Torsdag 27. juni 2019
ENIGE: Danmark får en ny, sosialdemokratisk mindretallsregjering. Den ledes av Mette Frederiksen (i rødt) fra Socialdemokratiet, med støtte fra Socialistisk Folkeparti (partileder Pia Olsen Dyhr i gult), Enhedslisten (partileder Pernille Skipper i hvitt) og Radikale Venstre (partileder Morten Østergaard i dress). FOTO: MADS CLAUS RASMUSSEN, AP/NTB SCANPIX
• Sosialdemokratisk soloregjering i Danmark • Striden om pensjon er i gang
Ny rødgrønn retning
Undersak

Dette er partiene enige om

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten staker kursen ut for en ny «Rettferdig retning for Danmark». Her er hovedpunktene:

Velferd

Redusere den økonomiske ulikheten, ikke senke toppskatten eller forringe det sosiale sikkerhetsnettet.

Barn og unge

Øke grunnbemanningen i landets barnehager.

Øke trygdeytelsen til fattige familier.

Avskaffe nasjonale tester i barneskolen.

Utdanning

Årlige sparekrav i høyere utdanning skal stoppes.

Skaffe flere praksisplasser til yrkesfagelever.

Innvandring og integrasjon

Finne alternativer til å holde barn unna utreisesentre for avviste asylsøkere.

Droppe planer om øya Lindholm som oppholdssted for utviste asylsøkere dømt for kriminalitet.

Gi adgang til utdannelse og jobb for flyktninger med midlertidig opphold.

Gjenoppta mottak av kvoteflyktninger med særlig fokus på kvinner og barn.

Økonomi og arbeidsliv

Tiltrekke utenlandsk arbeidskraft ved å etablere danske jobbsentre i Europa.

Styrke innsatsen mot sosial dumping.

Heve arveavgifta.

Sikre statlig eierskap av kritisk infrastruktur.

Klima

Vedta en bindende avtale om 70 prosents reduksjon av klimagasser innen 2030.

Sikre klimabidrag fra landbruket gjennom landbruksstøtta.

ULØST: Venstresida i Danmark feirer ny regjering og enighet om klima, barn, innvandring og integrasjon. Men sosialdemokratenes valgløfte om pensjon for «de nedslitte», kan bli en hard nøtt.

DANMARK

I går gikk Mette Frederiksen til dronning Margrethe og kunngjorde at det er flertall for at Socialdemokratiet danner mindretallsregjering og at partileder Frederiksen blir Danmarks nye statsminister.

– Det er et ualminnelig ambisiøst, progressivt, rettferdig og offensivt politisk dokument, sa Frederiksen om den 18 sider lange intensjonsavtalen Socialdemokratiet har forhandlet fram med støttepartiene Socialistisk Folkeparti (SF), Enhedslisten og Radikale Venstre.

Fakta

Valget i Danmark:

• Rød blokk, som består av Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre, sikret seg valgseier med 91 mandater, ett mandat over flertallsgrensa.

• Valgseieren er venstresidas største på over 40 år.

• Sosialliberale Radikale Venstre doblet sine åtte mandater. Det ble avgjørende for den røde seieren.

Fornøyde støttepartier

Dokumentet, som har fått navnet «Rettferdig retning for Danmark», er ikke et klassisk regjeringsgrunnlag, men en politisk ramme Frederiksen selv sier hun «er meget forpliktet til» å følge.

– Jeg kommer til å være tro mot både det ord og dets intensjon hele veien igjennom, sa Frederiksen til pressen.

Bak henne sto tre smilende partilederne for støttepartiene Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre.

– Enhedslisten har fått en garanti og en forsikring om at den nye S-regjeringen ikke vil føre en politikk som øker ulikheten. (...) Det betyr at vi er ute av et regime hvor man tar penger fra dem som er syke eller uten jobb for å gi til de rike, istemte Enhedslistens partileder Pernille Skipper.

Kamp mot Radikale Venstre

Regjeringsforhandlingene, som har pågått i 20 dager, har vært harde.

Særlig har frontene stått mellom rødgrønne Enhedslisten og sosialliberale Radikale Venstre. Det bekrefter folketingspolitiker Pelle Dragsted, som har sittet i Enhedslistens rådgivningsgruppe i forhandlingene.

– Vi vant kampen mot Radikale Venstre i forhandlingene i og med at vi forhindret at arbeidsmarkedsreformer ble innført. Det markerer et brudd med reformpolitikken som har vært ført av regjeringene de tre siste årtiene, som har undergravd tryggheten for arbeidstakere og svekket vilkårene for arbeidsløse, sier Dragsted til Klassekampen.

Til gjengjeld innrømmer Dragsted at Enhedslisten ikke fikk gjennom alt de hadde ønsket når det gjelder skatt – og at kampene om den økonomiske politikken vil fortsette inn i regjeringsperioden.

– Vi har fått inn et punkt om økt skatt på arv, og det er bra. Vi skulle likevel gjerne sett flere konkrete finansieringsmåter. Men Radikale Venstre er et borgerlig parti og motsetter seg å skatte overklassen.

Kritikk fra høyresida

Da regjeringsgrunnlaget var et faktum, var høyresida raskt ute med kritikk. Avtroppende statsminister Lars Løkke Rasmussen gratulerte rød blokk, men kalte intensjonsavtalen for «en rødgrønn ønskeliste».

