Lørdag 22. juni 2019
GARANTERTE: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sa til Stortinget 12. juni i år at kostnadsrammene for byggingen av ny luftforsvarsbase på Evenes er reelle. Det er ikke Avinor enig i. FOTO: TOM HENNING BRATLIE
Flybasen på Evenes blir langt dyrere enn det regjeringen har sagt til Stortinget:
Sender regningen videre
SVARTEPER: Avinor kjemper med nebb og klør for å unngå å sitte igjen med regningen for Forsvarets nye luftforsvarsbase på Evenes.

FORSVARET

Det har vært en lang og smertefull prosess, men 12. juni fikk Andøya flystasjon nådestøtet: Stortinget stemte for å begynne byggingen av en ny luftforsvarsbase på Evenes.

Saken har vært spesielt vanskelig for Arbeiderpartiet som støttet nedleggelsen av flybasen på Andøya. Derfor stilte Ap-representanten Marianne Marthinsen et ultimatum til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i Stortinget 12. juni i år.

Dersom Ap skal stemme for investeringene på Evenes, måtte forsvarsministeren garantere at kostnadsrammene han la fram for Stortinget var reelle.

– Ja, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Nå kommer det fram at forsvarsministeren likevel ikke inkluderte alle kostnadene ved å bygge den nye luftforsvarsbasen på Evenes.

Fakta

Evenes:

• Stortinget vedtok 12. juni i år å begynne byggingen av den nye luftforsvarsbasen på Evenes.

• Prosjektet består av flere delprosjekter med ulike kostnadsrammer. Mest omstridt er flyttingen av de maritime overvåkingsflyene fra Andøya til Evenes.

• 12. juni besluttet Stortinget å begynne byggingen av ny base for overvåkingsflyene, til en øvre kostnadsramme på 1,8 milliarder kroner. Det ble også besluttet å begynne byggingen av base for Forsvarets nye kampfly på Evenes.

«Betydelige summer»

I en fersk høringsuttalelse skriver Avinor at planene ikke tar høyde for kostnadene ved å håndtere støyen fra Forsvarets nye kampfly, eller utslipp av kjemikalier fra flybasen. Avinor er statlig selskap, og er Norges største eier av flyplasser.

«Slik bestemmelsen framstår nå legges byrder av baseetablering på Avinor og andre aktører», skriver selskapet.

Allerede oktober i fjor kom det fram at Avinor mente at byggeplanene på Evenes var mangelfulle. I et brev til Samferdselsdepartementet skrev Avinor at en rekke kostnader ikke var regnet med i prosjektet, og at det var snakk om «betydelige summer».

«Det reiser flere prinsipielle spørsmål knyttet til beslutningsprosessen», skrev konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Avinor vil ikke kommentere saken i dag, men bekrefter at formuleringene fremdeles er dekkende for selskapets syn.

Vil ikke svare

Til tross for sin garanti til Stortinget, vil ikke forsvarsministeren svare på hvem som sitter igjen med regningen for kostnadene Avinor trekker fram.

Bakke-Jensen har ikke stilt til intervju med Klassekampen, men svarer skriftlig via underdirektør Ann Kristin Salbuvik:

«For Evenes sin del, er det viktig for oss å påpeke at det for å lykkes med utviklingen av drifta på flyplassen må både Forsvaret, Avinor og Forsvarsbygg jobbe sammen», heter det i en e-post.

Bakke-Jensen har ikke svart på Klassekampens spørsmål om hvordan han kan love Stortinget at kostnadsrammene for investeringene holder, samtidig som Avinor påpeker store hull i byggeplanene.

Vil ikke drive Evenes

Avinor har i flere år ligget i en rekke konflikter med Forsvaret om penger. Dagens Næringsliv skrev i fjor høst flere saker om problemene, som blant annet har endt i retten.

Nå forsøker selskapet å unngå å sitte igjen med regningen for den nye luftforsvarsbasen på Evenes.

I brevet fra oktober skriver Avinor at selskapet mener at det «bør vurderes om Forsvaret skal overta ansvaret for godkjenninger og drifta av lufthavna» hvis luftforsvarsbasen går ut over den sivile drifta.

Må kutte stillinger

Flere aviser i Nordland har de siste dagene omtalt både den ferske høringsuttalelsen og brevet fra oktober i år.

Avinor er pålagt å levere overskudd til Samferdselsdepartementet hvert år. På tross av kostnadskutt de siste årene, har selskapet slitt med å levere overskudd som møter departementets krav.

Styret i Avinor besluttet 14. april i år å kutte minst 400 millioner kroner innen 2021. Det inkluderer kutt i antall stillinger.

magnusl@klassekampen.no

Tirsdag 23. juli 2019
NYTT BLIKK: Jeger- og fiskerforbundet, Turistforeningen og Naturvern­forbundet krev ny handsaming av alle vindkraftkonse- sjonar der utbygginga ikkje er starta.
Mandag 22. juli 2019
NY DEBATT: Nei til EU varsler kamp mot EUs fjerde energipakke som de mener vil gi Acer enda mer makt. Miljøorganisasjon er positiv, mens Ap ikke har tatt stilling ennå.
Lørdag 20. juli 2019
VEKK: Truede sopp- og lavarter ofres for å gi plass til vindturbiner som skal stikke nesten en kvart kilometer opp i lufta i Finnskogen i Våler. – Dette er på en måte vårt Alta-Kautokeino-opprør, sier en av demonstrantene.
Fredag 19. juli 2019
KRAV: Frp mener innvandringsforskningen er «ensidig og politisert». Nå vil de stille krav om meningsmangfold i forskningen. – Farlig, svarer Ap.
Torsdag 18. juli 2019
TVANG: FpU ber regjeringen lovpålegge kommunene å konkurranseutsette sykehjem og hjemmetjenester. Forslaget slaktes av forsker.
Onsdag 17. juli 2019
UFORUTSIGBART: Bare en tredel helsefagarbeidere har full stilling. De yngste og de eldste jobber mest deltid. – Vi trenger flere folk på jobb, sier helsefagarbeider Jørgen Aanerud.
Tirsdag 16. juli 2019
MEDISIN: På havbunnen utenfor Bjørnøya har forskere funnet et dyr ikke ulikt en juledekorasjon. Det har molekyler som kan drepe kreft­celler effektivt.
Mandag 15. juli 2019
BYGGER UT: Siden 2000 har antall ­bygninger i strandsonen økt med 20 prosent. Kommunene klarer ikke ­forvalte det nasjonale ansvaret, mener Norsk Friluftsliv.
Lørdag 13. juli 2019
RETUR: Utlendingsnemnda konkluderte at kurdiske Jumaah Hameed ikke var i fare for forfølgelse. Kort tid etter returen til Irak, ble Hameed torturert, hevder han.
Fredag 12. juli 2019
COMEBACK KID: Per Sandberg advarer mot «nasjonalistiske krefter» i Frp og hinter om politisk comeback i et annet parti til valget i 2021.