Onsdag 3. juli 2019
Fredriksen

• Kulturfolk har frydet seg over bildeserien der rederarvingene Kathrine og Cecilie Fredriksen poserer med Nasjonalmuseets Karin Hindsbo og Stina Högkvist. Kulturell kapital møter økonomisk kapital, og sammen skal de fylle det nye Nasjonalmuseets gallerier med Fredriksen-sponset kunst. På bildet er det bare museumsdirektør Hindsbo som poserer med noe som kan minne om et smil. Det er likevel Fredriksen-søstrene som har all grunn til å glise. De har sikret seg en investering med betingelser finansbransjen aldri vil komme i nærheten av å kunne tilby.

• Klassekampen har fått innsyn i kontrakten mellom Fredriksen og Nasjonalmuseet. Den viser at betydelig makt nå flyttes fra Nasjonalmuseets nye signalbygg til en postboksadresse på Kypros. Av Nasjonalmuseets 90 utstillingsrom og 13.000 kvadratmeter med utstillingsareal, har Fredriksen-familien fått svart på hvitt at byggets beste rom skal holdes av til rederfamiliens kunst. Nasjonalmuseet skal opprette en egen søkbar katalog over alle verkene i den private samlingen, og familiens eierskap skal merkes med teksten «Kindly provided to the New National Museum in memory of Inger Katharina Astrup Fredriksen». Partene skal også utarbeide en felles PR-strategi, der alt må forhåndsgodkjennes av Fredriksen.

• I finansbransjen tar mellommenn seg godt betalt for investeringsråd. Det gjør ikke Nasjonalmuseet. De stiller i stedet fire ansatte til rådighet for å foreslå hva Fredriksen bør kjøpe inn. Og i motsetning til andre kunstinvestorer, har Fredriksen sikret seg mot all form for skatt, toll og avgifter ved import av verkene. Dette utgjør om lag 5 prosent av innkjøpsverdien, men kontrakten slår fast at museet skal «holde FF skadesløs for alle kostnader relatert til moms eller andre skatter». Fredriksen kan trekke ut et verk av samlingen på 360 dagers varsel. I teorien kan dermed familien kjøpe skattefri kunst, stille det ut på landets flotteste galleri i ett år, for å så selge investeringen videre uten at en krone tilfaller Nasjonalmuseet. Det er Fredriksen-søstrene som har all grunn til å smile.

• Presisering: Klassekampen skrev 3. juli at Fredriksen kan trekke ut et kunstverk av samlingen på Nasjonalmuseet på 180 dagers varsel. Det er ikke riktig. I kontrakten mellom Fredriksen-familien og museet slås det fast at et verk kan trekkes ut etter 360 dager.

Artikkelen er oppdatert: 8. juli 2019 kl. 12.13
Mandag 17. februar 2020
• Vår nye fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) har hatt god inntekt i vinter. Etter at han først tiltrådte som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet 4. november i fjor, har han fått betalt både for den jobben og for jobben som...
Lørdag 15. februar 2020
• Styret i Norsk Redaktørforening sa denne uka nei til å ta opp Resetts redaktør Helge Lurås som medlem. Foreningen finner etter en helhetsvurdering at Resett ikke fyller kriteriene for opptak, som blant annet innebærer at mediet forplikter...
Fredag 14. februar 2020
• Da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus slo seg sammen i 2011, var det en forutsetning at den nye høgskolen skulle ha to studie­steder, et i Pilestredet i Oslo og et på Kjeller i Akershus. I intensjonsavtalen står det også at framtidig...
Torsdag 13. februar 2020
• Joe Biden har vært den amerikanske politiske og økonomiske eliten og det liberale politiske sentrums sikre kort i kampen for å slå Donald Trump i den kommende presidentvalgkampen i november. Denne planen ser nå ut til å gå i vasken. I...
Onsdag 12. februar 2020
• E-tjenesten la mandag fram sin vurdering av aktuelle sikkerhets­utfordringer for Norge. Det nye i analysen er at Kina nå er løftet fram som den største sikkerhets­politiske trusselen mot Norge ved siden av Russland. Som begrunnelse skriver...
Tirsdag 11. februar 2020
• Statskog, som forvalter statens fjell- og skogseiendommer, er Norges suverent største grunneier, men blir stadig mindre. I 2011 begynte statsforetaket å selge unna skog- og utmarkseiendommer, og til nå er 540.000 dekar solgt, viser en...
Mandag 10. februar 2020
• I en reportasje i fredagens A-magasin forteller ti anonyme fastleger historier om sine møter med pasienter. Historiene som gjenfortelles, er riktignok kun om de «problematiske pasientene», de legene mener utnytter systemet, går til legen...
Fredag 7. februar 2020
• Riksrettssaken mot USAs president Donald Trump er over. Senatet stemte for å frifinne Trump for begge anklagene: maktmisbruk og for å ha hindret Kongressens arbeid. Begge avstemningene forløp som forventet, og fordi avstemningsresultatet...
Torsdag 6. februar 2020
• Striden om drift av ambulansefly i Nord-Norge er langt fra over. Denne uka startet en rettssak i Tromsø fordi 90 piloter ønsker å få videreført lønns- og arbeidsvilkår fra forrige arbeidsgiver til den nye. I fjor sommer fikk britiske...
Onsdag 5. februar 2020
• Det er vanskelig å spå om framtida, og ikke mindre vanskelig å spå om hvordan den kunne sett ut, gitt at historien var en annen. Likevel kan såkalt kontrafaktisk historieskriving iblant gi noen interessante perspektiver på hvor vi står i...