Onsdag 29. mai 2019
Espira

• Barnehagekjeden Espira driver 101 barnehager i Norge. På sine hjemmesider skriver konsernet at «Espira skal drive barnehager av høy kvalitet med god kompetanse hos ansatte». I et rundskriv Espira har sendt til alle sine barnehager, og som ble lekket til Dagbladet mandag, framgår det at kompetansen de reklamerer med, har visse begrensninger. Skrivet har tittelen «Retningslinjer for rekruttering i Espiras barnehager» og stiller strenge krav til nye ansettelser: Nytilsatte barnehagelærere skal ha maks fire års ansiennitet, assistenter maks seks års ansiennitet og ingen barnehager får lenger ansette fagarbeidere. Dersom ansatte ønsker å ta fagbrev, får de ikke opprykk i stilling og lønn. Avvik fra retningslinjene skal begrunnes og må godkjennes av regionsjef.

• De nye retningslinjene begrunnes med en ny bemanningsnorm for barnehagene, som trer i kraft fra 1. august 2019. Normen tilsier at det i hele barnehagens åpningstid maks skal være tre barn under tre år per voksen og maks seks barn over tre år per voksen. Da regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti ble enige om de nye reguleringene i fjor vår, var mange kommuner kritiske til at det ikke ble bevilget ekstra penger til de nye stillingene normen førte til. Espira hevder at det er manglende kompensering i overføringene fra kommunene som gjør at de nå endrer rekrutteringsrutinene.

• Espira hadde en solid egen­kapital på nesten en halv milliard kroner på barnehagedrift i fjor, ifølge Dagbladet. Det er et konsern som går med overskudd, men som likevel lar endrede rammevilkår gå utover kvalitet og erfaring. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner har gjort det klart at Norge trenger flere fagarbeidere framover og ønsket å tilrettelegge for at folk kan ta fagbrev i jobb. Espiras stans i utdanning og ansettelse av fagarbeidere står i direkte motsetning til regjeringens ønsker. Espiras nye retningslinjer burde derfor bli lest i landets kommunehus, slik at de får et klart bilde av hva slags ansettelsespolitikk barnehagekonsernet står for, når nye barnehager skal godkjennes.

Onsdag 19. juni 2019
• Leder i Manifest tankesmie Magnus Marsdal tok i gårsdagens avis til orde for at SV og Rødt bør inngå en forpliktende avtale om politikk de ønsker gjennomslag for, før de vil støtte en ny regjering. Han mener det vil gi partiene sterkere...
Tirsdag 18. juni 2019
• I Store norske leksikon er ordet vy beskrevet slik: «Oversikt over noe omfattende og uoversiktlig. Denne betydningen brukes oftest i flertallsformen vyer. Man kan for eksempel ha store vyer om framtida, det betyr at man har store ønsker...
Mandag 17. juni 2019
• Først ble det påpekt at han var lite synlig i valgkampen. Så uteble han fra Socialdemokratiets valgfest. Da han dukket opp til regjeringsforhandlinger forrige lørdag, framsto Henrik Sass Larsen «riv-rav-ruskende gal», ifølge Ekstra Bladets...
Lørdag 15. juni 2019
• Vi lever i Twitter-stormenes tid, hvor moralsk reinhet fort blir et kompromissløst krav fra krigere på sosiale medier. Slike tider gir dårlig grobunn for satiren, sjangeren som skal avdekke samfunnets eller menneskets skrøpeligheter. Nå...
Fredag 14. juni 2019
• Statens sivilrettsforvaltning har avslått tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunders krav på erstatning etter at korrupsjonssiktelsen mot ham ble henlagt. Lunders krav var på mer enn en halv milliard kroner, basert på et regnestykke hvor tapte...
Torsdag 13. juni 2019
• To store tomter i Oslo klargjøres nå for salg. Det dreier seg om Ullevål sykehus, som staten vil selge for å finansiere det nye storsjukehuset på Gaustad, og NRK-tomta på Marienlyst. Rikskringkastingen ønsker seg et nybygg i stedet for...
Onsdag 12. juni 2019
• Lønnsfesten for toppledere i statens selskaper fortsatte i fjor, viser regjeringens eierskapsmelding som næringsminister Torbjørn Røe Isaksen la fram i går. Ifølge meldingen har 15 av toppsjefene i de statlige eide selskapene fått mer enn...
Tirsdag 11. juni 2019
• Arbeiderpartiet er i ferd med å havne i en skikkelig skvis. Partiet blir taklet hardt av velgere fra to kanter – distriktene og storbyene – og ser så langt ikke ut til å ha et klart svar på verken hva problemet skyldes, eller hvordan det...
Lørdag 8. juni 2019
• Næringslivsledere og toppolitikere fra begge sider av Atlanterhavet møttes forrige helg i Montreux, ved den østlige bredden av Genèvesjøen i Sveits, til den årlige Bilderberg-konferansen. Blant dem som var oppført på deltakerlista, var...
Fredag 7. juni 2019
• Etter å ha ledet Samferdselsdepartementet i seks år truer Frp nå med å gå ut av regjeringen på grunn av samferdselspolitikken. Partiet har alltid ønsket å kutte bompengene og øke veiutbyggingen. Da de gikk inn i regjering i 2013, valgte de...