Mandag 24. juni 2019
Fikse nyord

• NHO Service og Handel har for alvor kastet seg inn i kommunevalgkampen. Med kampanjen «Proffentlig», som kopler ordene privat og offentlig, ønsker foreningen «å hylle samarbeidet mellom private og offentlige løsninger». NHO Service og Handel er den største arbeidsgiverorganisasjonen for private tjenester i Norge, og for foreningens medlemsbedrifter er offentlig sektor et lukrativt marked. Fordelen med offentlig sektor er at inntektene i stor grad er trygge og vekstmulighetene store. Problemet, sett fra NHOs ståsted, er at det er politisk strid om private aktører skal løse oppgavene som drives og finansieres av det offentlige. Dessuten er det sterk oppslutning i befolkningen for at kommunene skal drive velferdstjenestene.

• For å snu opinionen har NHO Service og Handel spisset sin kommunikasjonsstrategi. Blant annet forsøker organisasjonen å etablere positivt ladede ord for å utkonkurrere venstresidas negative ord, som «velferdsprofitør». «Proffentlig» må ses som ledd i denne strategien, men også ordet «velferdsmiks», som ble lansert tidligere denne måneden av et utvalg nedsatt av NHO Service og Handel og en annen arbeidsgiverforening, Spekter. Utvalgets konklusjon var at «Kommunene bør i sine velferdsstrategier vurdere å ivareta brukernes behov ved en kombinasjon av ulike aktører, en velferdsmiks.»

• At utvalget endte med en slik konklusjon, er ikke særlig overraskende gitt utvalgets mandat og sammensetning. Tre av seks utvalgsmedlemmer jobber i kommunikasjons- og pr-bransjen, og politisk har de bakgrunn fra regjeringspartiene samt Ap ved partner i pr-byrået Kruse Larsen Bjarne Håkon Hanssen. Analysen deres danner et alarmistisk bilde av at norske kommuner vil «komme i en nærmest umulig situasjon om 10–15 år» når «den forventede ubalansen mellom det offentliges utgifter og inntekter virkelig slår til». Vi håper norske kommuner ikke ser seg blinde på fikse nyord, men i stedet ser framstøtene for hva de er: Kampanjer fra bedrifter som anser offentlig sektor som et marked de vil inn i.

Tirsdag 23. juli 2019
• I går ble det holdt markeringer mange steder for å minnes at det var åtte år siden en av de verste høyreekstreme terroraksjonene i nyere tid rammet Norge. Bombeangrepet mot regjeringskvartalet og massakren på AUF-ere på Utøya var tragisk,...
Mandag 22. juli 2019
Det var ikke et angrep på alle.Det er en myte at det var et angrep på alle.Det var ikke et angrep på rasister.
Lørdag 20. juli 2019
• Det er mye LO og NHO strides om, men en ting er de enige om: Det som faktisk er av vedtatt lovverk og inngåtte avtaler skal man følge. Derfor er det like deprimerende hvert år når LOs sommerpatrulje leverer rapport etter å ha besøkt...
Fredag 19. juli 2019
• Som Klassekampen omtaler i dagens avis offentliggjorde USA på onsdag at Tyrkia nå kastes ut av F-35-samarbeidet. Tyrkia skulle kjøpe inn over 100 amerikanskproduserte F-35-kampfly. Årsaken til utkastelsen er at tyrkerne står ved sitt...
Torsdag 18. juli 2019
• Historiefortelling har vært en viktig del av kulturen vår i alle tider, fra fortellinger rundt bålet til kinoenes blockbustere og fråtsing i strømmetjenestenes serier. Historier hjelper oss å huske fortida, forstå samtida og leve oss inn i...
Onsdag 17. juli 2019
• En klassisk myte om moderne kapitalistiske samfunn er at så lenge man er villig til å jobbe, vil man ha et bra liv. De som virkelig blir fattige er de som faller utenfor, som arbeidsløse og rusmisbrukere. I flere tiår etter andre...
Tirsdag 16. juli 2019
• «Natt og dag, vinter og sommer er den over meg – denne dragende hjemve etter havet», skrev Henrik Ibsen i «Fruen fra havet». Vi er mange som lengter etter havet, kanskje først og fremst nå om sommeren. Men det er ikke alltid like lett å få...
Mandag 15. juli 2019
• «Beware of what you’re walking into, because nothing good happens in the Strait of Hormuz». Advarselen kommer fra den pensjonerte amerikanske viseadmiralen Michael Franke til nyhetssida Vox. Han viser til at USA nå samler en koalisjon av...
Lørdag 13. juli 2019
• «Ikke en kvinne mindre!» Klassekampen skriver i dag om framveksten av en feministbevegelse på tvers av landegrenser og kontinenter med feminister fra Argentina, Spania og Polen som pådrivere. Bevegelsen protesterer mot kvinnedrap,...
Fredag 12. juli 2019
• Norge bærer også medansvar for situasjonen for migranter og flyktninger i Libya. Som Klassekampen skriver om i dagens avis, er Norges den femte største bilaterale giveren til EUs migrasjonsfond i Afrika, EUTF. De siste par årene har Norge...