Lørdag 18. mai 2019
Nedrig

• 8. mai, på selveste frigjøringsdagen, delte regjeringen ut medaljer til 16 norske soldater «for å anerkjenne veteranenes innsats». Seks dager seinere, i revidert nasjonalbudsjett, ble det verken delt ut medaljer eller anerkjennelse. I stedet flyttet regjeringen 48,8 millioner kroner fra kompensasjonsordningen for skadde veteraner for å dekke deler av regningen for hevingen av KNM Helge Ingstad. Regjeringens begrunnelse er at pengene uansett ikke ville gått til veteranene: «Både i 2017, 2018 og nå i 2019 ser vi at utbetalinger under den særskilte kompensasjonsordningen er lavere enn hva man forventet forut for budsjettåret», sa Frank Bakke-Jensen (H) til Forsvarets Forum denne uka.

• Dette er ikke første gang regjeringen bruker veteranene som en salderingspost i statsbudsjettet. Det er derfor verdt å gå bak tallene for å finne ut hvorfor pengene som er satt av til veteraner, ikke blir brukt. Og tallenes tale er klar: I toppåret 2013 ble det utbetalt 362 millioner kroner i kompensasjoner, mens 32 prosent av veteranene som søkte om penger fikk avslag. Siden den gang har utbetalingene sunket som en stein mens avslagsprosenten har skutt i været: I 2017 ble det bare utbetalt 41 millioner kroner, mens hele 87 prosent av søknadene ble avslått. Klassekampen har tidligere skrevet at både veteranenes organisasjoner og advokater mener dette skyldes en innstramming i praksisen. Regjeringen har avvist det hele og mener nedgangen skyldes at søkerne som nå får avslag har svakere bevis på at de har fått psykiske seinskader fra krigen.

• Erna Solbergs regjering har vist en stor iver etter å sende Norges unge kvinner og menn i kriger over hele verden. Iveren forsvinner når soldatene legger fra seg uniformen og blir veteraner. Denne avisa har tatt tydelig avstand fra norske krigseventyr i Afghanistan, Irak, Libya og Syria. Når Norge likevel sender soldater på livsfarlige oppdrag i utlandet, skal vi være de første til å stå opp for deres rettigheter når de kommer hjem. For å sitere avdøde Jon Michelet: «Vi er mot krigene, men for veteranene.»

Mandag 26. august 2019
• Statsminister Erna Solbergs bompengepakke, som ble akseptert av alle regjeringspartiene fredag, må karakteriseres som en relativt avbalansert løsning på et komplisert stridsspørsmål. Frp har vært opptatt av å vise frustrerte...
Lørdag 24. august 2019
• Riktignok finnes det enkelte høyreekstreme terrorister som henter inspirasjon i klimaapokalyptiske scenarioer og bekjenner seg til en form for grønn fascisme, slik vi skrev om tidligere denne uka. Likevel er det et langt mer framtredende...
Fredag 23. august 2019
• Dommen som falt i Aleris-saken onsdag, var alt i alt et stort nederlag for Fagforbundet og de 24 saksøkerne. Striden sto om hvorvidt saksøkerne var å regne som selvstendig næringsdrivende eller fast ansatte, samt om manglende...
Torsdag 22. august 2019
• Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ankom selve episenteret i distriktsopprøret som hjemsøker vårt land, Sandnessjøen, ble han møtt på kaia av rundt 60 bunadskledde aktivister. De fortalte at det koker i nord fordi så mange...
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...