Mandag 24. juni 2019
AVBRUTT: Deporteringen av mor og tre søsken i Abbasi-familien ble avbrutt i Istanbul. Her er brødrene Yasin (i midten) og Eshan (til høyre) tilbake i Trondheim 15. juni. Den tredje personen på bildet er ikke legen som er omtalt i denne saken. FOTO: OLE MARTIN WOLD, NTB SCANPIX
Legen som godkjente transport av en bevisstløs Atefe Rezaie, var i 2016 aktiv på Pegidas sider:
Klager inn omstridt lege
Undersak

Vil ikke oppklare

Lege Gunnar Fæhn vil verken bekrefte eller avkrefte om han var med på uttransporteringen av Abbasi-familien.

– Det ser jeg ingen grunn til å kommentere, sier han til Klassekampen per telefon.

– Rådet for legeetikk har kritisert beslutningen om å vurdere mora i familien Atefa Rezaie som «fit for flight», på tross av at hun var bevisstløs. Hva tenker du om det?

– Nei, jeg har mine egne tanker, men den saken tar vi i Legeforeningens etiske råd, ikke i Klassekampen. Er det noe mer, får vi ta det skriftlig, sier Fæhn og legger på.

Klassekampen skriver i en sms:

«Ny Tid skrev i 2016 at du har vært aktiv som skribent i debatter på innvandringskritiske nettsteder som Document, HRS og Avpixlat. Er du fortsatt det? Og påvirker denne debattdeltakelsen din utøvelse av legeyrket?»

Fæhn svarer at hvis «en håndfull lineære» innlegg i «tilslutning til innvandringskrisa i 2015 betyr å være skribent, så ja. Etter dette har jeg ikke sett noen grunn til å engasjere meg». Han legger til at det ikke ble skrevet en «FTF», eller «fit to fly»-erklæring, for Atefa Rezaie.

Han vil i imidlertid ikke si noe om hvorfor. Vi spør om det var fordi han vurderte at Atefa hadde grei puls underveis, og får til svar:

«Dette er i så fall fag og fag diskuterer jeg med fagpersoner».

fridag@klassekampen.no

KRITISK: Legen Gunnar Fæhn har tidligere uttrykt sterk motstand mot innvandring. Det var han som godkjente transporten av Atefa Rezaie. Familiens advokat vil klage til Rådet for legeetikk.

asyl

Abbasi-familiens advokat bekrefter overfor Klassekampen at det var legen Gunnar Fæhn som personlig godkjente og var med på å transportere Atefa Rezaie, mora i Abbasi-familien, fra Trondheim til Oslo. Hun var bevisstløs.

Legen er kontroversiell fordi han har stått bak flere innlegg på nettsider som Document, Human Rights Service (HRS) og det svenske Avpixlat, som markerer seg sterkt kritiske til innvandring og islam. Samtidig har han vært ansvarlig lege på politiets utlendingsinternat Trandum i mange år. Dette ble avslørt av Ny Tid i 2016, med flere eksempler på kommentarer:

«Tror ikke de mange nordmenn som kjempet og led under krigen gjorde det for at Muhammad og Ahmed skulle kunne gå trygt til Nav for å hente sine ulike stønader», skrev Fæhn på Document.

Fakta

Abbasi-saken:

• Politiets utlendingsenhet (PU) forsøkte lørdag 15. juni å deportere den afghanske Abbasi-familien.

• Legen som fulgte familien fra Trondheim via Røros til Oslo, og som vurderte at mora var frisk nok til å fly, var Gunnar Fæhn. Han har tidligere uttrykt sterk motvilje mot innvandring på nettsteder som Rights.no og Document.

• Mora Atefa Rezaie var bevisstløs under transporten og måtte returneres til Norge.

• PU ville sende de tre barna, Yashin (22), Taibeh (20) og Eshan (16), til Kabul uten mora, men afghanske myndigheter nektet å ta dem imot. Alle er nå tilbake i Trondheim.

«Bygg grensegjerde!»

På den islamfiendtlige organisasjonen Pegidas sider skrev han følgende under en sak om at Danmark stoppet togtrafikken fra Tyskland:

«Bygg grensegjerde mot Sverige – ikke vent til invasjonen er i gang!».

– Det er graverende dersom politiet har brukt denne legen til å vurdere familiens helsesituasjon i forkant og underveis i uttransporteringen, sier familiens advokat Erik Vatne.

Adresseavisen skrev fredag at det var Fæhns firma Legetjenester AS som var involvert i uttransporteringen av Abbasi-familien. Klassekampen fått har fått bekreftet at det var Fæhn personlig. Både Vatne og andre tett på familien er sjokkerte over at han var med.

Vatne forventer en forklaring fra Politiets utlendingsenhet og fra politisk hold. Han vil klage inn saken for Rådet for legeetikk.

