Tirsdag 28. mai 2019
Vindkraft

• Vindkraft er i motvind om dagen. I går ba Kommunaldepartementet om midlertidig stans i byggingen av vindkraftverk på Frøya i Trøndelag for å gjennomgå Fylkesmannens behandling av saken. Protestene på Frøya har vært høylytte og mange. Demonstrantene hevder at vindturbinene vil ødelegge det særegne landskapet på øya, samt true rødlista arter. Departementets inngripen er en viktig seier for motstanderne av vindkraft. De fikk også drahjelp fra helgas landsmøte i Miljøpartiet de grønne. Partiet vedtok et kompromissforslag om vindkraft, som i praksis går imot utbygging i mange av områdene som er pekt ut i den nye, nasjonale rammeplanen for vindkraft. Forslaget som fikk flertall innebærer at vindkraft på land ikke skal bygges ut i urørt natur, men forbeholdes områder som allerede har veier og annen infrastruktur.

• Striden om vindkraft griper inn i en av de store konfliktlinjene i miljøbevegelsen, hvor hensyn til natur kommer i konflikt med klimahensyn. Verden trenger fossilfri energi, men bør vi industrialisere urørt natur for å skape den? I striden griper sidene til to nylige FN-rapporter som grunnlag for sitt syn. Den nye rapporten fra FNs naturpanel om krisa for natur­mangfold legger ansvaret for artsdød på menneskers utbygging og utnytting av naturen. Vindkrafttilhengerne viser på sin side til den siste rapporten fra FNs klimapanel, som viser de dramatiske konsekvensene av global oppvarming.

• I striden om vindkraft er konflikten mellom klima og natur satt på spissen. Klimakrisa er overhengende, men vi mener det likevel er verdt å lytte til dem som protesterer mot vindturbiner i urørt natur. For det første har Norge allerede god tilgang på fossilfri vannkraft. Det er dessuten problematisk at kommunen bare er høringsinstans når store industriutbygginger, iblant i strid med andre lokale planer, godkjennes fra hovedstaden. I dag foreligger heller ingen plan for hvordan kommunene skal få mer igjen for eventuell utbygging, i form at skatt eller lokal verdiskaping. Da er det eneste fornuftige å bremse opp utbyggingsplanene.

Tirsdag 25. juni 2019
• Amerikanske Lawrence Wilkerson var i 2003 stabssjef for USAs utenriksminister Colin Powell. Han var med på å sette sammen etterretningsmaterialet Powell presenterte for FN for å få organisasjonens godkjentstempel på et militært angrep på...
Mandag 24. juni 2019
• NHO Service og Handel har for alvor kastet seg inn i kommunevalgkampen. Med kampanjen «Proffentlig», som kopler ordene privat og offentlig, ønsker foreningen «å hylle samarbeidet mellom private og offentlige løsninger». NHO Service og...
Lørdag 22. juni 2019
• Etter andre verdenskrig etablerte verdens nasjoner med FN-pakta et sett regler for å unngå nye, ødeleggende krigsutbrudd. Målet var å hindre at konflikter endte i militære konfrontasjoner og i stedet bygge opp et internasjonalt system for...
Fredag 21. juni 2019
• Bompengeopprøret er en ulykke for Ap – som om partiet ikke hadde nok av bekymringer fra før. Klassekampens Oslo-måling i går viste at skepsisen mot bommene er størst i de områdene der Ap tradisjonelt har stått sterkest. Både...
Torsdag 20. juni 2019
• Den siste uka har norsk offentlighet vært preget av den forsøksvise uttransporteringen av familien Abbasi, som består av mor Atefa Rezaie og de tre søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16). De ble først flydd til Istanbul i påvente...
Onsdag 19. juni 2019
• Leder i Manifest tankesmie Magnus Marsdal tok i gårsdagens avis til orde for at SV og Rødt bør inngå en forpliktende avtale om politikk de ønsker gjennomslag for, før de vil støtte en ny regjering. Han mener det vil gi partiene sterkere...
Tirsdag 18. juni 2019
• I Store norske leksikon er ordet vy beskrevet slik: «Oversikt over noe omfattende og uoversiktlig. Denne betydningen brukes oftest i flertallsformen vyer. Man kan for eksempel ha store vyer om framtida, det betyr at man har store ønsker...
Mandag 17. juni 2019
• Først ble det påpekt at han var lite synlig i valgkampen. Så uteble han fra Socialdemokratiets valgfest. Da han dukket opp til regjeringsforhandlinger forrige lørdag, framsto Henrik Sass Larsen «riv-rav-ruskende gal», ifølge Ekstra Bladets...
Lørdag 15. juni 2019
• Vi lever i Twitter-stormenes tid, hvor moralsk reinhet fort blir et kompromissløst krav fra krigere på sosiale medier. Slike tider gir dårlig grobunn for satiren, sjangeren som skal avdekke samfunnets eller menneskets skrøpeligheter. Nå...
Fredag 14. juni 2019
• Statens sivilrettsforvaltning har avslått tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunders krav på erstatning etter at korrupsjonssiktelsen mot ham ble henlagt. Lunders krav var på mer enn en halv milliard kroner, basert på et regnestykke hvor tapte...