Tirsdag 21. mai 2019
GODE BUSSER: Direktør Reidar Fuglestad brukte i fjor 1 million kroner på å busse skoleelever til Sørlandets Kunstmuseum. Pengene kom fra Ako Kunststiftelse, som eier kunstsamlingen til finansmann Nicolai Tangen (til høyre). FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN
Barn med fri entré utgjorde 61 prosent av de besøkende ved Sørlandets Kunstmuseum i fjor:
Sponsing ga rekordbesøk
Randi Øverland
Sponsing av skoletransport bidro til ny besøksrekord for Sørlandets Kunstmuseum i fjor. Direktør Reidar Fuglestad tilbake­viser at museet har forsøkt å blåse opp besøkstallene.

KUNST

Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) har lenge jobbet for å forvandle en forfallen ­silo­bygning i Kristiansand til et flunkende nytt museumsbygg. I fjor sa kulturminister Trine Skei Grande (V) ja til å bevilge 175 millioner kroner over statsbudsjettet – en ­tredjedel av byggebudsjettet på totalt 530 millioner. Men fortsatt gjenstår mye før ­første spadestikk kan tas.

I dag møtes hovedutvalget for kultur og utdanning i Vest-Agder for å behandle museets søknad om å doble Agder-fylkenes driftsstøtte fra 4 til 7,3 millioner kroner når det nye museet åpner i 2022.

Et av spørsmålene som kan bli avgjørende for utfallet, er hvorvidt budsjettene som er lagt for årene til 2022, ­framstår som realistiske.

Gruppeleder Randi ­Øverland i Vest-Agder ­Arbeiderparti har markert seg som en kritiker av prosjektet helt fra begynnelsen, og hun er langt fra overbevist.

– Vi kan ikke forvente å få alle svar på hvordan et ­framtidsprosjekt vil lykkes. Men i det minste må vi kunne kreve at alle tall og fakta blir lagt på bordet, og at det er full åpenhet om prosessen underveis, sier Øverland.

– I dette tilfellet er det grunn til å mistenke at viktige avgjørelser er tatt lang tid i forveien.

Fakta

Kunstsiloen:

• I 2016 inngikk Ako Kunststiftelse og Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) en avtale om å etablere et nytt kunstmuseumsbygg på den gamle Silokaia i Kristiansand. Bygget kalles Kunstsiloen.

• Ako Kunststiftelse eier kunstsamlingen til finansmann Nicolai Tangen. I avtalen står det at SKMU får evig disposisjonsrett til samlingen.

Må nå 150.000 innen 2022

Museets rapportering av ­besøkstall er et av premissene som motstanderne av kunst­silo-prosjektet har sådd tvil om. Tidligere i vår meldte ­Fædrelandsvennen at museet hadde økt antall besøkende med 50 prosent i 2018, til totalt 44.490 besøkende. På papiret er museet dermed godt i rute med å nå målet om 150.000 ­besøkende allerede i 2022.

Det som ikke ble kommunisert utad, var at mye av denne veksten kunne tilskrives en pengegave på 1 millioner ­kroner som var øremerket til å bekoste transport av skole­elever til museet. Fra museets budsjettsøknad til Kultur­departementet framkommer det at denne pengegaven ble gitt av Ako Kunststiftelse, den samme stiftelsen som museet samarbeider med for å få ­bygget Kunstsiloen.

Som gjenytelse vil stiftelsen donere en stor kunst­samling med moderne ­nordisk kunst, gitt av finansmannen Nicolai Tangen.

Av 44.490 besøkende ved SKMU i fjor var 27.289 barn og ungdom i alderen 0 til 16 år med gratis adgang. Dette tilsvarer en andel på 61 ­prosent.

Billettsalget sviktet

For museer tilknyttet det statlige museumsnettverket lå den gjennomsnittlige andelen barn og unge på 23 ­prosent i 2017, viser Kulturrådets ­statistikk.

