Fredag 7. juni 2019
Farse

• Etter å ha ledet Samferdselsdepartementet i seks år truer Frp nå med å gå ut av regjeringen på grunn av samferdselspolitikken. Partiet har alltid ønsket å kutte bompengene og øke veiutbyggingen. Da de gikk inn i regjering i 2013, valgte de det siste. I samme periode har samferdselsbudsjettet eksplodert – fra 35,7 milliarder kroner i 2013 til 73,1 milliarder i år. Regjeringen har også laget en nasjonal transportplan fram til 2029. Der er det satt av svimlende 1064 milliarder kroner, hvor 131 milliarder skal hentes inn som bompenger. Konsekvensen av den elleville pengebruken er klar: Med Frp i regjering bygges det historisk mye vei. Og med Frp i regjering når bompengene historiske høyder. Det har aldri vært flere bomstasjoner (309). Det har aldri blitt hentet inn mer bompenger (13 milliarder). Den samlede bompengegjelda har aldri vært høyere (58 milliarder).

• Nå har Frp satt himmel og jord i bevegelse for å vise misnøye mot politikken de selv står bak. Onsdag fikk Siv Jensen med seg seks bompengekrav fra Frps landsstyre med marsjordre om å starte umiddelbare forhandlinger med regjeringskollegene i Høyre, Venstre og KrF. Dette skjer altså fem måneder etter at de samme partiene forhandlet om det samme i Granavolden-erklæringen. De nye kravene går ut på å stanse nye bypakker, endre nullvekstmålet, slette bompengegjeld, kutte kostnader i eksisterende bybakker, innføre strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter, samt si nei til veiprising. Ser man bort fra det siste forslaget, som per i dag bare er et medieutspill fra Ap, er det vanskelig å se at Frp skal få gjennomslag. Kravene er direkte i strid med både regjeringsplattformen og nasjonal transportplan.

• Frp har pekt ut bypakkene som hovedproblemet med dagens bompenger. De hevder at pengene går til blomsterkasser i Oslo sentrum og arkitekttegnede T-bane-stasjoner. Det er en fin stråmann. Realiteten er at de store pengene går til å bygge motorveier utenfor byene, med fartsgrenser på 110 kilometer i timen. Om Frp virkelig vil kutte i bompengene, bør de begynne der det monner.

Fredag 23. august 2019
• Dommen som falt i Aleris-saken onsdag, var alt i alt et stort nederlag for Fagforbundet og de 24 saksøkerne. Striden sto om hvorvidt saksøkerne var å regne som selvstendig næringsdrivende eller fast ansatte, samt om manglende...
Torsdag 22. august 2019
• Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ankom selve episenteret i distriktsopprøret som hjemsøker vårt land, Sandnessjøen, ble han møtt på kaia av rundt 60 bunadskledde aktivister. De fortalte at det koker i nord fordi så mange...
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...