Torsdag 23. mai 2019
VIL EIE: Beboere i Urtegata i Oslo, som vi omtalte i Klassekampen lørdag, opplever at kommunen selger unna boliger i bygården der de bor. De vil gjerne kjøpe, men blir forbigått av spekulanter. Fra venstre: Jean «Jimmy» Enjam, Nobuhle Enyam og Anir Amazighe. FOTO: FARTEIN RUDJORD
• Kun 48 prosent av lavtlønte eier egen bolig • Bokjøpekraft lavest i Oslo
Færre eier sin egen bolig
EIER IKKE: Regjeringen vil at flere skal bli boligeiere, men for mange sykepleiere i Oslo forblir boligdrømmen en drøm.

boligfella

Da finansminister Siv Jensen (Frp) la fram stortings­meldingen om ulikhet i februar, sa hun at det var et mål for regjeringen at flere skal bli boligeiere. Men nye tall fra Statistisk sentralbyrå om boforhold, viser en nedgang i andel boligeiere i Norge.

76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018. Det er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 eide sin egen bolig.

Nedgangen er større blant dem som tjener minst. I den laveste inntektskvartilen er det nå kun 48 prosent som eier egen bolig, en nedgang på 1,7 prosentpoeng fra 2015.

Forskjellene mellom by og land er store. Oslo peker seg ut som en by der det er spesielt vanskelig å komme inn på boligmarkedet. Statistikken viser at kun 17,9 prosent av dem med lavest inntekt er selveiere. 22,6 er andelseiere.

62,4 av husholdningene i Aurskog-Høland er selveiere.

Fakta

Boligpriser i Oslo:

• Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for leiligheter solgt i Oslo i 2018 ligger nesten 71 % høyere enn for landet som helhet.

• Boligprisene har steget med 353 prosent fra 1982 til 2014 i Oslo. I resten av landet steg de med 287 prosent.

• Leieprisene har hatt en langt lavere vekst enn boligprisene.

• Utfordringene i leiemarkedet i Oslo knytter seg til manglende stabilitet og forutsigbarhet.

Kilde: Oslo kommune og «Reproduction of social inequality through housing: A three generation study from Norway»

Delt boligmarked i delt by

– Boligpolitikken er i stor grad nasjonal. Den burde vært mer innrettet mot trengselsproblemene vi har innen boligmarkedet i de store byene. Urbaniseringen har vært så sterk over så mange år. Det fører til at behovet for en storbyrettet boligpolitikk bare øker, sier Terje Wessel.

Han er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har forsket på hvordan arv påvirker sjansene på boligmarkedet.

I mars publiserte han en forskningsartikkel med George Galster som viser at om du har besteforeldre som eide enebolig i Oslo på 1960-tallet, er det som å ha vunnet i lotto: Du har en million kroner ekstra å rutte med.

– I Oslo er det noen grupper som ikke har ressurser til å komme ut av leiemarkedet. Samtidig er det noen sosiale grupper som aldri er innom leiemarkedet, men går rett inn på topp i eiemarkedet. På Oslo vest er det mange som flytter hjemmefra og rett inn i eid bolig som foreldrene eller de selv eier. Det er den type urettferdighet vi ser i en storby som Oslo, sier Wessel.

Sykepleierindeksen

I går skrev Klassekampen om norsk-somaliere i Oslo som ikke kommer inn på eiemarkedet. Mange oppgir forbudet mot rente i islam som årsak til at de ikke kjøper bolig. Samtidig har mange av dem så lav inntekt at det å betjene et lån, vil være vanskelig for mange.

Den såkalte sykepleierindeksen fra Eiendomsverdi AS viser at en en-personhusholdning med vanlig sykepleierlønn vil ha råd til 5 prosent av boligene i Oslo. I Porsgrunn og Skien er tallet 68 prosent.

Norges Bank kom i mars med rapporten «Utviklingen i husholdningenes kjøpekraft i boligmarkedet» som viser at eierskap i boligmarkedet er forbeholdt en mindre andel av husholdningene i Oslo enn ellers i landet:

Mens medianhusholdningen har 82 prosent bokjøpekraft i andre store byer og landet samlet har 85 prosent kjøpekraft, er bokjøpekraften i Oslo kun 64 prosent.

En tredje boligsektor

Professor Wessel er kritisk til det nasjonale målet om at flest mulig skal eie egen bolig. Han mener at beslutningstakere heller må sette seg et mål om å regulere utleiemarkedet slik at man kan leie trygt og rimelig i en storby som Oslo. Han ønsker de nye innspillene fra byrådet i Oslo om en tredje boligsektor velkommen.

– I de fleste europeiske storbyer satser det på rimelige boliger. Det er bra at det kommer i Oslo også.

Byrådslederkandidat for Høyre Eirik Lae-Solberg har i Aftenposten kritisert byrådets tiltak for å kunne drive prisene opp. Professor Wessel mener på sin side det kan unngås hvis man bygger den tredje boligsektoren opp langsomt.

aseb@klassekampen.no

Fredag 20. september 2019
UTÅLMODIG: USAs ambassadør har møtt representanter fra utenrikskomiteen med klar beskjed: Norge må bruke mer penger på Forsvaret, eller risikere å stå alene.
Torsdag 19. september 2019
EKSTREMT: I kjølvannet av terrorangrepet mot moskeen i Bærum gikk antall tips til politiet om netthat og høyre­radikaliserte personer rett til værs.
Onsdag 18. september 2019
VIL SNAKKE: Flere LO-forbund har kontant avvist å inkludere MDG i en rødgrønn koalisjon i 2021. Nå inviterer MDG fagbevegelsen til samtaler.
Tirsdag 17. september 2019
KRAV: LO har krevd at Foodora gir fast ansettelse til et bud som ble innleid fra selskapet Easy Freelance under streiken.
Mandag 16. september 2019
ADVARSEL: Stasjonssjefen på Kongsberg advarte mot konsekvensene av politireformen. – Jeg forstår innbyggernes følelse av at de har tapt noe, sier Håvard Revå.
Lørdag 14. september 2019
LØFTEBRUDD: Politireformen ga løfter som ikke ble holdt. I Numedal kryper utryggheten inn i husene til folk. Frykten er at det som er blitt ødelagt, ikke lar seg reparere.
Fredag 13. september 2019
SKILLE: Private barnehager kan selv velge ut hvilke barn de vil tildele plass. Noen stiller som krav at foreldrene må kjøpe aksjer for å få barnehageplass.
Torsdag 12. september 2019
VINNAR: Etter ein knusande val­siger i Nordkapp vil SV og Senterpartiet ta frå Rica-gruppen kontrollen over Nord­kapplatået.
Onsdag 11. september 2019
NØTT: Mens LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er avvisende til et mulig nasjonalt MDG-samarbeid, vil ikke Mette Nord i Fagforbundet utelukke en slik allianse.
Tirsdag 10. september 2019
OPPVASK: Etter nok et smertefullt valg ber tidligere Ap-topp Helga Pedersen partiet om å alliere seg med MDG for å vinne regjeringsmakt i 2021.