Reidar Fuglestad, administrerende direktør ved SKMU, tilbakeviser anklager om at ­museet har forsøkt å tildekke at mye av publikumsveksten i fjor skyldtes skoleelever som fikk gratis transport.

– Vi ønsket å undersøke hvor stor etterspørsel det er etter slike opplegg ved museet dersom transporten allerede er betalt. Det viste seg at alle skoler vi spurte, takket ja til å delta, sier Fuglestad.

Han understreker at undervisnings­tilbudet bare er ett av flere områder som museet nå prøver ut for å teste etterspørsel og kapasitet fram til åpningen av det nye museet i 2022.

– Halvparten av veksten i fjor skyldtes andre typer ­satsinger. Blant annet har vi holdt kveldsåpent på onsdager og invitert til ulike typer arrangementer, noe som førte til vekst i antall voksne og ­mange nye betalende medlemmer til museets venne­forening.

Som følge av den høye andelen med gratis entré, endte billettinntektene i fjor på 1,1 millioner kroner, som er under halvparten av det som var budsjettert.

– Det er selvsagt beklagelig, vi skulle gjerne hatt større inntekter fra betalende besøk. Men vi jobber intenst med å nå våre inntektsmål, og føler oss trygge på at vi er i rute, sier Fuglestad.

Stiftelsen Cultiva, som har lovet 100 millioner kroner i støtte til kunstsilo-prosjektet, har nylig leid inn Oslo Eco­nomics til å kvalitetssikre ­prosjektet. Fuglestad mener budsjett og øvrige planer ­holder mål.

– Vi legger opp til en drift som er forsvarlig og godt innenfor det politiske ­myndigheter og andre aktører kan ta stilling til. Dersom Cultivas kvalitetssikring skulle påpeke noen svakheter, er det bare en fordel for oss, sier han.

jonas.braekke@klassekampen.no

Fredag 20. september 2019
DN-ansatte må belage seg på å flytte inn i medie­husets nye «bokser», men får ikke få vite hva det innebærer før sluttpakkevinduet lukkes. Ansatte er særlig bekymret for at lørdagsmagasinet blir pulverisert.
Torsdag 19. september 2019
Lydbøkene har inntatt skolen. Forsker Bjarte Reidar Furnes mener lærerne først og fremst må legge til rette for at elevene leser papir­bøker.
Onsdag 18. september 2019
Motstanderne av fotografihus på Sukkerbiten jubler over valgresultatet i Oslo. – Nå blir det ikke noe av det planlagte Fotografihuset, hevder ­styreleder Sverre Jervell i Sukker­bitens venner.
Tirsdag 17. september 2019
Skoleforsker Marte Blikstad-Balas mener lærerne må gi plass til romanen i klasserommet. – Den kognitive utholdenheten går ned når man bare leser korte tekster, sier hun.
Mandag 16. september 2019
Forfatter Bjørn Sortland er bekymret for norske barns mentale kondis. – Å lese i et kvarter er blitt «helt Himalaya», sier han.
Lørdag 14. september 2019
Petter Stordalens 190.000 Instagram-følgere har flere ganger sett ham posere med bøker fra Straw­berry-forlagene. Dette kan være ulovlig reklame, ifølge Forbruker­tilsynet.
Fredag 13. september 2019
Dagens Næringsliv og Morgenbladet kutter til sammen 38 millioner kroner for å bli mer digitale. – Vil gå utover kvaliteten, sier medieforsker.
Torsdag 12. september 2019
Styreleder Amund Djuve har gitt Morgenbladets redaktør en klar bestilling: driftsmarginen må opp på ti prosent. Denne uka startet nedbemanningene i ukeavisa.
Onsdag 11. september 2019
NTNU sliter med å få opp kvinneandelen ved filosofisk institutt. – Forsterker en trend hvor menn underviser menn om menn, sier student.
Tirsdag 10. september 2019
NRK Dagsrevyen har intervjuet ­dobbelt så mange rikspolitikere som lokalpolitikere ­under valgkampen. – Problematisk og uheldig, sier ­Venstre-ordfører Alfred Bjørlo.