag­forbundet HK mener politikerne gjør for lite for å møte jobbraset i varehandelen.