Torsdag 16. mai 2019
Strengere tuberkulose-krav for folk som skal jobbe i Norge
Regjeringen foreslår å utvide krav om helseundersøkelse for personer som skal oppholde seg i Norge. Målet er blant annet å avdekke tuberkulose.
Publisert: 16 Mai 18:48
Regjeringen foreslår å utvide krav om helseundersøkelse for personer som skal oppholde seg i Norge. Målet er blant annet å avdekke tuberkulose.
Kravet vil gjelde personer fra risikoland som reiser til Norge for å jobbe som selvstendig næringsdrivende, innleide arbeidstakere, ansatte i helse- og skolesektoren og au pair.
Folkehelseinstituttet vurderer til enhver tid hvilket land som har høy forekomst av tuberkulose og som skal være omfattet av kravet til undersøkelse. I dag gjelder det 114 land i verden.
– Tuberkulose er utryddet i Norge, men vi skal ikke lenger enn til Litauen for å finne land hvor man er utsatt for smitte, sier Frps helsepolitiske talskvinne Åshild Bruun-Gundersen.
Det er personer som kan utgjøre en alvorlig fare for overføring av smittsom sykdom i sitt arbeid, særlig for helsepersonell og lærere eller andre som har nær kontakt med barn, som skal testes.
– Bare blant au pairer har vi hatt 77 tilfeller av smitte mellom 2008 og 2017. Dersom en utenlandsk vikar i helsesektoren er smittet med multiresistent tuberkulose vil konsekvensene kunne bli katastrofale, sier hun.
Endringene i smittevernloven er til behandling i Stortinget, og vil debatteres den 7. juni.
(©NTB)
Lørdag 18. mai 2019
Høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) avviser at regjeringens ­politikk fører til nedleggelser av studieplasser.
Lørdag 18. mai 2019
STØTTE: Medlemslandene i Europarådet ble enige om å beholde Russland som medlem. Generalsekretær Thorbjørn Jagland fikk støtte fra Tyskland og Frankrike.
Lørdag 18. mai 2019
OMKAMP: Etter at regjeringens spare­plan har gått i vasken, tror Liv Signe Navarsete (Sp) på omkamp om Andøya.
Lørdag 18. mai 2019
• 8. mai, på selveste frigjøringsdagen, delte regjeringen ut medaljer til 16 norske soldater «for å anerkjenne veteranenes innsats». Seks dager seinere, i revidert nasjonalbudsjett, ble det verken delt ut medaljer eller anerkjennelse. I...
Lørdag 18. mai 2019
Surrealisme: Sunniva Lye ­Axelsens roman om hjelpepleieren Ingrid snur mangt fornøyelig på hodet, ikke minst nordmenns ­reiselyst.
Torsdag 16. mai 2019
PRISSJOKK: Frank Bakke-Jensen (H) åpner for at andre kan måtte ta regningen for ekstra kostnader. – Kan bety å sende regningen til velferden, pensjonister og fattige, sier SV.
Torsdag 16. mai 2019
Bokaktuelle Olaug Nilssen serverer satire om kulturmannens vaklande autoritet i sitt satiriske drama «Ikkje tenk på det».
Torsdag 16. mai 2019
Nei her vil vi vere. Vi vil ikkje rømetil andre stader, til tryggare kår– om da trygge kår finst no lenger på jorda.Her slo vi rot. Om så framande rårnå på vår mark – ho er likevel vår.Tapet vi leid vil vi bere...
Torsdag 16. mai 2019
SPENT: USA flytter presset på Iran videre til Irak.
Onsdag 15. mai 2019
• «Å protestere mot sentralisering er tidens melodi», skrev VG-kommentator Tone Sofie Aglen i går i et slags forsvar for helseforetaksmodellen. Anledningen var at bunadsgeriljaen i går inntok hovedstaden med krav om stans i nedleggelse av...