Onsdag 26. juni 2019
BLE IKKE FERDIG: Etter planen skulle Medietilsynet behandle Dagbladets pressestøtte-søknad før sommerferien, men behandlingen av saken er nå utsatt til høsten, opplyser direktør Mari Velsand. Her er hun sammen med kulturminister Trine Skei Grande (V) under framleggelsen av rapporten om NRK og mediemangfold i fjor. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
• Dagbladets pressestøtte-søknad behandles først til høsten • Medievitere frykter at ordningen blir undergravd
Holder Dagbladet på gress
Erik Wilberg
Medietilsynet har bestilt to eksterne utredninger for å vurdere om Dagbladet er kvalifisert til å motta presse­støtte tilsvarende 25 millioner kroner. Dommen kommer tidligst i august.

Medier

Etter flere år med forberedelser sendte Dagbladet 4. april en søknad til Medietilsynet om å få motta såkalt produksjonstilskudd for sin abonnementstjeneste på nett, Dagbladet Pluss.

Etter planen skulle Medietilsynet komme med sin avgjørelse før sommerferien, men behandlingen av saken er nå utsatt til høsten, opplyser Medietilsynets direktør Mari Velsand.

– Når det kommer nye søkere, må vi undersøke om de fyller kriteriene som framgår av forskrifta for produksjonstilskudd til aviser, sier Velsand.

For å kunne vurdere om Dagbladet Pluss tilfredsstiller kravene som Stortinget har fastsatt for pressestøtte, har Medietilsynet innhentet ekstern bistand.

Rådgivningsselskapet BDO skal undersøke om opplysningene Dagbladet har gitt om driftskostnader og andre økonomiske forhold i Dagbladet Pluss, gir et riktig bilde.

Høgskulen i Volda skal gjennomføre en analyse av den redaksjonelle bredden i et utvalg på 130 artikler fra Dagbladet Pluss i juni måned.

– Vi må være sikre på at regnskapet vi har mottatt, gir et rimelig bilde av driftsøkonomien. Hvis ikke kan det påvirke størrelsen på tilskuddet ved at tilskuddet når et tak for produksjonsstøtte, sier Velsand.

Fakta

Søker pressestøtte:

• 4. april i år søkte Dagbladet om pressestøtte for datterselskapet Dagbladet Pluss på nett.

• Søknaden er nå til behandling ved Medietilsynet.

• Tilsynet har bestilt to eksterne utredninger for å vurdere søknaden, én fra konsulentselskapet BDO og en fra Høgskulen i Volda.

• Søknaden skal først behandles av Tilskuddsutvalget for produksjonsstøtte i slutten av august, før Medietilsynet fatter sitt vedtak.

Kan få 25 millioner

I 2014 ble det innført et øvre tak for å motta produksjonstilskudd. Ifølge regelverket kan ingen mediehus motta mer enn 40 prosent av driftskostnadene i produksjonstilskudd.

I søknaden oppgir Dagbladet brutto kostnader i fjor for Dagbladet Pluss var 65,5 millioner kroner. Med dette som utgangspunkt ville Dagbladet utløst 25 millioner kroner i pressestøtte, av totalt 313 millioner kroner som ble fordelt på 157 mottakere i fjor.

Ifølge Mari Velsand er det første gang Medietilsynet ber om ekstern bistand for å vurdere en søker etter de nye kriteriene fra 2014.

– Det har ikke vært noen søkere tidligere som har måttet vurderes opp mot det øvre taket for produksjonsstøtte. Når dette forekommer, er det naturlig å søke ekstern bistand fra revisorselskap, siden vi ikke sitter på denne kompetansen selv.

Dagbladets sjefredaktør og administrerende direktør Alexandra Beverfjord ønsker ikke å kommentere saken. Men i søknaden til Medietilsynet argumenterer tidligere sjefredaktør John Arne Markussen for at Dagbladet Pluss nå er blitt et «hovedmedium» i avisa.

«Dagbladet Pluss er helt avhengig av å kunne kjøpe distribusjonskraft fra Dagbladet.no for å sikre seg nok trafikk og dermed lesere som vil tegne abonnement», skriver Markussen.

Medietilsynet har også gitt BDO i oppdrag å undersøke om prisingen av slike konsern­interne transaksjoner mellom Dagbladet Pluss og morselskapet Dagbladet AS er gitt på vanlige markedsmessige vilkår.

Frykter at flere vil herme

Mens BDO skal levere en rapport om Dagbladets økonomi, har Høgskulen i Volda fått i oppdrag å gjennomføre en ­såkalt innholdsanalyse av Dagbladet Pluss.

Forskrifta for produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedium stiller krav om at mottakerne må gi «et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder».

Medieprofessor ved Universitetet i Oslo Sigurd Allern tror ikke Dagbladet vil få problemer med å komme gjennom nåløyet for redaksjonell bredde og samfunnsrelevans.

