Tirsdag 2. juli 2019
OMSTRIDT SAMARBEID: Advokat Hans Marius Graasvold er kritisk til samarbeidsavtalen mellom Najonalmuseet og Fredriksen-familine. Nasjonalmuseet bygger et stort drivhus for Fredriksen-familien, sier han. FOTO: MORTEN QVALE, 8NASJONALMUSEET
Nasjonalmuseet bygger opp kunstsamling for Fredriksen-søstrene. Verdiøkningen tilfaller rederfamilien:
– Drivhus for privat formue
Avtalen mellom Nasjonalmuseet og Fredriksen-søstrene gjør museet til et drivhus for søstrenes private formue, sier kunstadvokat.

kunst

I juni ble det kjent at Nasjonalmuseet har inngått en million-avtale med rederarvingene Cecilie og Kathrine Fredriksen. Samlingen som skal bygges opp eies av Fredriksen-familien, men skal i første omgang lånes av Nasjonalmuseet i ti år.

Nå har Klassekampen fått tilgang til avtalen mellom rederarvingene og Nasjonalmuseet. Avtaleteksten bekrefter at museet nå vil bidra til å bygge opp og forvalte Fredriksen-familiens private kunstsamling.

Fakta

Fredriksen-avtalen:

• Nasjonalmuseet har inngått en samarbeidsavtale med Fredriksen-familien.

• Avtalen innebærer etablering av en unik samling moderne kunst, flere store utstillinger i det nye Nasjonalmuseet og et forskningsprogram.

• Samlingen eies av familien Fredriksen, men gjøres tilgjengelig for Nasjonalmuseet gjennom langtidslån. Avtalen har i første omgang en varighet på ti år.

• Innkjøp til samlingen vil bli initiert av et arbeidsutvalg bestående av inntil fire representanter for hver part. Fredriksen-familien har det siste ordet.

Drivhuseffekten

Avtalen mellom Nasjonalmuseet og Fredriksen-søstrene vil innebære utviklingen en kunstsamling, et eget rom på det nye Nasjonalmuseet og et forskningsprogram.

I avtalen står det at de to partene skal nedsette et arbeidsutvalg bestående av inntil fire representanter for Fredriksen Family Art Company og inntil fire fra Nasjonalmuseet. De skal lede arbeidet med å fastlegge utformingen av samlingen. Selv om innkjøp vil skje i samarbeid, er det likevel Fredriksens representanter som har siste ord om hva som blir kjøpt.

I avtalen kommer det også fram at Nasjonalmuseet skal bidra med kunstfaglige råd og bruke sin ekspertise på kunstmarkedet for å sikre best mulig vilkår.

Et annet punkt i avtalen sier at kun Fredriksen-familien skal dra nytte av samlingens verdiøkning, ettersom de eier det.

Uavhengig hvordan man forstår denne klausulen, innebærer avtalen at Fredriksen-familien får betydelig drahjelp av Nasjonalmuseet til å anskaffe og profilere sin kunstsamling og på den måten øke verdien, mener kunstadvokat Hans Marius Graasvold.

– Nasjonalmuseet bygger et stort drivhus for Fredriksen-familien, hvor de kan la verdien øke uten at Nasjonalmuseet får dra nytte av det, sier han.

Advokaten setter et stort spørsmålstegn ved den massive drahjelpa familien får av et av Nordens største kunstinstitusjoner når de skal utvide samlingen sin.

– I avtalen er det understreket at enhver annen kommersiell bruk krever samtykke fra familien. Nasjonalmuseet kan bruke kunsten til utstillinger, og det er det, sier Graasvold videre.

Blir mer privatisert

Graasvold mener at avtalen kan vitne om et forsterket bånd mellom det private og offentlige i museumsnorge.

– Slik avtalen er formulert, skiller den seg vesentlig fra andre avtaler om tilskudd og donasjoner på museumsfeltet. Det er nærliggende å spørre om avtalen peker i retning av et museumsnorge med større privat innblanding i offentlige museer, både hva gjelder å hente inn verk, og hvordan de stilles ut, sier han.

Graasvold påpeker at avtalen også gir begge parter en mulighet til å trekke seg fra avtalen etter to år. Dette er en nødvendig exitmulighet, som gjør at begge parter kan se an hvordan samarbeidet utvikler seg, mener juristen.

Frykter utarming

Liv Ramkjær er generalsekretær i Norges museumsforbund og organiserer 152 av landets museer.

Hun mener også det er en utfordring om avtalen er utformet slik at Fredriksen-familien sitter igjen med en godt forvalta kunstsamling med økende verdi, som kan trekkes ut etter et begrenset antall år, uten at Nasjonalmuseet reelt sett har fått kompensert for arbeidet som legges ned i museet.

