Fredag 14. juni 2019
FRUSTRERT: Bjørn Inge Rødfoss, ansvarlig redaktør i Eidsvoll Ullensaker Blad, synes det er rart at distribusjonsprisene kan skrus opp så mye som de blir.
• Amedia varsler prishopp for uavhengige lokalaviser • Eidsvoll Ullensaker Blad vurderer færre utgivelser
Satt i skvis av Amedia
Undersak

Tilsynet følger med

Ifølge Konkurranselovens paragraf 11 kan ikke et selskap utnytte sin markedsdominans på utilbørlig vis. Selskaper som har en dominerende posisjon, kan verken påtvinge kunder urimelige priser eller «gi ulike vilkår for likeverdige ytelser».

– Et dominerende foretak har et særlig ansvar for å opptre på en slik måte at det ikke er skadelig for konkurransen mellom aktører i et marked, forklarer Vegard Aandal-Nilsen i Konkurransetilsynet.

For å kunne avgjøre om et selskap misbruker sin dominerende stilling, må tilsynet først undersøke om vilkårene kundene tilbys, er sammenliknbare. Samtidig kan det være legitime grunner for at en dominerende aktør tilbyr ulike priser for samme tjeneste.

– Loven definerer ikke nærmere hva som menes med «utilbørlig utnyttelse». Det som kan se ut som en prisøkning på ulike vilkår, behøver ikke nødvendigvis å være det, sier Aandal-Nilsen.

Sjefredaktør Fred. C. Gjestad i avisa Raumnes sier at han ennå ikke har vurdert om han vil klage Amedia Distribusjon inn for Konkurransetilsynet.

– Foreløpig snakker vi litt sammen, vi redaktører i aviser som har fått samme varsel om prishopp, sier han.

Eidsvoll Ullensaker Blad vurderer å komme ut færre dager i uka for å overleve Amedias varslede prishopp på distribusjon av avisa. Amedia svarer med å øke prisen ytterligere.

Medier

Det er ikke bare endringene i Postens budtjenester som volder bekymring for landets lokalaviser.

Nylig vedtok Stortinget at Posten kan halvere antall omdelingsdager fra neste sommer. Samtidig har landets største lokalaviskonsern varslet et kraftig prishopp på sine avisbudtjenester.

Amedia Distribusjon, som har tilnærmet monopol på avisdistribusjon i enkelte områder, har gitt 29 uavhengige lokalaviser beskjed om at prisene vil øke med inntil 35 prosent fra april neste år.

For Eidsvoll Ullensaker Blad på Romerike vil en prisøkning på 35 prosent få dramatiske konsekvenser. Avisa mottar ikke pressestøtte, og i fjor var overskuddet på 700.000 kroner. Amedias prisøkning utgjør om lag 1,2 millioner kroner i økte utgifter.

Ansvarlig redaktør Bjørn Inge Rødfoss synes det er spesielt at et konsern som Amedia, som er organisert som en stiftelse og ikke må betale utbytte til sine eiere, kan øke prisene så mye at konkurrerende aviser risikerer å gå dukken.

– Her på Romerike er det ingen andre alternativer enn Amedia Distribusjon. Vi er også i en konkurransesituasjon med andre aviser som Amedia eier, som Romerikes Blad. Om de har fått varsel om liknende prisøkning som oss, har jeg ingen formening om.

Fakta

Amedia øker prisene:

• Amedia Distribusjon har varslet prisøkning for 29 aviser som ikke er eid av mediekonsernet.

• Prishoppet kommer som følge av at opplaget for papiraviser fortsetter å falle. Kostnadene per distribuerte eksemplar må ifølge Amedia økes tilsvarende.

• I flere områder av landet, som på Romerike, er Amedia Distribusjon alene om å distribuere dagsaviser.

• Flere av de berørte avisene frykter for framtida som følge av prishoppet.

Færre avisdager nytter ikke

Selv om prisøkningen for Amedias budtjenester ikke trer i kraft før april neste år, har styret i Eidsvoll Ullensaker Blad allerede begynt å vurdere tiltak for å kutte kostnader.

Ifølge administrerende direktør Eva Holmgren har avisa gjennomført flere runder med nedbemanning. Redaksjonen består i dag av åtte medarbeidere, og ytterligere kutt er ikke aktuelt.

I forhandlinger med Amedia distribusjon har derfor Holmgren luftet tanken om å redusere antall utgivelser i uka fra fire til tre eller kanskje enda færre.

– Prisøkningen på 35 prosent vil gi oss veldig store ekstrakostnader for oss, mer enn det vi kan klare på nåværende tidspunkt. Med færre utgivelser hadde vi lagt til grunn at prisen også ville reduseres tilsvarende, sier Eva Holmgren.

Men tilbakemeldingen som hun fikk under et av forhandlingsmøtene med Amedia tidligere denne uka, var ikke som forventet.

– Går vi ned på frekvens, vil Amedia svare med å øke prisen ytterligere. Problemet er at da vet jeg ikke lenger hvor vi skal redusere kostnadene våre, sier Holmgren oppgitt.

