Tirsdag 18. juni 2019
EU risikerer å bomme på klimamålene
EUs medlemsland har lagt fram forslag til nasjonale planer for å oppfylle klimamålene for 2030. Men planene er for svake, advarer EU-kommisjonen.
Publisert: 18 Juni 13:21
EUs medlemsland har lagt fram forslag til nasjonale planer for å oppfylle klimamålene for 2030. Men planene er for svake, advarer EU-kommisjonen.
EU-kommisjonen har nå gjennomgått utkast fra samtlige medlemsland til nasjonale energi- og klimaplaner for årene fram mot 2030.
Konklusjonen er at planene må bli mer ambisiøse. Hvis dette er alt medlemslandene er villige til å bidra med i innsatsen, kan EUs klimamål ryke.
– Alt i alt er vurderingen vår positiv, sier klimakommissær Miguel Arias Cañete.
– Men det er helt klart at det er rom for forbedringer.

Økende pressKommisjonens dissekering av de nasjonale energi- og klimaplanene kommer etter en vår preget av ukentlige skolestreiker og store klimademonstrasjoner i en rekke europeiske land.
Situasjonen har satt politiske ledere under sterkt press for å vise at de tar klimatrusselen på alvor, og diskusjonen er allerede i gang for fullt om en oppjustering av 2030-målet.
Spørsmålet blir tema allerede på EUs toppmøte i Brussel torsdag denne uka.
Samtidig har FNs generalsekretær António Guterres innkalt til et ekstraordinært klimatoppmøte i september. Der er forventningene store til europeisk lederskap.
EU har i dag som mål å kutte utslippene med 40 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå. Men sannsynligheten er stor for at dette målet vil bli skjerpet i løpet av de kommende månedene.
Guterres har allerede gjort det klart at han mener EU bør oppjustere 2030-målet til 55 prosent.

Gap på 2 prosentpoengMen selv dagens mål vil bli vanskelig å oppfylle med de tiltaksplanene som nå ligger på bordet.
Noen medlemsland ligger riktignok an til å overoppfylle målene. Men andre henger betydelig etter.
Tiltakene som varsles i de nasjonale planene, vil ifølge EU-kommisjonens beregninger gi et samlet kutt på 28 prosent i utslippene fra ikke-kvotepliktig sektor, det vil si den sektoren som ligger utenfor systemet for handel med klimakvoter mellom bedrifter i EU.
Det er 2 prosentpoeng for lite til å oppfylle EUs vedtatte mål, som er et kutt på 30 prosent i ikke-kvotepliktig sektor sammenlignet med nivået i 2005.
EU-kommisjonen ber nå medlemslandene om å utarbeide nye versjoner av planene der ambisjonsnivået justeres opp.

EnergimankoEU risikerer også å bygge ut for lite fornybar energi.
EUs mål er en fornybarandel på 32 prosent innen 2030. Men tiltakene som varsles i de nasjonale planene, er bare nok til å nå mellom 30,4 og 31,9 prosent.
Dette gapet er overkommelig og kan fylles, fastholder Miguel Arias Cañete.
Gapet er derimot større når det gjelder energisparing. Mens EU har satt seg som mål å kutte energiforbruket med 32,5 prosent innen 2030, vil de nasjonale planene gi et kutt på mellom 26,5 og 30,7 prosent.

Norge blir medStortinget stemte mandag for at også Norge skal innlemmes i EUs felles rammeverk for klimapolitikken for årene fram mot 2030.
Det innebærer at Norge vil utarbeide en egen nasjonal tiltaksplan, i første omgang på frivillig basis.
Den norske planen skal etter planen legges fram før nyttår.
(©NTB)
Torsdag 21. november 2019
ANSVAR: Draps­tallet i Bolivia har økt kraftig etter at Evo Morales gikk av. En direkte konsekvens av interimregjeringens politikk, mener forsker.
Torsdag 21. november 2019
Hele 16 norske byer og tettsteder kan miste sitt eneste bokutsalg etter konkursen i Notabene. – Bokhandelen har vært en hjørnestein i Rakkestad, sier ordfører Karoline Fjeldstad.
Torsdag 21. november 2019
STRAFF: Samanslåtte kommunar som har eigedomsskatt, tek med seg ein straffeskatt inn i samlivet. Stavanger taper om lag like mykje som dei fekk i tilskot på å slå seg saman.
Torsdag 21. november 2019
• Fredag i forrige uke ble Frode Berg utvekslet på en grensestasjon på Den kuriske landtunge mellom Litauen og den russiske enklaven Kaliningrad etter at han var benådet av Russlands president Vladimir Putin. Berg var dømt til 14 års fengsel...
Onsdag 20. november 2019
TILLIT: Velferds­staten ble skapt for å hjelpe dem som faller utenfor. Nå frykter Ap-veteran Martin Kolberg at den i stedet mistenkeliggjør folk som sitter nederst ved bordet.
Onsdag 20. november 2019
Flere medier går nå gjennom eldre metoo-artikler og korrigerer feil. – Mediedebatten må ikke bli punktumet for metoo-­debatten, advarer redaktør.
Onsdag 20. november 2019
• USAs utenriksminister Mike Pompeo har varslet at USA forkaster det såkalte Hansell Memorandum, som er det amerikanske utenriksdepartementet juridiske stadfesting fra 1978 om at de israelske bosettingene i okkupert Palestina bryter med...
Onsdag 20. november 2019
KOLONIER: USAs kursendring bidrar til å svekke folkeretten. Midtøstenforskere tror utspillet kan tolkes av Israel som «fritt fram» for bygging av bosettinger.
Tirsdag 19. november 2019
• Aftonbladet melder at av 38 skytinger med dødelige utfall i Malmös gjengmiljøer, har bare seks blitt oppklart av politiet. Det er en oppklaringsprosent på 16 prosent. I Stockholm og Göteborg ligger den på henholdsvis 20 og 24 prosent. «Det...
Tirsdag 19. november 2019
HEKTA: Ni av ti tiåringer har smarttelefon. Nå ber digitaliseringsministeren foreldre gå sammen om å nekte ungene smarttelefoner.