Onsdag 26. juni 2019
Ikke alene

• Nok en gang har en streik i helsesektoren blitt avsluttet med tvang. Søndag avblåste arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) streiken med tvungen lønnsnemnd, etter sigende på grunn av fare for liv og helse. Som vi viste i gårsdagens avis, er dét regelen snarere enn unntaket når helsepersonell går til streik. 18 av 22 helsestreiker de siste 30 årene har endt i tvungen lønnsnemnd, viser en gjennomgang Fafo-forsker Kristine Neergaard har gjort for Klassekampen. De ansatte i helsesektoren er blant de lavest lønnede i Norge, og det er dypt foruroligende at de i praksis ikke kan streike for bedre lønns- og arbeidsvilkår.

• Striden mellom partene i den tre uker lange streiken har dreid seg om pensjonsoppsparing fra første krone for noen av landets aller mest utsatte arbeidstakere: deltidsansatte i stillinger på under 20 prosent. For å unngå at streiken skulle stanses av regjeringen, forteller representanter for Fagforbundet at de hele veien har signalisert at de var villige til å gi dispensasjoner fra streiken, dersom sykehusledelsene ba om dette. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter sier at den på prinsipielt grunnlag ikke søker om dispensasjon, fordi den mener det ikke skal være opp til streike­komiteene å vurdere hva som er forsvarlig drift. Derfor gikk det som det måtte gå: Nok en helsestreik ble avsluttet med tvang.

• LO og Fagforbundet uttrykker naturlig nok skuffelse over resultatet. Ekstra provoserende er det selvsagt at det er en blå regjering som griper inn mot et krav den også har stemt ned på Stortinget: pensjon fra første krone. Regjeringen har begrunnet motstanden mot pensjonskravet med at saken bør løses av partene i arbeidslivet. Nå har vi sett hvordan det gikk. Trepartssamarbeidet i arbeidslivet skal sikre gode rammer for konfliktløsning, men det er avhengig av at det ikke alltid er én part som må bøye av, slik tilfellet raskt blir i helsesektoren. For alle praktiske formål er mange av Norges lavest lønte i dag fratatt arbeiderbevegelsens sterkeste våpen: streikeretten. Men de trenger ikke stå alene. Saken bør engasjere hele fagbevegelsen.

Tirsdag 23. juli 2019
• I går ble det holdt markeringer mange steder for å minnes at det var åtte år siden en av de verste høyreekstreme terroraksjonene i nyere tid rammet Norge. Bombeangrepet mot regjeringskvartalet og massakren på AUF-ere på Utøya var tragisk,...
Mandag 22. juli 2019
Det var ikke et angrep på alle.Det er en myte at det var et angrep på alle.Det var ikke et angrep på rasister.
Lørdag 20. juli 2019
• Det er mye LO og NHO strides om, men en ting er de enige om: Det som faktisk er av vedtatt lovverk og inngåtte avtaler skal man følge. Derfor er det like deprimerende hvert år når LOs sommerpatrulje leverer rapport etter å ha besøkt...
Fredag 19. juli 2019
• Som Klassekampen omtaler i dagens avis offentliggjorde USA på onsdag at Tyrkia nå kastes ut av F-35-samarbeidet. Tyrkia skulle kjøpe inn over 100 amerikanskproduserte F-35-kampfly. Årsaken til utkastelsen er at tyrkerne står ved sitt...
Torsdag 18. juli 2019
• Historiefortelling har vært en viktig del av kulturen vår i alle tider, fra fortellinger rundt bålet til kinoenes blockbustere og fråtsing i strømmetjenestenes serier. Historier hjelper oss å huske fortida, forstå samtida og leve oss inn i...
Onsdag 17. juli 2019
• En klassisk myte om moderne kapitalistiske samfunn er at så lenge man er villig til å jobbe, vil man ha et bra liv. De som virkelig blir fattige er de som faller utenfor, som arbeidsløse og rusmisbrukere. I flere tiår etter andre...
Tirsdag 16. juli 2019
• «Natt og dag, vinter og sommer er den over meg – denne dragende hjemve etter havet», skrev Henrik Ibsen i «Fruen fra havet». Vi er mange som lengter etter havet, kanskje først og fremst nå om sommeren. Men det er ikke alltid like lett å få...
Mandag 15. juli 2019
• «Beware of what you’re walking into, because nothing good happens in the Strait of Hormuz». Advarselen kommer fra den pensjonerte amerikanske viseadmiralen Michael Franke til nyhetssida Vox. Han viser til at USA nå samler en koalisjon av...
Lørdag 13. juli 2019
• «Ikke en kvinne mindre!» Klassekampen skriver i dag om framveksten av en feministbevegelse på tvers av landegrenser og kontinenter med feminister fra Argentina, Spania og Polen som pådrivere. Bevegelsen protesterer mot kvinnedrap,...
Fredag 12. juli 2019
• Norge bærer også medansvar for situasjonen for migranter og flyktninger i Libya. Som Klassekampen skriver om i dagens avis, er Norges den femte største bilaterale giveren til EUs migrasjonsfond i Afrika, EUTF. De siste par årene har Norge...