Ber om dokumentasjon

Også avisa Raumnes på Årnes har fått varsel om prisøkning fra Amedia distribusjon. Dagens avtale har vært justert for pris- og konsumindeks. Fra neste år blir det trolig en økning på ytterligere 20 prosent.

– Problemet er at Amedia Distribusjon har tilnærmet monopol i vårt distrikt. Vi har heller ikke fått innsyn i betingelsene Amedias egne aviser har fått og kan derfor heller ikke vite om de misbruker sin markedsmakt eller om det er et reelt og legitimt krav som de kommer med, sier administrerende direktør og ansvarlig redaktør Fred C. Gjestad i Raumnes.

I fjor gikk avisa med bare én million kroner i overskudd, som likevel er det fjerde beste resultatet på 20 år. Av et papiropplag på 4500 blir om lag 95 prosent distribuert av Amedias bud.

Styret i avisa vurderer ulike kostnadsbesparende tiltak. Én mulighet er å opprette et eget distribusjonsselskap, slik avisa hadde før.

– På litt lengre sikt kan vi ikke fortsette å drive videre dersom den ekstraordinære prisøkningen blir gjennomført. Når Amedia går så hardt til verks, skulle en i det minste forvente at de la fram mer dokumentasjon enn noen regneark, sier Gjestad.

– Har ikke annet valg

Administrerende direktør Ingar Merli i Amedia Distribusjon forklarer prisøkningene med at mekanismen i prisreguleringene i de gamle avtalene ikke er tilpasset dagens situasjon: Når papiravisenes opplag faller, blir også kostnaden per eksemplar høyere.

– Dersom en avis velger å gå ned i frekvens, betyr ikke det at man vil oppnå ett hundre prosent i besparelse. For å kunne opprettholde strukturen i distribusjonsnettet vårt, har vi ikke annet valg enn å fylle på med nye inntekter. Vi har forklart hvordan dette henger sammen, men forstår selvsagt at dette ikke er en ønskesituasjon for kundene våre, sier Ingar Merli.

– Har aviser som Amedia selv eier fått en betydelig prisøkning de siste årene?

– På det spørsmålet kan jeg svare med et ubetinget «ja». Ingen kontrakter er like, og vilkårene kan variere med geografisk beliggenhet. Men de siste to årene har Amedias aviser hatt en kraftigere vekst i kostnader til distribusjon enn det våre eksterne kunder har hatt.

jonas.braekke@klassekampen.no

Torsdag 21. november 2019
ANSVAR: Draps­tallet i Bolivia har økt kraftig etter at Evo Morales gikk av. En direkte konsekvens av interimregjeringens politikk, mener forsker.
Torsdag 21. november 2019
Hele 16 norske byer og tettsteder kan miste sitt eneste bokutsalg etter konkursen i Notabene. – Bokhandelen har vært en hjørnestein i Rakkestad, sier ordfører Karoline Fjeldstad.
Torsdag 21. november 2019
STRAFF: Samanslåtte kommunar som har eigedomsskatt, tek med seg ein straffeskatt inn i samlivet. Stavanger taper om lag like mykje som dei fekk i tilskot på å slå seg saman.
Torsdag 21. november 2019
• Fredag i forrige uke ble Frode Berg utvekslet på en grensestasjon på Den kuriske landtunge mellom Litauen og den russiske enklaven Kaliningrad etter at han var benådet av Russlands president Vladimir Putin. Berg var dømt til 14 års fengsel...
Onsdag 20. november 2019
TILLIT: Velferds­staten ble skapt for å hjelpe dem som faller utenfor. Nå frykter Ap-veteran Martin Kolberg at den i stedet mistenkeliggjør folk som sitter nederst ved bordet.
Onsdag 20. november 2019
Flere medier går nå gjennom eldre metoo-artikler og korrigerer feil. – Mediedebatten må ikke bli punktumet for metoo-­debatten, advarer redaktør.
Onsdag 20. november 2019
• USAs utenriksminister Mike Pompeo har varslet at USA forkaster det såkalte Hansell Memorandum, som er det amerikanske utenriksdepartementet juridiske stadfesting fra 1978 om at de israelske bosettingene i okkupert Palestina bryter med...
Onsdag 20. november 2019
KOLONIER: USAs kursendring bidrar til å svekke folkeretten. Midtøstenforskere tror utspillet kan tolkes av Israel som «fritt fram» for bygging av bosettinger.
Tirsdag 19. november 2019
• Aftonbladet melder at av 38 skytinger med dødelige utfall i Malmös gjengmiljøer, har bare seks blitt oppklart av politiet. Det er en oppklaringsprosent på 16 prosent. I Stockholm og Göteborg ligger den på henholdsvis 20 og 24 prosent. «Det...
Tirsdag 19. november 2019
HEKTA: Ni av ti tiåringer har smarttelefon. Nå ber digitaliseringsministeren foreldre gå sammen om å nekte ungene smarttelefoner.