Tirsdag 4. juni 2019
Belysning

• Forrige uke la Helse Sør-Øst fram en vurdering av hva det vil innebære å bygge ut nye Oslo universitetssykehus på Ullevål framfor Gaustad. Vurderingen har fått navnet belysning og skal anslagsvis si noe om alternativet til dagens Gaustad-plan, uten å gå veien om full utredning. Målet med belysningen var å stilne kritikerne, som de siste årene har blitt stadig flere. I dag består Ullevål-fløyen av de ansattes styrerepresentanter fra Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Fagforbundet og politikere fra Senterpartiet, Rødt og SV. Oslo Arbeiderpartiet vedtok også å utrede Ullevål sykehus på sitt årsmøte i vår, i strid med rådene fra byrådsleder Raymond Johansen og partileder Jonas Gahr Støre.

• Utbyggingen av Oslo universitetssykehus vil bli Norges største byggeprosjekt noensinne. Planen som foreligger vil koste om lag 50 milliarder kroner. Belysningen helseforetaket har fått, anslår at det vil koste svimlende 12,8 milliarder mer og forsinke prosjektet med sju år å bygge på Ullevål framfor Gaustad. Problemet med belysningen er at den ikke tilfredsstiller noen. Det som er belyst, er helt andre alternativer for fordeling av oppgaver enn det Ullevål-miljøene ønsker å utrede. I Dagens Næringsliv i går gir sjefingeniør Eilif Holte helseforetaket strykkarakter. Holte er en av Norges fremste eksperter på kvalitetssikring av store bygg, og han mener prosjekter av denne størrelsen trenger utredning av likeverdige alternativer.

• Allerede da belysningen ble bestilt av styret i Helse Sør-Øst i januar, ble den omtalt som «skuebrød». Arne Strand i Dagsavisen skrev at «Belysningen vil antakelig bli gjort av de samme økonomene som har regnet ut at det er rimeligere å bygge tre skyskrapere på en liten tomt på Gaustad, enn det er å pusse opp Ullevål som ligger på et område regulert for sykehusdrift, og som har god plass til nye bygg». Helseforetaket kunne spart både tid og penger på å droppe en belysning ingen vil ha eller anerkjenner. Foretaket kunne også vist at de tok de faglige innspillene på alvor ved å virkelig vurdere dem. I stedet har det gått prestisje i sykehussaken.

Fredag 23. august 2019
• Dommen som falt i Aleris-saken onsdag, var alt i alt et stort nederlag for Fagforbundet og de 24 saksøkerne. Striden sto om hvorvidt saksøkerne var å regne som selvstendig næringsdrivende eller fast ansatte, samt om manglende...
Torsdag 22. august 2019
• Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ankom selve episenteret i distriktsopprøret som hjemsøker vårt land, Sandnessjøen, ble han møtt på kaia av rundt 60 bunadskledde aktivister. De fortalte at det koker i nord fordi så mange...
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...