– Dette er en utfordring både med tanke på museets bruk av ressurser og økonomi, de etiske retningslinjene og museets samfunnsoppdrag, sier Ramskjær.

Det internasjonale museumsforbundet (ICOM) har et etisk regelverk for hvilke avtaler museer kan inngå for å motta private donasjoner og investeringer. Der står det blant annet at et museum skal beholde kontrollen over integritet og innhold i sine programmer, utstillinger og aktiviteter, uavhengig av inntektskilde. Videre står det at inntektsbringende aktiviteter ikke skal svekke institusjonens standard eller bringe den i vanry overfor publikum.

På nettstedet kunstkritikk.no skriver redaktør Jonas Ekeberg at det tette samarbeidet mellom museet og søstrene kan være et brudd på disse retningslinjene til ICOM.

Setter ned arbeidsgruppe

Nå ønsker Norges museumsforbund å lage et tilsvarende regelverk for sine medlemmer. Ramskjær mener dagens kulturpolitikk, som ønsker offentlig-privat samarbeid velkommen, utfordrer ICOMs etiske regelverk.

– At private samlinger doneres til offentlige museer er ikke noe nytt, men samarbeid av typen Nasjonalmuseet har inngått med Fredriksen-søstrene, der private i praksis sitter igjen med økonomiske verdier, har vi lite erfaring med.

Derfor har de nå startet en museumsdugnad for å utdype og tilpasse det etiske regelverket sammen med Norsk ICOM.

– Der vi blant annet vil lære av avtalen Nasjonalmuseet, har inngått, sier Ramskjær.

Kunst fra øverste hylle

Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo avviser at de gir drahjelp til å bygge opp Fredriksen-familiens private kunstsamling.

«Nasjonalmuseet ville aldri inngått et slik samarbeid om museet ikke mente det er til museets beste. Det er her snakk om kunst på øverste internasjonale hylle som museet aldri ville kunne kommet i nærheten av uten dette samarbeidet», skriver Hindsbo i en e-post via sin kommunikasjonsavdeling.

Det er museet alene som skal bestemme hva som vises i museet, påpeker hun.

«Vi mener at tilgangen til denne samlingen, i tillegg til forskningsprogrammet og utstillingene i Lyshallen, vil bidra til at vi får et bedre publikumstilbud. Kunsten det her er snakk om, er allerede i et internasjonalt toppsjikt også når det gjelder verdi», skriver Hindsbo.

kultur@klassekampen.no

Fredag 20. september 2019
HALVVEIS: President Macron legger om kursen. Nå skal han snakke om innvandring og sekularisme for å vinne høyresidevelgere i 2022.
Fredag 20. september 2019
DN-ansatte må belage seg på å flytte inn i medie­husets nye «bokser», men får ikke få vite hva det innebærer før sluttpakkevinduet lukkes. Ansatte er særlig bekymret for at lørdagsmagasinet blir pulverisert.
Fredag 20. september 2019
UTÅLMODIG: USAs ambassadør har møtt representanter fra utenrikskomiteen med klar beskjed: Norge må bruke mer penger på Forsvaret, eller risikere å stå alene.
Fredag 20. september 2019
• Den siste uka har det stormet rundt Venstre-politiker Abid Raja, etter at han anklaget Fremskrittsparti-leder Siv Jensens bruk av ordet snikislamisering for «brun skremselspropaganda». Bakgrunnen for Rajas utblåsing var Siv Jensens kronikk...
Torsdag 19. september 2019
Lydbøkene har inntatt skolen. Forsker Bjarte Reidar Furnes mener lærerne først og fremst må legge til rette for at elevene leser papir­bøker.
Torsdag 19. september 2019
HJELP: Høyreekstreme Avigdor Liebermann sitter med de beste kortene i den fastlåste regjeringskabalen i Israel.
Torsdag 19. september 2019
EKSTREMT: I kjølvannet av terrorangrepet mot moskeen i Bærum gikk antall tips til politiet om netthat og høyre­radikaliserte personer rett til værs.
Torsdag 19. september 2019
• Er det nå over for den lengst­sittende statsministeren i Israels historie, Benjamin Netanyahu? Det får vi antakeligvis ikke vite på en god stund. De jevne resultatene etter nyvalget på tirsdag viser at den politiske situasjonen i Israel er...
Onsdag 18. september 2019
• Lørdag for halvannen uke siden sto en gruppe foreldre viftende med flagget til Ukrainas marine på Boryspil lufthavn utenfor Kiev for å ta imot sine sønner. De hadde vært i fangenskap siden i fjor da Russland tok tre ukrainske fartøy i...
Onsdag 18. september 2019
VIL SNAKKE: Flere LO-forbund har kontant avvist å inkludere MDG i en rødgrønn koalisjon i 2021. Nå inviterer MDG fagbevegelsen til samtaler.