Torsdag 27. juni 2019
Legges ned

• I fjor feiret lærerutdanningen på Nesna 100-årsjubileum. Den er Nord-Norges nest eldste institusjon for høyere utdanning, men vil snart bare finnes i historiebøkene. I går vedtok styret ved Nord universitet at studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen blir avviklet. Sykepleierutdanningen i Sandnessjøen har en langt kortere historie enn lærerutdanningen på Nesna. Den ble opprettet i 2000 fordi distriktene på ytre Helgeland uttrykte behov for lokal sykepleierutdanning. Undersøkelser fra skolen viser at nesten alle som hadde bostedsadresse på Helgeland ved studiestart, ble boende. Slik sørger høgskolene for å holde nyutdannede i distriktene. For det er stort behov for lærere, sykepleiere og ingeniører i Distrikts-Norge.

• Det er likevel ikke avgjørende for hvordan de nye storuniversitetene prioriterer. De sammenslåtte universitetene skal produsere forskning av høy kvalitet, som blant annet måles i antall publiseringer per ansatt og antall doktorgrader. Det er dyrt å både ha en desentralisert modell med mange studiesteder med profesjonsutdanninger og å bygge opp sterke, akademiske forskningsmiljøer. Da er det distriktshensynene som ryker, ettersom kravene fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) primært dreier seg om forskningskvalitet og publiseringspoeng. I stedet for en modell med et tjuetalls høgskoler tilpasset landets behov, får vi nå noen få universiteter tilpasset Nokuts behov.

• Universitetsstyrene gjør som de gjør, fordi de frykter å sakke akterut og bli B-universiteter, slik Nord-rektor Hanne Solheim Hansen uttrykte det her i avisa tidligere i år. Konkurransestaten kan knapt illustreres bedre enn ved å se på endringene i høyere utdanning etter høgskole- og universitetsreformen. Den har blitt nok en omstrukturering som fører til mer sentralisering uten at distriktene høres. Nedleggelsene er dessuten direkte løftebrudd fra politikere og universitetsledelse. Da Nord universitet så dagens lys i 2016, avviste alle at det ville føre til nedleggelser av studiesteder, slik kritikerne fryktet. Fasiten fikk vi i går.

Tirsdag 23. juli 2019
• I går ble det holdt markeringer mange steder for å minnes at det var åtte år siden en av de verste høyreekstreme terroraksjonene i nyere tid rammet Norge. Bombeangrepet mot regjeringskvartalet og massakren på AUF-ere på Utøya var tragisk,...
Mandag 22. juli 2019
Det var ikke et angrep på alle.Det er en myte at det var et angrep på alle.Det var ikke et angrep på rasister.
Lørdag 20. juli 2019
• Det er mye LO og NHO strides om, men en ting er de enige om: Det som faktisk er av vedtatt lovverk og inngåtte avtaler skal man følge. Derfor er det like deprimerende hvert år når LOs sommerpatrulje leverer rapport etter å ha besøkt...
Fredag 19. juli 2019
• Som Klassekampen omtaler i dagens avis offentliggjorde USA på onsdag at Tyrkia nå kastes ut av F-35-samarbeidet. Tyrkia skulle kjøpe inn over 100 amerikanskproduserte F-35-kampfly. Årsaken til utkastelsen er at tyrkerne står ved sitt...
Torsdag 18. juli 2019
• Historiefortelling har vært en viktig del av kulturen vår i alle tider, fra fortellinger rundt bålet til kinoenes blockbustere og fråtsing i strømmetjenestenes serier. Historier hjelper oss å huske fortida, forstå samtida og leve oss inn i...
Onsdag 17. juli 2019
• En klassisk myte om moderne kapitalistiske samfunn er at så lenge man er villig til å jobbe, vil man ha et bra liv. De som virkelig blir fattige er de som faller utenfor, som arbeidsløse og rusmisbrukere. I flere tiår etter andre...
Tirsdag 16. juli 2019
• «Natt og dag, vinter og sommer er den over meg – denne dragende hjemve etter havet», skrev Henrik Ibsen i «Fruen fra havet». Vi er mange som lengter etter havet, kanskje først og fremst nå om sommeren. Men det er ikke alltid like lett å få...
Mandag 15. juli 2019
• «Beware of what you’re walking into, because nothing good happens in the Strait of Hormuz». Advarselen kommer fra den pensjonerte amerikanske viseadmiralen Michael Franke til nyhetssida Vox. Han viser til at USA nå samler en koalisjon av...
Lørdag 13. juli 2019
• «Ikke en kvinne mindre!» Klassekampen skriver i dag om framveksten av en feministbevegelse på tvers av landegrenser og kontinenter med feminister fra Argentina, Spania og Polen som pådrivere. Bevegelsen protesterer mot kvinnedrap,...
Fredag 12. juli 2019
• Norge bærer også medansvar for situasjonen for migranter og flyktninger i Libya. Som Klassekampen skriver om i dagens avis, er Norges den femte største bilaterale giveren til EUs migrasjonsfond i Afrika, EUTF. De siste par årene har Norge...