Fredag 31. mai 2019
PÅ VAKT: Medlemmer i LO og YS ved sykehusene er i streik etter at forhandlinger om pensjon brøt sammen natt til onsdag. De streikende er klare til langvarig streik for kravet om at alle skal få pensjon uansett stillingsbrøk.
Sykehusansatte er forberedt på langvarig streik for kolleger i små deltidsstillinger:
Tusenvis får ikke pensjon
GOD TID: Fagforbundet og YS er forbanna over at arbeidsgiver ikke vil gi pensjon til ansatte i små deltidsstillinger. 5700 sykehusansatte jobber for lite til å tjene opp pensjon.

Arbeidsliv

– Vi kan holde det gående lenge, sier Gunnar Søberg, streikeleder og foretakstillitsvalgt for Delta ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Onsdag morgen møtte han og 33 fagorganiserte på plassen foran Kunnskapssenteret ved St. Olavs hospital med blå vester og bevæpnet med kaffe og plakater. Litt lenger ned i sykehusgata delte Fagforbundet ut løpesedler, ikledd sine knall gule streikevester.

– Vi streiker i solidaritet med dem som ikke får pensjon fra første krone, sier Hilde Grostad, vanligvis cateringansvarlig og organisert i Fagforbundet.

Fakta

Streik i sykehusene:

• Torsdag tok LO og YS ut 500 sykehusansatte i streik.

• Streiken handler om pensjon til ansatte med stillingsbrøk under 20 prosent. Per i dag får ikke sykehusansatte med stillinger under dette pensjonsopptjening.

• Kravet fra de streikende vil koste 50–100 millioner kroner i året.

• Ifølge arbeidsgiverorganisasjonen Spekter er det 5840 ansatte som har stillinger under 20 prosent. Spekter har foreslått å sikre alle en stillingsbrøk over 20 prosent.

Gjelder tusenvis

Stridens kjerne er pensjon. Med dagens regelverk er det bare de som har stillinger på mer enn 20 prosent, som blir en del av sykehusenes pensjonsordning. Fagbevegelsen vil at alle skal med. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter sier plent nei. Natt til onsdag var streiken et faktum. Nasjonalt gikk nær 500 sykehusansatte ut i streik.

Av over hundre tusen ansatte ved norske sykehus har 5840 ansatte så små stillinger at de ikke kvalifiserer til pensjonsopptjening. Tre av fire er kvinner og anslagsvis halvparten er under 35 år. Mens pensjon tidligere ble regnet ut basert på de 25 beste årene av arbeidslivet, ble systemet endret i 2011 til å omfatte alle år i arbeid.

– Mange har små stillinger i starten av karrieren. Om du ikke har pensjonsopptjening da, går du glipp av mange kroner i slutten av arbeidslivet. Men det verste er at du kan gå glipp av både uførepensjon og etterlattepensjon, sier Søberg.

Som foretakstillitsvalgt er han opptatt av å gi sommervikarer, vikarer og ufaglærte i små stillinger de samme rettighetene som andre ansatte.

Av de nesten 6000 pensjonsløse er 4160 er omfattet av Fellesordningen hvor LO og YS er forhandlingspart. De resterende 1600 er leger og sykepleiere, som er omfattet av egne avtaler som ikke påvirkes av utfallet av streiken i denne omgang.

Spekter anslår at det vil koste et sted mellom 50 og 100 millioner å etterkomme kravet fra fagbevegelsen. Samlede lønnsutgifter i sykehusene er rundt 60 milliarder kroner årlig.

– Det gjør meg forbanna

Fagforbundet sentralt er provosert over at arbeidsgiver ikke vil komme arbeiderne i møte.

– Dette er statlige virksomheter. De får alle pengene sine fra fellesskapet, og så sitter disse sykehusdirektørene og sier at ansatte ikke er verdig til å innlemmes i pensjonsordningene. Det gjør meg forbanna, sier Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet.

Han viser til at alle ansatte i kommunen allerede får pensjon fra første krone.

Redd for forskjeller

– Det er veldig leit at vi har havnet i denne situasjonen, men vi føler vi hadde få alternativer. Vi kan ikke forskjellsbehandle ansattgruppene, sier Herlof Nilssen, direktør i Helse Vest og talsperson for arbeidsgiverene i Spekter.

Direktøren forteller at ansatte som omfattes av avtaler med LO og YS, utgjør 25 prosent av de ansatte. Resten er omfattet av avtaler med 20 prosents innslag for pensjon.

– Det er en grense som ble satt i forhandlinger om ny tjenestepensjon med staten. Vi forholder oss til den, sier han.

Arbeidsgiverne mener de har tilbudt en fullgod løsning ved å love at alle ansatte med små stillinger, skal sikres stillinger på mer enn 20 prosent.

jos@klassekampen.no

fridag@klassekampen.no

Fredag 20. september 2019
UTÅLMODIG: USAs ambassadør har møtt representanter fra utenrikskomiteen med klar beskjed: Norge må bruke mer penger på Forsvaret, eller risikere å stå alene.
Torsdag 19. september 2019
EKSTREMT: I kjølvannet av terrorangrepet mot moskeen i Bærum gikk antall tips til politiet om netthat og høyre­radikaliserte personer rett til værs.
Onsdag 18. september 2019
VIL SNAKKE: Flere LO-forbund har kontant avvist å inkludere MDG i en rødgrønn koalisjon i 2021. Nå inviterer MDG fagbevegelsen til samtaler.
Tirsdag 17. september 2019
KRAV: LO har krevd at Foodora gir fast ansettelse til et bud som ble innleid fra selskapet Easy Freelance under streiken.
Mandag 16. september 2019
ADVARSEL: Stasjonssjefen på Kongsberg advarte mot konsekvensene av politireformen. – Jeg forstår innbyggernes følelse av at de har tapt noe, sier Håvard Revå.
Lørdag 14. september 2019
LØFTEBRUDD: Politireformen ga løfter som ikke ble holdt. I Numedal kryper utryggheten inn i husene til folk. Frykten er at det som er blitt ødelagt, ikke lar seg reparere.
Fredag 13. september 2019
SKILLE: Private barnehager kan selv velge ut hvilke barn de vil tildele plass. Noen stiller som krav at foreldrene må kjøpe aksjer for å få barnehageplass.
Torsdag 12. september 2019
VINNAR: Etter ein knusande val­siger i Nordkapp vil SV og Senterpartiet ta frå Rica-gruppen kontrollen over Nord­kapplatået.
Onsdag 11. september 2019
NØTT: Mens LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er avvisende til et mulig nasjonalt MDG-samarbeid, vil ikke Mette Nord i Fagforbundet utelukke en slik allianse.
Tirsdag 10. september 2019
OPPVASK: Etter nok et smertefullt valg ber tidligere Ap-topp Helga Pedersen partiet om å alliere seg med MDG for å vinne regjeringsmakt i 2021.