Lørdag 1. juni 2019
På like fot?

• Ståheien om hvorvidt justisminister Jøran Kallmyr brøt loven eller ei da familien skaffet seg au pair, er først og fremst en god påminnelse om at ordningen burde avvikles. Au pair er fransk og betyr på like fot. Ordningen ble innført i Norge i 1969, da vi sluttet oss til Europarådets avtale som slår fast at formålet er kulturutveksling. Det er likevel knapt noe ved ordningen slik den praktiseres i dag som tilsier at det dreier seg om kulturutveksling mellom folk «på like fot». Det er om lag 2500 au pairer i Norge, og det store flertallet kommer fra Filippinene. Undersøkelser viser at så godt som alle kommer til Norge med et mål for øye: å jobbe. Det er også det vertsfamiliene forventer: En person som kan bistå med husarbeid og barnepass.

• Hadde au pair-ordningen vært anerkjent som en jobb, hadde au pairene hatt sterkere rettigheter. Blant annet hadde myndighetene fått tilsynsmuligheter, og stillingene ville vært regulert av norsk arbeidslovgivning. Ikke minst ville au pairene krevd skikkelig lønn for den jobben de gjør, som langt ville oversteget lommepenge-beløpet på 5600 kroner som er stående takst. I stedet er det ingen som fører tilsyn med norskboende au pairer i dag. Det gjør at kvinnene er svært sårbare for utnyttelse.

• En titt på hjemmesidene til byråene som fungerer som mellomledd mellom au pairene og norske familier, viser at tilbudet er stort. For det meste er det filippinske kvinner som søker vertsfamilier, og mange søker fra andre europeiske land. I og med at au pair-ordningen er begrenset i tid, i Norge for to år, søker mange seg til nye land når tida løper ut der de er. Slik blir au pair-tilværelsen mer permanent enn ordningen er ment for. Likevel opprettholdes ordningen under fanen kulturutveksling, sannsynligvis fordi mange beslutningstakere nyter godt av den. Men vi er for lengst forbi den tida da det holdt å minne nordmenn på at au pair-ordningen gjelder kulturutveksling. Det bør ikke herske noen tvil om at au pairer i dag brukes som underbetalt arbeidskraft i Norge. At det får skje, er den virkelige skandalen i Kallmyr-saken.

Onsdag 19. juni 2019
• Leder i Manifest tankesmie Magnus Marsdal tok i gårsdagens avis til orde for at SV og Rødt bør inngå en forpliktende avtale om politikk de ønsker gjennomslag for, før de vil støtte en ny regjering. Han mener det vil gi partiene sterkere...
Tirsdag 18. juni 2019
• I Store norske leksikon er ordet vy beskrevet slik: «Oversikt over noe omfattende og uoversiktlig. Denne betydningen brukes oftest i flertallsformen vyer. Man kan for eksempel ha store vyer om framtida, det betyr at man har store ønsker...
Mandag 17. juni 2019
• Først ble det påpekt at han var lite synlig i valgkampen. Så uteble han fra Socialdemokratiets valgfest. Da han dukket opp til regjeringsforhandlinger forrige lørdag, framsto Henrik Sass Larsen «riv-rav-ruskende gal», ifølge Ekstra Bladets...
Lørdag 15. juni 2019
• Vi lever i Twitter-stormenes tid, hvor moralsk reinhet fort blir et kompromissløst krav fra krigere på sosiale medier. Slike tider gir dårlig grobunn for satiren, sjangeren som skal avdekke samfunnets eller menneskets skrøpeligheter. Nå...
Fredag 14. juni 2019
• Statens sivilrettsforvaltning har avslått tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunders krav på erstatning etter at korrupsjonssiktelsen mot ham ble henlagt. Lunders krav var på mer enn en halv milliard kroner, basert på et regnestykke hvor tapte...
Torsdag 13. juni 2019
• To store tomter i Oslo klargjøres nå for salg. Det dreier seg om Ullevål sykehus, som staten vil selge for å finansiere det nye storsjukehuset på Gaustad, og NRK-tomta på Marienlyst. Rikskringkastingen ønsker seg et nybygg i stedet for...
Onsdag 12. juni 2019
• Lønnsfesten for toppledere i statens selskaper fortsatte i fjor, viser regjeringens eierskapsmelding som næringsminister Torbjørn Røe Isaksen la fram i går. Ifølge meldingen har 15 av toppsjefene i de statlige eide selskapene fått mer enn...
Tirsdag 11. juni 2019
• Arbeiderpartiet er i ferd med å havne i en skikkelig skvis. Partiet blir taklet hardt av velgere fra to kanter – distriktene og storbyene – og ser så langt ikke ut til å ha et klart svar på verken hva problemet skyldes, eller hvordan det...
Lørdag 8. juni 2019
• Næringslivsledere og toppolitikere fra begge sider av Atlanterhavet møttes forrige helg i Montreux, ved den østlige bredden av Genèvesjøen i Sveits, til den årlige Bilderberg-konferansen. Blant dem som var oppført på deltakerlista, var...
Fredag 7. juni 2019
• Etter å ha ledet Samferdselsdepartementet i seks år truer Frp nå med å gå ut av regjeringen på grunn av samferdselspolitikken. Partiet har alltid ønsket å kutte bompengene og øke veiutbyggingen. Da de gikk inn i regjering i 2013, valgte de...