Ifølge den nye regjeringens rammeavtale vil velferds­løftet koste 13 milliarder norske kroner, uten at konkrete finansieringstiltak er nevnt.

Innvandringskritiske Inger Støjberg, avtroppende innvandringsminister for Venstre, og Dansk Folkepartis tidligere leder Pia Kjærsgaard, kritiserer også det de kaller «et løftebrudd» i innvandringspolitikken.

Danmarks nye regjering vil aktivt fremme integrasjonen gjennom utdannelse og jobb, i strid med det borgerlige «paradigmeskiftet» som la sitt hovedfokus på hjemsendelse av asylsøkere.

– Jeg har i valgkampen gjort det veldig klart at man saktens kan føre en stram innvandringspolitikk og samtidig gjøre det på en klokere måte enn i dag, sa Frederiksen.

Strid om pensjonen

Ifølge et gjeldende forlik i Folketinget skal pensjonsalderen i Danmark øke i takt med levealderen. Det viktigste valgløftet fra Socialdemokratiet i årets valgkamp har vært å innføre rett på tidligpensjon for «de nedslitte». Arbeidstakere som har stått i jobb i minst 40 år, bør ifølge partiet få gå av før vanlig pensjonsalder, som i dag er 65,5 år.

Tidligpensjon er et strids­tema blant de fire partiene. Enhedslisten og SF støtter sosialdemokratenes forslag. Men Radikale Venstre er imot, og samtidig bundet av et pensjonsforlik partiet inngikk med den avtroppende regjeringen og Dansk Folkeparti i mai.

– Jeg har veldig vanskelig for å se det skje. Det er ikke flertall for det, sa Morten Østergaard, partileder for Radikale Venstre, på onsdag.

– Optimistisk, tross alt

Uten flertall må Socialdemokratiet derfor videreføre det blå pensjonsforliket. Det kan bli en stor skuffelse for mange arbeiderklassevelgere.

Frederiksen sier likevel at hun nekter å gi opp:

– Jeg kommer til å slåss for det hver eneste dag som statsminister.

Frederiksen forklarte at hun vil «gå ut i Folketinget og søke et flertall» for å innføre rett til tidligere folkepensjon.

Finn Schou Nielsen, tillitsvalgt i Danmarks største fagforening, 3F, er optimistisk.

– Dette er Socialdemokratiets hjertesak, at de nedslitte skal sikres en verdig tilbaketrekning fra arbeidslivet. Det er ikke et akutt behov for å få innført denne modellen med én gang, men etter hvert som pensjonsalderen stiger, blir det viktig.

– Det er ikke flertall for Socialdemokratiets forslag per i dag?

– Nei. Men selv om Radikale Venstre skulle fortsette å stå sammen med de borgerlige i dette spørsmålet, kan det hende Dansk Folkeparti får lyst til å springe over til oss, for de har mistet så mange velgere i dette valget.

– Du tror DF kommer til å snu?

– Ja, det tror jeg de gjør.

yngvildt@klassekampen.no

palv@klassekampen.no

Tirsdag 23. juli 2019
RISIKO: En tidligere britisk flåteadmiral ber Storbritannias nye statsminister sette brexit til side for å håndtere krisa i Persiabukta.
Mandag 22. juli 2019
RADIKALISERES: Der ledere i høyre­ekstreme miljøer de siste årene har manet til kulturkamp og skolering, opp­fordrer stadig flere i høyreekstreme nettsamfunn til voldsbruk.
Lørdag 20. juli 2019
FASTLÅST: Iran har trappet gradvis opp sine reaksjoner på USAs sanksjoner, men det kan koste dem dyrt. – Irans eneste alternativ er å forhandle med USA, sier iransk forsker.
Fredag 19. juli 2019
Offerspill: Tyrkia er ute av F-35-samarbeidet etter russisk ­våpenkjøp. – En pris Erdogan kan være villig til å betale for å nærme seg Russland, ­mener ekspert.
Torsdag 18. juli 2019
FORTSETTER: – Det blir ikke fred i Jemen, før Emiratene og Saudi-Arabia trekker seg helt ut av landet vårt, sier sentral Houthi-politiker til Klassekampen.
Onsdag 17. juli 2019
SAMMEN: EUs utenriksministre erklærer samlet støtte til atomavtalen. Dette til tross for nye trusler fra Iran om å gå bort fra forpliktelsene i avtalen.
Tirsdag 16. juli 2019
MOTSTAND: President Donald Trumps plan om å deportere 2000 utviste innvandrere utfordres av aktivister og landets største byer.
Mandag 15. juli 2019
KANDIDAT: EU-statsledernes kom­promissforslag til kommisjonen er i fare. – Tragisk om sosialdemokratene stemmer for en konservativ kandidat, mener dansk europapolitiker.
Lørdag 13. juli 2019
NOK: Dersom ikke migranters menneskeretter i Libya kan sikres, må støtta stoppes, krever flyktningorganisasjoner.
Fredag 12. juli 2019
ANSPENT: Onsdag forsøkte Iran å ta en britisk oljetanker i arrest, sier det britiske forsvarsdepartementet. Iran avfeier anklagene, men en iransk forsker advarer mot en ny oljetankerkrig.