Onsdag 22. mai 2019
Atomknappen

• I forrige uke utstedte Donald Trump en presidentordre, såkalt executive order, der han erklærte en nasjonal nødssituasjon i ­telekommunikasjonsbransjen og påla Handelsdepartementet å «forby transaksjoner som utgjør en uakseptabel risiko» for den nasjonale sikkerheten. Det førte til at departementet umiddelbart førte opp det kinesiske telekommunikasjonsselskapet Huawei på lista over selskaper amerikanere ikke kan handle med. Den umiddelbare konsekvensen av svartelistingen er at Intel, Broadcom og Qualcomm ikke kan levere mikroprosessorer og andre komponenter til Huawei. Det mest alvorlige for teleselskapet er at Google kutter samarbeidet. Huawei bruker i dag Googles operativsystem Android, og fram­tidige mobiltelefoner vil ikke få tilgang til tjenester som Gmail, Youtube og Google Play butikk.

• Trumps påstand om at Huawei representerer en sikkerhetstrussel er på ingen måte dokumentert. Tyskland og Storbritannia har nøye vurdert dette og har avvist å utelukke selskapet fra anbudskonkurranser. Uansett må landene, ­uavhengig av leverandør, selv ha strenge regler og rutiner som hindrer tapping og misbruk av systemene. Boikotten av Huawei handler ikke først og fremst om sikkerhet, men om USAs globale rivalisering og handelskrig med Kina. Å ilegge toll på utenlandske varer på 25 prosent, som USA har gjort, er omdiskutert, men kan være et legitimt handelspolitisk tiltak. Det uvanlige i dette tilfellet er at tollen ikke er generelt ut­formet, men rettet mot et spesielt land. Hvis vi ser stort på det, er det likevel innenfor en slags normal. Det er ikke boikotten av Huawei. Kombinasjonen av presidentordre, påkallelse av «national emergency» og boikott blir karakterisert som å ta i bruk atomknappen i handelskrigen mot Kina. «Vi har krysset Rubicon. Kissinger-konsensusen er død, og Kina er en strategisk rival. Full stopp», sier en analytiker til Financial Times. Svartelistingen av Huawei innleder en ny global æra preget av en betydelig skjerpet og fordypet rivalisering mellom USA, Kina og Russland på alle områder – økonomisk, militært og politisk.

Mandag 26. august 2019
• Statsminister Erna Solbergs bompengepakke, som ble akseptert av alle regjeringspartiene fredag, må karakteriseres som en relativt avbalansert løsning på et komplisert stridsspørsmål. Frp har vært opptatt av å vise frustrerte...
Lørdag 24. august 2019
• Riktignok finnes det enkelte høyreekstreme terrorister som henter inspirasjon i klimaapokalyptiske scenarioer og bekjenner seg til en form for grønn fascisme, slik vi skrev om tidligere denne uka. Likevel er det et langt mer framtredende...
Fredag 23. august 2019
• Dommen som falt i Aleris-saken onsdag, var alt i alt et stort nederlag for Fagforbundet og de 24 saksøkerne. Striden sto om hvorvidt saksøkerne var å regne som selvstendig næringsdrivende eller fast ansatte, samt om manglende...
Torsdag 22. august 2019
• Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ankom selve episenteret i distriktsopprøret som hjemsøker vårt land, Sandnessjøen, ble han møtt på kaia av rundt 60 bunadskledde aktivister. De fortalte at det koker i nord fordi så mange...
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...