Mandag 27. mai 2019
Polarisering

• Valget til EU-parlamentet avdekker en tendens til økende politisk polarisering. På den ene sida styrker høyrenasjonale partier seg, blant annet i Italia, men også liberale partier har framgang. Partiene som svekker seg er de tradisjonelle maktpartiene, sosialdemokratene og kristeligdemokratiske og konservative partier. Det store spørsmålet er hvordan utfordringen fra de populistiske og nasjonalkonservative bevegelsene møtes av EU-apparatet og de andre partikonstellasjonene. Det er sterke krefter som vil svare på det sosiale opprøret og populistpartienes vekst med et mer overnasjonalt og føderalt EU. Hvis denne politikken, som Frankrikes Emmanuel Macron er en talsmann for, vinner fram, vil det kunne føre til økende polarisering.

• De samme konfliktlinjene finnes i europeisk fagbevegelse. I mange land i Europa svekkes fagbevegelsen med færre medlemmer og mindre kampkraft. Svaret på denne utviklingen har vært å gi Brussel mer makt over arbeidslivspolitikken. Kongressen til Den europeiske faglige samorganisasjonen i Wien i forrige uke gikk inn for et mer føderalt Europa, med felles finans- og arbeidsmarkedspolitikk og samme minimumsstandarder for arbeidsvilkår og arbeidsledighetstrygd. Fagorganisasjoner i Nord-Europa motsetter seg dette og holder fast på en modell der lønningene fastsettes gjennom forhandlinger kombinert med et sterkt sosialt sikkerhetsnett. De er redd for at det som vedtas som EUs minimumsstandarder, i praksis vil senke det generelle nivået og uthule rettigheter som er kjempet fram.

• Det sosiale opprøret i mange land retter seg mot en økonomisk politikk som produserer økende sosiale og geografiske forskjeller. Felles valuta og begrensninger på landenes handlingsrom har bidratt til å fordype krisa. Hvis svaret på dette er å forsterke politikken som ikke har fungert – uten å lytte til den voksende protestbevegelsen – kan de økonomiske, sosiale og politiske kløftene i Europa bli enda større. Svaret på EUs utfordringer er ikke en europeisk fellesstat, men et pragmatisk europeisk samarbeid mellom selvstendige nasjoner.

Torsdag 20. juni 2019
• Den siste uka har norsk offentlighet vært preget av den forsøksvise uttransporteringen av familien Abbasi, som består av mor Atefa Rezaie og de tre søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16). De ble først flydd til Istanbul i påvente...
Onsdag 19. juni 2019
• Leder i Manifest tankesmie Magnus Marsdal tok i gårsdagens avis til orde for at SV og Rødt bør inngå en forpliktende avtale om politikk de ønsker gjennomslag for, før de vil støtte en ny regjering. Han mener det vil gi partiene sterkere...
Tirsdag 18. juni 2019
• I Store norske leksikon er ordet vy beskrevet slik: «Oversikt over noe omfattende og uoversiktlig. Denne betydningen brukes oftest i flertallsformen vyer. Man kan for eksempel ha store vyer om framtida, det betyr at man har store ønsker...
Mandag 17. juni 2019
• Først ble det påpekt at han var lite synlig i valgkampen. Så uteble han fra Socialdemokratiets valgfest. Da han dukket opp til regjeringsforhandlinger forrige lørdag, framsto Henrik Sass Larsen «riv-rav-ruskende gal», ifølge Ekstra Bladets...
Lørdag 15. juni 2019
• Vi lever i Twitter-stormenes tid, hvor moralsk reinhet fort blir et kompromissløst krav fra krigere på sosiale medier. Slike tider gir dårlig grobunn for satiren, sjangeren som skal avdekke samfunnets eller menneskets skrøpeligheter. Nå...
Fredag 14. juni 2019
• Statens sivilrettsforvaltning har avslått tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunders krav på erstatning etter at korrupsjonssiktelsen mot ham ble henlagt. Lunders krav var på mer enn en halv milliard kroner, basert på et regnestykke hvor tapte...
Torsdag 13. juni 2019
• To store tomter i Oslo klargjøres nå for salg. Det dreier seg om Ullevål sykehus, som staten vil selge for å finansiere det nye storsjukehuset på Gaustad, og NRK-tomta på Marienlyst. Rikskringkastingen ønsker seg et nybygg i stedet for...
Onsdag 12. juni 2019
• Lønnsfesten for toppledere i statens selskaper fortsatte i fjor, viser regjeringens eierskapsmelding som næringsminister Torbjørn Røe Isaksen la fram i går. Ifølge meldingen har 15 av toppsjefene i de statlige eide selskapene fått mer enn...
Tirsdag 11. juni 2019
• Arbeiderpartiet er i ferd med å havne i en skikkelig skvis. Partiet blir taklet hardt av velgere fra to kanter – distriktene og storbyene – og ser så langt ikke ut til å ha et klart svar på verken hva problemet skyldes, eller hvordan det...
Lørdag 8. juni 2019
• Næringslivsledere og toppolitikere fra begge sider av Atlanterhavet møttes forrige helg i Montreux, ved den østlige bredden av Genèvesjøen i Sveits, til den årlige Bilderberg-konferansen. Blant dem som var oppført på deltakerlista, var...