Han mener hovedspørsmålet Medietilsynet må besvare er om Dagbladet, som er eid av det danske mediekonsernet Aller Media, skal få tilgang til pressestøtte på lik linje med andre mediehus som kvalifiserer for ordningen.

– Spørsmålet er om et stort kommersielt selskap som går med store overskudd, skal kunne tilpasses et datterselskap økonomisk og organisatorisk for å komme inn under pressestøtteordningen. Hvis Medietilsynet godtar dette, er veien åpen for alle andre kommersielle medieselskaper å gjøre det samme, sier Allern.

Han frykter at hele pressestøtteordningen kan miste sin legitimitet dersom Dagbladet Pluss får innvilget sin søknad.

– Det er ingen heksekunst for hvilket som helst medieselskap å flytte fram og tilbake på overskudd og underskudd og dele opp i ulike selskaper for å manipulere seg fram til støtte. Dersom ikke Medietilsynet er våken, og tillater Dagbladet å rane til seg pressestøtte, vil hele ordningen bli undergravd.

– Vil bli stort spetakkel

Medieviter ved Handelshøyskolen BI Erik Wilberg er i hovedsak enig med Sigurd Allerns påstand om at Dagbladet har skilt ut Dagbladet Pluss som datterselskap nettopp for å kvalifisere til pressestøtte.

– Dagbladets søknad om pressestøtte er et uttrykk for at vi står foran det jeg tidligere har omtalt som den andre mediebølgen. Når papiravisenes opplag og distribusjonsapparat bryter sammen, vil mediehusene konkurrere hardere om å skaffe seg de inntektene de trenger fra alle mulige kilder, sier Wilberg.

Han mener utfordringen med Dagbladets søknad om pressestøtte er at pengene som avisa eventuelt blir tildelt, vil bli tatt fra den begrensede potten som er satt av til formålet.

– Hvis Dagbladet også forsyner seg av denne potten, vil det bli mindre til alle andre, og det vil ende med et stort spetakkel, sier Wilberg.

– Pressestøtta er uansett for liten til å møte de store utfordringene mediebransjen vil møte. Det viktigste medie­husene må gjøre, er å bli mer offensive og tilby leserne et langt bedre digitalt produkt, mener Wilberg.

Opplaget til papiravisa Dagbladet har falt jevnt og trutt siden toppåret 1994, da avisa hadde 229.000 eksemplarer. I fjor endte papiropplaget 35.615 eksemplarer.

jonas.braekke@klassekampen.no

Tirsdag 23. juli 2019
Modernistiske bygg er blitt turistattraksjoner i Brasil og Tyskland. I Norge er flere bygg fra samme periode rivningstruet. Kunstprofessor mener arkitekturen rammes av en 40-årskrise.
Mandag 22. juli 2019
Skuespillerforbundets leder Knut Alfsen vil ha teaterstrømming inn i tariffavtalen med Spekter. Vi er klare til å jobbe for det, svarer teaterstrømme-tjenesten Applaus scene.
Lørdag 20. juli 2019
Y-blokka i Regjeringskvartalet i Oslo rives i oktober, og for dem som ivrer etter bevaring, ser alt håp ut til å være ute. Men historien rommer flere eksempler på bygg som med nød og neppe har unngått bulldoserne.
Fredag 19. juli 2019
Amerikanske avis­redaksjoner er nesten halvert siden 2008, viser ny undersøkelse. Også Fædrelandsvennen har mistet 43 av 96 årsverk siden 2012, men sjefredaktøren er optimist.
Torsdag 18. juli 2019
Det nasjonale fotomuseet i Horten krever å bli inkludert i planleggingen av Fotografihuset i Oslo. – Det har vært marginalt med dialog, sier museums­direktør Ingrid Nilsson.
Onsdag 17. juli 2019
Oslo Høyre krever bademuligheter for å støtte det omstridte Fotografihuset på Sukkerbiten. Men leder av Fotografihuset mener området ikke er egnet for bading.
Tirsdag 16. juli 2019
SV lover omkamp om Fotografihuset på Sukkerbiten i byrådsforhandlingene etter valget. – Vi vil jobbe hardt for at området omreguleres, sier ordfører Marianne Borgen (SV) i Oslo.
Mandag 15. juli 2019
Ledelsen for det planlagte Fotografi­huset i Oslo har hevdet at et samlet fotomiljø står bak prosjektet. Det avviser flere i miljøet. – Vi kan ikke stille oss bak noe vi ikke vet hva er, sier Morten ­Andenæs i Fotogalleriet.
Lørdag 13. juli 2019
Tidligere Folk er folk-medarbeider Tormod Fjeld Lie går hardt ut mot redaktør Bjønnulv Evenrud. – Det er stygt at romfolk blir ansiktet for redaktørens politiske syn, sier han.
Fredag 12. juli 2019
Havnetomta Sukkerbiten i Oslo skal få et nytt fotografihus. Men ikke alle er like begeistret. – Det vil gjøre området til en enda større turistmaskin, mener aksjonsgruppas leder.