Onsdag 29. mai 2019
Espira

• Barnehagekjeden Espira driver 101 barnehager i Norge. På sine hjemmesider skriver konsernet at «Espira skal drive barnehager av høy kvalitet med god kompetanse hos ansatte». I et rundskriv Espira har sendt til alle sine barnehager, og som ble lekket til Dagbladet mandag, framgår det at kompetansen de reklamerer med, har visse begrensninger. Skrivet har tittelen «Retningslinjer for rekruttering i Espiras barnehager» og stiller strenge krav til nye ansettelser: Nytilsatte barnehagelærere skal ha maks fire års ansiennitet, assistenter maks seks års ansiennitet og ingen barnehager får lenger ansette fagarbeidere. Dersom ansatte ønsker å ta fagbrev, får de ikke opprykk i stilling og lønn. Avvik fra retningslinjene skal begrunnes og må godkjennes av regionsjef.

• De nye retningslinjene begrunnes med en ny bemanningsnorm for barnehagene, som trer i kraft fra 1. august 2019. Normen tilsier at det i hele barnehagens åpningstid maks skal være tre barn under tre år per voksen og maks seks barn over tre år per voksen. Da regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti ble enige om de nye reguleringene i fjor vår, var mange kommuner kritiske til at det ikke ble bevilget ekstra penger til de nye stillingene normen førte til. Espira hevder at det er manglende kompensering i overføringene fra kommunene som gjør at de nå endrer rekrutteringsrutinene.

• Espira hadde en solid egen­kapital på nesten en halv milliard kroner på barnehagedrift i fjor, ifølge Dagbladet. Det er et konsern som går med overskudd, men som likevel lar endrede rammevilkår gå utover kvalitet og erfaring. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner har gjort det klart at Norge trenger flere fagarbeidere framover og ønsket å tilrettelegge for at folk kan ta fagbrev i jobb. Espiras stans i utdanning og ansettelse av fagarbeidere står i direkte motsetning til regjeringens ønsker. Espiras nye retningslinjer burde derfor bli lest i landets kommunehus, slik at de får et klart bilde av hva slags ansettelsespolitikk barnehagekonsernet står for, når nye barnehager skal godkjennes.

Fredag 20. september 2019
• Den siste uka har det stormet rundt Venstre-politiker Abid Raja, etter at han anklaget Fremskrittsparti-leder Siv Jensens bruk av ordet snikislamisering for «brun skremselspropaganda». Bakgrunnen for Rajas utblåsing var Siv Jensens kronikk...
Torsdag 19. september 2019
• Er det nå over for den lengst­sittende statsministeren i Israels historie, Benjamin Netanyahu? Det får vi antakeligvis ikke vite på en god stund. De jevne resultatene etter nyvalget på tirsdag viser at den politiske situasjonen i Israel er...
Onsdag 18. september 2019
• Lørdag for halvannen uke siden sto en gruppe foreldre viftende med flagget til Ukrainas marine på Boryspil lufthavn utenfor Kiev for å ta imot sine sønner. De hadde vært i fangenskap siden i fjor da Russland tok tre ukrainske fartøy i...
Tirsdag 17. september 2019
• Fra noen brøt seg inn og endevendte huset til 74 år gamle Sigrid Nørstebø utenfor Rødberg i Numedal, tok det tre dager før politiet kom og gjorde undersøkelser. I mellomtida ba de henne ikke røre steinen som var kastet inn gjennom vinduet...
Mandag 16. september 2019
• I går gjenga Aftenposten for tredje gang i år resultatene fra en rapport om populisme utarbeidet av den svenske, markedsøkonomiske tenketanken Timbro. Rapporten har samlet data om oppslutningen til «autoritære populistpartier» i Europa, og...
Lørdag 14. september 2019
• Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet gikk tilbake. Alle andre partier gikk fram. Det er resultatet av årets lokalvalg, som ble gjennomført mandag. Det fins en rekke lokale forklaringer på stemme­givning i hver enkelt kommune, men...
Fredag 13. september 2019
• Dagens store utfordring for norske mediehus er å finne ut hvordan de skal finansiere journalistikken i en tid der løssalget faller, annonseinntektene synker og mange lesere skifter ut avisa med mobilen. En rekke modeller testes ut, men få...
Torsdag 12. september 2019
• Hovedstadens barnehager er langt mer segregert enn det området de ligger i skulle tilsi. Som vi viste i en artikkel i gårsdagens avis går det et skille mellom kommunale og private barnehager. Om lag seks av ti Oslo-barnehager er private,...
Onsdag 11. september 2019
• Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) gjorde i går et kjempevalg. I Bergen fikk partiet 16,9 prosent av stemmene, i Oslo 5,9 prosent, i Stavanger 9,3 og i Drammen fikk lista Nei til bomring 7,7 prosent. Når vi ser nærmere på hvor i...
Tirsdag 10. september 2019
• Valganalyser har en tendens til å forenkle det politiske landskapet. Komplekse politiske bevegelser reduseres til håndterlige størrelser, og slik blir fortellingen om årets kommune- og fylkestingsvalg til et protestvalg hvor selve...