Torsdag 23. mai 2019
VIL EIE: Beboere i Urtegata i Oslo, som vi omtalte i Klassekampen lørdag, opplever at kommunen selger unna boliger i bygården der de bor. De vil gjerne kjøpe, men blir forbigått av spekulanter. Fra venstre: Jean «Jimmy» Enjam, Nobuhle Enyam og Anir Amazighe. FOTO: FARTEIN RUDJORD
• Kun 48 prosent av lavtlønte eier egen bolig • Bokjøpekraft lavest i Oslo
Færre eier sin egen bolig
EIER IKKE: Regjeringen vil at flere skal bli boligeiere, men for mange sykepleiere i Oslo forblir boligdrømmen en drøm.

boligfella

Da finansminister Siv Jensen (Frp) la fram stortings­meldingen om ulikhet i februar, sa hun at det var et mål for regjeringen at flere skal bli boligeiere. Men nye tall fra Statistisk sentralbyrå om boforhold, viser en nedgang i andel boligeiere i Norge.

76,8 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018. Det er en liten nedgang fra 2015, da 77,5 eide sin egen bolig.

Nedgangen er større blant dem som tjener minst. I den laveste inntektskvartilen er det nå kun 48 prosent som eier egen bolig, en nedgang på 1,7 prosentpoeng fra 2015.

Forskjellene mellom by og land er store. Oslo peker seg ut som en by der det er spesielt vanskelig å komme inn på boligmarkedet. Statistikken viser at kun 17,9 prosent av dem med lavest inntekt er selveiere. 22,6 er andelseiere.

62,4 av husholdningene i Aurskog-Høland er selveiere.

Fakta

Boligpriser i Oslo:

• Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for leiligheter solgt i Oslo i 2018 ligger nesten 71 % høyere enn for landet som helhet.

• Boligprisene har steget med 353 prosent fra 1982 til 2014 i Oslo. I resten av landet steg de med 287 prosent.

• Leieprisene har hatt en langt lavere vekst enn boligprisene.

• Utfordringene i leiemarkedet i Oslo knytter seg til manglende stabilitet og forutsigbarhet.

Kilde: Oslo kommune og «Reproduction of social inequality through housing: A three generation study from Norway»

Delt boligmarked i delt by

– Boligpolitikken er i stor grad nasjonal. Den burde vært mer innrettet mot trengselsproblemene vi har innen boligmarkedet i de store byene. Urbaniseringen har vært så sterk over så mange år. Det fører til at behovet for en storbyrettet boligpolitikk bare øker, sier Terje Wessel.

Han er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og har forsket på hvordan arv påvirker sjansene på boligmarkedet.

I mars publiserte han en forskningsartikkel med George Galster som viser at om du har besteforeldre som eide enebolig i Oslo på 1960-tallet, er det som å ha vunnet i lotto: Du har en million kroner ekstra å rutte med.

– I Oslo er det noen grupper som ikke har ressurser til å komme ut av leiemarkedet. Samtidig er det noen sosiale grupper som aldri er innom leiemarkedet, men går rett inn på topp i eiemarkedet. På Oslo vest er det mange som flytter hjemmefra og rett inn i eid bolig som foreldrene eller de selv eier. Det er den type urettferdighet vi ser i en storby som Oslo, sier Wessel.

Sykepleierindeksen

I går skrev Klassekampen om norsk-somaliere i Oslo som ikke kommer inn på eiemarkedet. Mange oppgir forbudet mot rente i islam som årsak til at de ikke kjøper bolig. Samtidig har mange av dem så lav inntekt at det å betjene et lån, vil være vanskelig for mange.

Den såkalte sykepleierindeksen fra Eiendomsverdi AS viser at en en-personhusholdning med vanlig sykepleierlønn vil ha råd til 5 prosent av boligene i Oslo. I Porsgrunn og Skien er tallet 68 prosent.

Norges Bank kom i mars med rapporten «Utviklingen i husholdningenes kjøpekraft i boligmarkedet» som viser at eierskap i boligmarkedet er forbeholdt en mindre andel av husholdningene i Oslo enn ellers i landet:

Mens medianhusholdningen har 82 prosent bokjøpekraft i andre store byer og landet samlet har 85 prosent kjøpekraft, er bokjøpekraften i Oslo kun 64 prosent.

En tredje boligsektor

Professor Wessel er kritisk til det nasjonale målet om at flest mulig skal eie egen bolig. Han mener at beslutningstakere heller må sette seg et mål om å regulere utleiemarkedet slik at man kan leie trygt og rimelig i en storby som Oslo. Han ønsker de nye innspillene fra byrådet i Oslo om en tredje boligsektor velkommen.

– I de fleste europeiske storbyer satser det på rimelige boliger. Det er bra at det kommer i Oslo også.

Byrådslederkandidat for Høyre Eirik Lae-Solberg har i Aftenposten kritisert byrådets tiltak for å kunne drive prisene opp. Professor Wessel mener på sin side det kan unngås hvis man bygger den tredje boligsektoren opp langsomt.

aseb@klassekampen.no

Tirsdag 25. juni 2019
OVER: Sykehusstreiken ble avsluttet med tvang. Som vanlig. 18 av 22 helsestreiker de siste 30 årene har endt i tvungen lønnsnemnd. Streikeretten øde­legges, mener streikeleder.
Mandag 24. juni 2019
KRITISK: Legen Gunnar Fæhn har tidligere uttrykt sterk motstand mot innvandring. Det var han som godkjente transporten av Atefa Rezaie. Familiens advokat vil klage til Rådet for legeetikk.
Lørdag 22. juni 2019
SVARTEPER: Avinor kjemper med nebb og klør for å unngå å sitte igjen med regningen for Forsvarets nye luftforsvarsbase på Evenes.
Fredag 21. juni 2019
SVINERI: Avsløringene av dyremis­handling ved norske grisefarmer gir en unik sjanse til å mobilisere for en ny kurs, mener Svenn Arne Lie. – I stedet kaster bondelederne bøndene under bussen, sier han.
Torsdag 20. juni 2019
MÅLING: 7 av 10 på Stovner er svært negative til den nye bomringen i Oslo. Innvandrerbutikkene i sentrum frykter å miste kunder.
Onsdag 19. juni 2019
HISTORISK: Arbeiderpartiet ligger an til å gjøre historiens dårligste lokalvalg. Deler av partiet åpner nå for en lederdiskusjon.
Tirsdag 18. juni 2019
NEI: Venstre og KrF sier ja til Rita Otterviks (Ap) invitasjon til reforhandling av asylforliket, men Ap sentralt ønsker ingen endring.
Mandag 17. juni 2019
I FELLA: Arifi M. Ali studerte og jobbet for å slippe å gå på Nav. Nå tvinger høy kommunal husleie henne til å søke sosialhjelp.
Lørdag 15. juni 2019
GIR LITE I KASSA: Samferdselsministeren vil kutte bompenger ved å stanse arkitekttegnede T-banestasjoner og blomsterkasser i Oslo. Besparelsen kan gi 2,56 meter ny E 18.
Fredag 14. juni 2019
SÅRBART: Ei reservevasskjelde for hovudstaden har blitt utgreidd sidan 1965. No vil Oslo-politikarane utgreia meir. Vass­direktøren åtvarar.