Tirsdag 21. mai 2019
I NORGE: Raudt vedtok nyleg ein storstilt grøn industripolitikk, som føreset bruk av Oljefondet i Norge. Ei lovendring set ein stoppar for ein slik politikk. Her er ein vindturbin utanfor Haugesund på veg til Skottland.FOTO: JAN KÅRE NESS, NTB SCANPIX
Regjeringa vil gjere det ulovleg for Oljefondet å bygga ut ny, grøn industri i Noreg:
Ny lov held Oljefondet ute
UTE: Regjeringa vil med lov hindra framtidig bruk av Oljefondet i Norge. Både Senterpartiet og Raudt reagerer.

LOVENDRING

Mange har lufta idear om å nytta delar av oljeformuen på å bygga ny, grøn industri. Men no vil regjeringa gjera slike initiativ ulovlege.

Onsdag 12. juni skal Stortinget stemma over forslaget til ny sentralbanklov. Eit element i forslaget er å lovfesta at Statens pensjonsfond utland, også kalla Oljefondet, berre skal investera i utlandet – slik dagens praksis er.

Forslaget er no til behandling i finanskomiteen, som leverer si innstilling neste veke.

Sps medlem i finanskomiteen Sigbjørn Gjelsvik og nestleiar i Raudt Marie Sneve Martinussen reagerer på lovforslaget. Både Raudt og Sp kjem til å gå mot dette elementet i forslaget til ny sentral­banklov.

– Me meiner det er grunnleggande feil å fråskriva seg Oljefondet som eit verkemiddel, seier Gjelsvik.

Fakta

Lovendring:

• Forslag til ny sentralbanklov er til behandling i Stortinget.

• Finanskomiteen skal levera si innstilling neste veke.

• Forslaget inneber blant anna at ei lovfesting i dagens praksis om at Norsk Pensjonsfond Utland berre investerer i utlandet.

Saknar debatt

Både Raudt og Sp har tatt til orde for å oppretta eit statleg fond eller selskap som skal investera i grøn industri.

Raudt vedtok på sitt landsmøte nyleg at dei vil setta av ein del av Oljefondet til å gjera strategiske investeringar i heimleg industriproduksjon og klimavennleg infrastruktur. Den nye lova vil gjera eit slikt grep svært vanskeleg.

– Du treng ikkje vera einig i Raudt sin klima- og industripolitikk for å stemma mot dette. Det er heilt unødvendig med ei slik lovfesting, seier Martinussen.

Dagens praksis er at Oljefondet investerer i utlandet, og slik sett er ikkje lovforslaget anna enn ei stadfesting av politikken eit bredt politisk fleirtal fører. Martinussen saknar likevel meir debatt.

– Det som er mest overraskande, er at ei så stor prinsipiell avgjerd blir tatt med så lite debatt. Oljefondet er eit av verdas største økonomiske verktøy, seier ho.

– No bind ein seg til masta og gjer det vanskelegare å bruka dette verktøyet for kommande generasjonar, legg nestleiaren til.

Støttar dagens praksis

SV er framleis i tankeboksen. Partiet har også tatt til orde for ein ny grøn industripolitikk, men deira forslag legg ikkje til grunn bruk av kapital frå Oljefondet.

– Me støttar opp under dagens praksis. Det er langt viktigare grep me må ta for å finansiera det grøne skiftet enn å bruka Oljefondet, som å stansa overinvesteringane i eigedom og olje og strategisk statleg eigarskap, seier Kari Elisabeth Kaski, SVs medlem av finanskomiteen.

Ho opnar likevel for å gå mot forslaget.

«Green new deal»

Oljefondet og det grøne skifte er i dag tema på eit seminar på Stortinget, i regi av Rethinking Economics Norge og Manifest Tankesmie.

Leiar for Manifest Tankesmie Magnus E. Marsdal viser til debatten i USA og Storbritannia om ei storstilt grøn industrisatsing, også kalla ein «green new deal».

– Me meiner lovforslaget peikar oss i ei retning som er klima- og industripolitisk galskap, seier han.

Å spara til framtidige generasjonar handlar i stor grad om å investera i produktiv verksemd innanlands, meiner Marsdal.

– I Storbritannia og USA vil dei lånefinansiera dette, men me har altså 9000 milliardar som regjeringa ikkje vil bruka på aktiv klima- og industripolitikk i Norge.

Marsdal understrekar at Manifest meiner eit grønt, statleg industrifond må brukast aktivt over heile verda, men at det må vera mogleg å bruka ein del av oljeformuen til å fremja grøn industri i Norge, seier han.

Går fri nytt lovhinder

Trass i åtvaringar frå finansminister Siv Jensen (Frp) gjekk fleirtalet på Frp sitt landsmøte nyleg inn for å bruka oljemilliardar til å fjerna landets bompengestasjonar. Bård Hoksrud, som sit i finanskomiteen på Stortinget, seier Frp kjem til å stemma for forslaget som vil hindra bruk av Oljefondet i Norge. Han seier vedtaket frå landsmøte likevel lar seg gjennomføra.

– Eg meiner det er fullt mogleg å få det til, seier han.

anneh@klassekampen.no

Fredag 23. august 2019
HÅP: Arbeidarpartiet går ned i ei rekke kommunar, men i industri­bastionen Årdal siktar Ap mot reint fleirtal. Denne veka kom Sp-sjef Trygve Slagsvold Vedum på vekkingsmøte i bygda.
Torsdag 22. august 2019
POLITI: Norske moskeer fikk ikke PSTs varsel om en økt trussel fra høyreekstreme. Politi­direktoratet sier at politidistriktene ble bedt om å «opprette dialog» med trossamfunnene.
Onsdag 21. august 2019
TRUSSEL: I mai ga PST politiet beskjed om at trussel­nivået for angrep fra høyre­ekstreme var økt. Moskeer var aktuelle mål, men ingen informerte dem.
Tirsdag 20. august 2019
KRISE: – Dersom andre partier ikke synes at Granavolden-erklæringen er god nok, så får de trekke seg fra regjeringen, sier Venstre-ordfører Lena Landsverk.
Mandag 19. august 2019
ADVARSEL: Russland har rustet opp. Hvis ikke Norge følger etter, vil USA ta over kontrollen i norske nærområder. – Da mister vi stadig mer råderett, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
Lørdag 17. august 2019
AVLYSER: Hurtigruten må avlyse to planlagte cruise til Frans Josefs land fordi Russland nekter skipene å seile i russisk farvann.
Fredag 16. august 2019
AVFALL: Landbruket er blant de beste i klassen i plast-retur. Likevel blir mer enn 2000 tonn brukt plast hvert år ikke levert til retur.
Torsdag 15. august 2019
VARME: Da broren til den terrorsiktede la ut en video der han deler sin desperasjon, strømmet norske muslimer til kommentarfeltet for å dele kondolanser, lykkeønskninger og hjertesymboler.
Onsdag 14. august 2019
SKUFFET: – Vi trenger en regjering som står imot muslimhets gjennom handlinger og ikke bare ord, sier Irfan Mushtaq. Her forteller han hvordan han opplevde den dramatiske eid-helga.
Tirsdag 13. august 2019
HØYREEKSTREM: Skribent Lasse Josephsen mener Philip Manshaus ble radikalisert på nettet. Han tror det kommer flere angrep fra unge høyreekstreme menn.