Identifisert av familien

Ifølge advokaten har søsknene i Abbasi-familien blitt vist bilder av den innvandringskritiske legen uten å få vite hvem han er. De har bekreftet at det var Fæhn som var med som politiets lege, først i bil fra Trondheim til Røros, og så med chartret fly fra Røros til Oslo.

Politiets utlendingsenhet har sagt at en lege og en sykepleier var med på pågripelsen i Trondheim og at de deretter byttet helsepersonell på Gardermoen før flyturen til Istanbul.

Atefa Rezaie var ifølge barna bevisstløs fra pågripelsen i Trondheim til hun ble skilt fra barna i Istanbul.

Familien ble pågrepet på ulike adresser i Trondheim. Ifølge advokaten husker de ikke om Fæhn var med inn i familiens hjem på Møllenberg. De ble etter hvert samlet lørdag morgen på en Shell-stasjonen i Trondheim. Derfra sier de Fæhn var med i følget.

– Gjennom kommentarene Fæhn har kommet med på ulike nettsteder, er det åpenbart at han har en fremmedfiendtlig innstilling som gjør at han ikke kan være den som skal ta vare på og gjøre faglige vurderinger av familier i slike situasjoner, sier Vatne.

– Urovekkende

Rådet for legeetikk har overfor Adresseavisen kritisert legegodkjenningen av utsendelsen av Atefa Rezaie i bevisstløs tilstand. Tidligere har rådet i lignende saker konkludert med at en lege helst ikke bør ledsage i uttransporteringer, med mindre den som skal transporteres selv ønsker det.

– Her motsatte mora i familien seg uttransportering og har ikke hatt en egen mening om det skulle være med helsepersonell eller ikke. Jeg har ikke diskutert denne saken med de andre i rådet, men ser fram til å få den på vårt bord, sier Svein Aarseth, leder for Rådet for legeetikk.

Han er overrasket over at politiet frakter en lege fra Oslo til Trondheim i stedet for å bruke en lokal lege.

– Det vitner om at helsepersonellet har vært involvert i betydelig grad før pågripelsen. At politiet holder seg med eget helsepersonell til bruk ved uttransportering, er nytt for meg. Det er urovekkende, sier Aarseth.

Han vil foreløpig ikke kommentere sammenhengen mellom Gunnar Fæhns nettside-innlegg og hans utøvelse av legeyrket. Like fullt karakteriserer han skribentaktiviteten som «ganske ugrei».

fridag@klassekampen.no

Tirsdag 23. juli 2019
NYTT BLIKK: Jeger- og fiskerforbundet, Turistforeningen og Naturvern­forbundet krev ny handsaming av alle vindkraftkonse- sjonar der utbygginga ikkje er starta.
Mandag 22. juli 2019
NY DEBATT: Nei til EU varsler kamp mot EUs fjerde energipakke som de mener vil gi Acer enda mer makt. Miljøorganisasjon er positiv, mens Ap ikke har tatt stilling ennå.
Lørdag 20. juli 2019
VEKK: Truede sopp- og lavarter ofres for å gi plass til vindturbiner som skal stikke nesten en kvart kilometer opp i lufta i Finnskogen i Våler. – Dette er på en måte vårt Alta-Kautokeino-opprør, sier en av demonstrantene.
Fredag 19. juli 2019
KRAV: Frp mener innvandringsforskningen er «ensidig og politisert». Nå vil de stille krav om meningsmangfold i forskningen. – Farlig, svarer Ap.
Torsdag 18. juli 2019
TVANG: FpU ber regjeringen lovpålegge kommunene å konkurranseutsette sykehjem og hjemmetjenester. Forslaget slaktes av forsker.
Onsdag 17. juli 2019
UFORUTSIGBART: Bare en tredel helsefagarbeidere har full stilling. De yngste og de eldste jobber mest deltid. – Vi trenger flere folk på jobb, sier helsefagarbeider Jørgen Aanerud.
Tirsdag 16. juli 2019
MEDISIN: På havbunnen utenfor Bjørnøya har forskere funnet et dyr ikke ulikt en juledekorasjon. Det har molekyler som kan drepe kreft­celler effektivt.
Mandag 15. juli 2019
BYGGER UT: Siden 2000 har antall ­bygninger i strandsonen økt med 20 prosent. Kommunene klarer ikke ­forvalte det nasjonale ansvaret, mener Norsk Friluftsliv.
Lørdag 13. juli 2019
RETUR: Utlendingsnemnda konkluderte at kurdiske Jumaah Hameed ikke var i fare for forfølgelse. Kort tid etter returen til Irak, ble Hameed torturert, hevder han.
Fredag 12. juli 2019
COMEBACK KID: Per Sandberg advarer mot «nasjonalistiske krefter» i Frp og hinter om politisk comeback i et annet parti til valget i 2021.