Tirsdag 25. juni 2019
FULL STOPP: Streikende sykehusansatte i Fagforbundet og Delta gjorde så godt de kunne for å unngå tvungen lønnsnemnd. Det var ikke nok. Søndag ble streiken avsluttet med tvang. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
Sykehusstreiken er over fordi Spekter nekter å drøfte liv og helse med streikende:
Får ikke streike seg ferdig
OVERRASKET: Ingen fra sykehusledelsen i Østfold informerte streikeleder Marius Bjørndalen om at de mente streiken var en fare for liv og helse. FOTO: PRIVAT
OVER: Sykehusstreiken ble avsluttet med tvang. Som vanlig. 18 av 22 helsestreiker de siste 30 årene har endt i tvungen lønnsnemnd. Streikeretten øde­legges, mener streikeleder.

Arbeidsliv

– Det undergraver hele streikeretten. Jeg er streikeleder og har ikke hørt et ord fra ledelsen, sier Marius Bjørndalen, ambulansesjåfør og streikeleder for Fagforbundets medlemmer ved sykehuset Østfold.

I tre uker har Fagforbundet og Delta streiket for pensjon til sykehusansatte i små deltidsstillinger.

Søndag ble Bjørndalen ringt opp av journalister. De ville vite hva han synes om at ledelsen ved sykehuset hadde varslet fylkesmannen om at streiken førte til fare for liv og helse ved sykehuset. Det var det første han fikk høre om ­saken.

Varsel om fare for liv og helse betyr nesten automatisk at regjeringen stanser streiken. Søndag ettermiddag kalte ­arbeidsminister Anniken Hauglie (H) partene inn på sitt kontor. Nok en streik i helsesektoren ble avsluttet med tvang.

Fakta

Sykehusstreik:

• Over 500 sykehusansatte i LO og YS streiket i tre uker. Søndag varslet arbeidsminister Anniken Hauglie (H) tvungen lønnsnemnd.

• De krevde pensjon til ansatte med stillingsbrøk under 20 prosent. Sykehusansatte med stillingsbrøk under dette får ikke pensjonsopptjening med dagens regelverk.

• Kravet fra de streikende vil koste 50–100 millioner kroner i året.

Nemnd er normen

Det er ikke første gang, viser en gjennomgang Fafo-forsker Kristine Neergaard har gjort for Klassekampen. Siden 1990 har det, inkludert denne streiken, vært 22 streiker hvor helse­personell var sterkt involvert.

18 av disse har blitt avgjort gjennom tvungen lønnsnemnd.

Én har endt i frivillig nemnd og tre gjennom forhandling.

Siden 2012 har alle helsestreiker, fire stykker, endt i nemnd.

Neergaard understreker at kategorisering av streiker må gjøres med en grad av skjønn. Noen streiker, som store kommunestreiker, omfatter mange områder og vil også vil involvere mindre deler av helsesektoren.

Vil unngå tvang

Fagforeningene i helse­sektoren er klar over at streiken er over så fort noen roper «liv og helse». Denne gangen hadde de satt inn flere tiltak for å unngå tvungen lønnsnemnd.

I Østfold var det først og fremst administrative stillinger og støttefunksjoner som ble tatt ut i streik. Det hjalp ikke.

Ledelsen ved sykehuset skriver til Klassekampen at haugen med ubehandlede ­dokumenter var så stor at det utgjorde en risiko for pasientundersøkelser og behandling.

Ønsker ikke dispensasjon

– Vi har vært forsiktig med ­uttaket og hele veien signalisert at vi er åpne for å gi dispensasjon hvis de mener det er tvil om liv og helse, sier Bjørndalen, som er overrasket over ledelsen.

Dispensasjon innebærer at arbeidsgiver melder inn personell de mener er viktig for liv og helse og at fagforeningene godtar at disse jobber som vanlig. At fagforeningene er åpne for å gi dispensasjon har imidlertid liten betydning. I løpet av streiken har det ikke kommet en eneste dispensasjonssøknad. Sykehusenes arbeidsgiverorganisasjon Spekter ber av prinsipp ikke om dispensasjon.

«Helseforetakene har ansvar for forsvarlig drift, som ikke kan overlates til en fagforening og baseres på hvorvidt fagforeningens streikekomité gir dispensasjon eller ikke. Denne holdningen gjelder for alle Spekters medlemmer, uavhengig av sektor», skriver kommunikasjonsdirektør i Spekter Gunnar Larsen.

Han påpeker at de ga LO og YS tilbud om å lage avtaler om grupper som skulle unntas streik, før streiken begynte.

Betyr dette at dere ikke søker dispensasjon i pågående konflikter?

«Ja!»

jos@klassekampen.no

Tirsdag 23. juli 2019
NYTT BLIKK: Jeger- og fiskerforbundet, Turistforeningen og Naturvern­forbundet krev ny handsaming av alle vindkraftkonse- sjonar der utbygginga ikkje er starta.
Mandag 22. juli 2019
NY DEBATT: Nei til EU varsler kamp mot EUs fjerde energipakke som de mener vil gi Acer enda mer makt. Miljøorganisasjon er positiv, mens Ap ikke har tatt stilling ennå.
Lørdag 20. juli 2019
VEKK: Truede sopp- og lavarter ofres for å gi plass til vindturbiner som skal stikke nesten en kvart kilometer opp i lufta i Finnskogen i Våler. – Dette er på en måte vårt Alta-Kautokeino-opprør, sier en av demonstrantene.
Fredag 19. juli 2019
KRAV: Frp mener innvandringsforskningen er «ensidig og politisert». Nå vil de stille krav om meningsmangfold i forskningen. – Farlig, svarer Ap.
Torsdag 18. juli 2019
TVANG: FpU ber regjeringen lovpålegge kommunene å konkurranseutsette sykehjem og hjemmetjenester. Forslaget slaktes av forsker.
Onsdag 17. juli 2019
UFORUTSIGBART: Bare en tredel helsefagarbeidere har full stilling. De yngste og de eldste jobber mest deltid. – Vi trenger flere folk på jobb, sier helsefagarbeider Jørgen Aanerud.
Tirsdag 16. juli 2019
MEDISIN: På havbunnen utenfor Bjørnøya har forskere funnet et dyr ikke ulikt en juledekorasjon. Det har molekyler som kan drepe kreft­celler effektivt.
Mandag 15. juli 2019
BYGGER UT: Siden 2000 har antall ­bygninger i strandsonen økt med 20 prosent. Kommunene klarer ikke ­forvalte det nasjonale ansvaret, mener Norsk Friluftsliv.
Lørdag 13. juli 2019
RETUR: Utlendingsnemnda konkluderte at kurdiske Jumaah Hameed ikke var i fare for forfølgelse. Kort tid etter returen til Irak, ble Hameed torturert, hevder han.
Fredag 12. juli 2019
COMEBACK KID: Per Sandberg advarer mot «nasjonalistiske krefter» i Frp og hinter om politisk comeback i et annet parti til valget i 2021.