Fredag 7. juni 2019
Farse

• Etter å ha ledet Samferdselsdepartementet i seks år truer Frp nå med å gå ut av regjeringen på grunn av samferdselspolitikken. Partiet har alltid ønsket å kutte bompengene og øke veiutbyggingen. Da de gikk inn i regjering i 2013, valgte de det siste. I samme periode har samferdselsbudsjettet eksplodert – fra 35,7 milliarder kroner i 2013 til 73,1 milliarder i år. Regjeringen har også laget en nasjonal transportplan fram til 2029. Der er det satt av svimlende 1064 milliarder kroner, hvor 131 milliarder skal hentes inn som bompenger. Konsekvensen av den elleville pengebruken er klar: Med Frp i regjering bygges det historisk mye vei. Og med Frp i regjering når bompengene historiske høyder. Det har aldri vært flere bomstasjoner (309). Det har aldri blitt hentet inn mer bompenger (13 milliarder). Den samlede bompengegjelda har aldri vært høyere (58 milliarder).

• Nå har Frp satt himmel og jord i bevegelse for å vise misnøye mot politikken de selv står bak. Onsdag fikk Siv Jensen med seg seks bompengekrav fra Frps landsstyre med marsjordre om å starte umiddelbare forhandlinger med regjeringskollegene i Høyre, Venstre og KrF. Dette skjer altså fem måneder etter at de samme partiene forhandlet om det samme i Granavolden-erklæringen. De nye kravene går ut på å stanse nye bypakker, endre nullvekstmålet, slette bompengegjeld, kutte kostnader i eksisterende bybakker, innføre strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter, samt si nei til veiprising. Ser man bort fra det siste forslaget, som per i dag bare er et medieutspill fra Ap, er det vanskelig å se at Frp skal få gjennomslag. Kravene er direkte i strid med både regjeringsplattformen og nasjonal transportplan.

• Frp har pekt ut bypakkene som hovedproblemet med dagens bompenger. De hevder at pengene går til blomsterkasser i Oslo sentrum og arkitekttegnede T-bane-stasjoner. Det er en fin stråmann. Realiteten er at de store pengene går til å bygge motorveier utenfor byene, med fartsgrenser på 110 kilometer i timen. Om Frp virkelig vil kutte i bompengene, bør de begynne der det monner.

Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...
Onsdag 27. november 2019
• Rødts mistillitsforslag mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fått Arbeiderpartiet til å trekke Stalin-kortet. «At Rødt velger å håndtere denne saken som en Moskvaprosess, får være deres sak. Vi som lever i et parlamentarisk...
Tirsdag 26. november 2019
• «Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.» Slik står det i Folketrygdloven, og det ser tilforlatelig nok ut: Blir du syk eller...