Torsdag 23. mai 2019
Gode tiltak

• Norge er et land for boligeiere. I stedet for å drifte og regulere leieboliger, har hovedlinja i myndighetenes boligpolitikk vært å gi folk muligheten til å kjøpe bolig. Husbanken, etablert i 1946, var lenge et verktøy for å få folk med normal og liten inntekt til å kjøpe et hjem, men har i dag ikke like gunstige ordninger. Legg på skyhøy prisstigning, og resultatet er at stadig færre eier bolig. Det er naturlig nok familier med lav inntekt som har størst problemer med boligkjøp. De blir i stedet låst i et leiemarked som i stor grad er uregulert og ustabilt. Mange norske leietakere er dessuten innvandret til landet. Noen fordi de er muslimer og ikke vil ta opp lån med renter, som er forbudt i islam, mens andre ikke kan kjøpe fordi de ikke har noen å arve av i Norge. Svært mange av dem som kjøper bolig for første gang, lener seg på foreldrene.

• Oslo kommunes nye tiltak for å få flere inn på boligmarkedet, er derfor godt nytt. Dersom pilotforsøkene finner sin form og utvides, vil slike tiltak kunne sikre en vei inn i boligmarkedet for folk med lavere inntekter og Oslos innvandrede befolkning. Drammen kommune har også liknende leie-til-eie-ordninger. Slik kan kommuner bidra til å utjevne forskjeller i oppvekstvilkår for barn, slik at alle sikres mer stabilitet og bedre boforhold. Det vil også stagge den ulikhets­motoren det delte boligmarkedet er.

• Kommunene har altfor lenge overlatt boligpolitikken til store utbyggere, og det er godt å se at det fins en vilje til å ta boligpolitikken tilbake. Det er ingen grunn til å gjøre storstilte boligtiltak til et historisk fenomen, og det er naivt å tro at markedet kan løse problemene i boligmarkedet alene. Modellene fra etterkrigstida må børstes støv av. Dessuten bør myndighetene vurdere strengere regulering av utleiemarkedet. I våre naboland Sverige og Danmark er det langt flere som leier bolig, men de har også flere rettigheter som leie­takere. Den norske eiermodellen har sine klare fordeler, men nå er det snart én av fire nordmenn som leier. Mange av dem utnyttes av utleiere i det som er et av Europas mest deregulerte boligmarkeder.

Onsdag 19. juni 2019
• Leder i Manifest tankesmie Magnus Marsdal tok i gårsdagens avis til orde for at SV og Rødt bør inngå en forpliktende avtale om politikk de ønsker gjennomslag for, før de vil støtte en ny regjering. Han mener det vil gi partiene sterkere...
Tirsdag 18. juni 2019
• I Store norske leksikon er ordet vy beskrevet slik: «Oversikt over noe omfattende og uoversiktlig. Denne betydningen brukes oftest i flertallsformen vyer. Man kan for eksempel ha store vyer om framtida, det betyr at man har store ønsker...
Mandag 17. juni 2019
• Først ble det påpekt at han var lite synlig i valgkampen. Så uteble han fra Socialdemokratiets valgfest. Da han dukket opp til regjeringsforhandlinger forrige lørdag, framsto Henrik Sass Larsen «riv-rav-ruskende gal», ifølge Ekstra Bladets...
Lørdag 15. juni 2019
• Vi lever i Twitter-stormenes tid, hvor moralsk reinhet fort blir et kompromissløst krav fra krigere på sosiale medier. Slike tider gir dårlig grobunn for satiren, sjangeren som skal avdekke samfunnets eller menneskets skrøpeligheter. Nå...
Fredag 14. juni 2019
• Statens sivilrettsforvaltning har avslått tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunders krav på erstatning etter at korrupsjonssiktelsen mot ham ble henlagt. Lunders krav var på mer enn en halv milliard kroner, basert på et regnestykke hvor tapte...
Torsdag 13. juni 2019
• To store tomter i Oslo klargjøres nå for salg. Det dreier seg om Ullevål sykehus, som staten vil selge for å finansiere det nye storsjukehuset på Gaustad, og NRK-tomta på Marienlyst. Rikskringkastingen ønsker seg et nybygg i stedet for...
Onsdag 12. juni 2019
• Lønnsfesten for toppledere i statens selskaper fortsatte i fjor, viser regjeringens eierskapsmelding som næringsminister Torbjørn Røe Isaksen la fram i går. Ifølge meldingen har 15 av toppsjefene i de statlige eide selskapene fått mer enn...
Tirsdag 11. juni 2019
• Arbeiderpartiet er i ferd med å havne i en skikkelig skvis. Partiet blir taklet hardt av velgere fra to kanter – distriktene og storbyene – og ser så langt ikke ut til å ha et klart svar på verken hva problemet skyldes, eller hvordan det...
Lørdag 8. juni 2019
• Næringslivsledere og toppolitikere fra begge sider av Atlanterhavet møttes forrige helg i Montreux, ved den østlige bredden av Genèvesjøen i Sveits, til den årlige Bilderberg-konferansen. Blant dem som var oppført på deltakerlista, var...
Fredag 7. juni 2019
• Etter å ha ledet Samferdselsdepartementet i seks år truer Frp nå med å gå ut av regjeringen på grunn av samferdselspolitikken. Partiet har alltid ønsket å kutte bompengene og øke veiutbyggingen. Da de gikk inn i regjering i 2013, valgte de...