Lørdag 25. mai 2019
Nye tiltaler

• USA har nå tatt ut 17 nye tiltalepunker mot Wikileaks-grunnlegger Julian Assange, inkludert brudd på USAs spionasjelover. Tiltalen dreier seg om hundre­tusener av hemmeligstemplede amerikanske dokumenter, som Wikileaks publiserte i 2010. Lekkasjen viste fram USAs krigsforbrytelser under Irak-krigen i all sin gru. Den mest kjente enkeltlekkasjen var en film tatt opp fra et amerikanske Apache-helikopter, som viser at soldater med overlegg massakrerer en gruppe mennesker på et torg i Øst-Bagdad i Irak. Blandt de drepte var Reuters-journalisten Namir Noor-Eldeen. USA hadde tidligere nektet for alt ansvar i saken, men satt altså på videoer av drapene.

• De nye tiltalepunktene viser med all tydelighet hva dette handler om: De første Wikileaks-lekkasjene, som Assange hele tida har fryktet å bli rettsforfulgt for. Lekkasjene ble den gang publisert i verdens ledende aviser. En av disse, The New York Times i USA, reagerer nå sterkt på at Assange tiltales etter spionasjeloven. Avisa frykter at en slik dom vil sette en farlig presedens, slik at også andre journalister kan straffeforfølges for liknende publiseringer i framtida. Amerikanske myndigheter hevder på sin side at Assange ikke er journalist og derfor ikke kan kreve samme beskyttelse som journalister.

• Julian Assange bidro til at USAs løgner om Irak-krigen ble avslørt for en hel verden. Forhold amerikanske myndigheter ville holde skjult, ble vist fram. Dette er journalisters primæroppgave: Å finne sannheten, vise den fram og holde skyldige ansvarlige. Til sjuende og sist hviler vurderingene av Assanges sak på om man mener det var et gode at Irak-overgrepene ble avslørt. Vi mener offentliggjøringen av Wikileaks-dokumentene var avgjørende for å forstå hva som gikk galt i Irak-krigen. USAs straffeforfølgelse av Assange viser først og fremst hvor upopulært det var for amerikanerne at sannheten om krigen kom for en dag. Nå gjelder det å stå opp for retten til å lete etter sannheten og fortelle allmennheten om den. Journalister må aldri rette seg etter myndighetens ønsker om å skjule sine feil.

Fredag 23. august 2019
• Dommen som falt i Aleris-saken onsdag, var alt i alt et stort nederlag for Fagforbundet og de 24 saksøkerne. Striden sto om hvorvidt saksøkerne var å regne som selvstendig næringsdrivende eller fast ansatte, samt om manglende...
Torsdag 22. august 2019
• Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ankom selve episenteret i distriktsopprøret som hjemsøker vårt land, Sandnessjøen, ble han møtt på kaia av rundt 60 bunadskledde aktivister. De fortalte at det koker i nord fordi så mange...
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...