Onsdag 15. mai 2019
Tidas melodi

• «Å protestere mot sentralisering er tidens melodi», skrev VG-kommentator Tone Sofie Aglen i går i et slags forsvar for helseforetaksmodellen. Anledningen var at bunadsgeriljaen i går inntok hovedstaden med krav om stans i nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund. Det er fristende å snu på sitatet. For det er kanskje ikke protestene mot sentralisering som er tidas melodi, men selve sentraliseringen. Akkurat nå rammer den store, statlige sektorer som helse og utdanning til tross for løfter om det motsatte. Langs Helgelandskysten står studiestedene i Nesna og Sandnessjøen i fare for å bli nedskalert og nedlagt. I fusjonsavtalen fra 2016 sto det at «Nåværende studiesteder skal styrkes og bli mer betydningsfulle i deres regioner».

• Da vedtaket om å bygge et nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal kom, lovte Stortinget at fødetilbudet i Kristiansund ikke skulle legges ned før det nye var på plass. Så gjør styret i helseforetaket det likevel. Protestene mot nedleggelsene samler tusenvis, men motprogrammeringen er også i gang. Kommentatorer og politikere rykker nå ut for å forklare at stort er tryggere og bedre – og at de som protesterer egentlig etterspør et dårligere og mindre trygt tilbud. Problemet er at i universitets- og helseforetaksstyrene vil distriktshensyn alltid tape. Det lønner seg å samle forskning og kompetansemiljøer. Men alle bor ikke i Oslo. Fødsler er ikke som en hofte­operasjon som kan planlegges i god tid. Det er derfor kvinner krever fødetilbud der de bor.

• Dessverre er det mange som er enige om at desentralisert er dyrt og dårlig. I gårs­dagens leder i Aftenposten gjentas mantraet om at små kommuner «har problemer med å tiltrekke seg kompetanse og klarer ikke utvikle gode fagmiljøer», uten å nevne norsk geografi. Det er selvsagt ikke bare antallet innbyggere som betyr noe for rekruttering. For Kristiansunds del er heller ikke størrelsen til hjelp. Kommunen har nesten 25.000 innbyggere, relativt stort i norsk sammenheng. Derfor er det sunt om protester mot utarming av mellomstore byer er tidas melodi.

Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...
Onsdag 27. november 2019
• Rødts mistillitsforslag mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fått Arbeiderpartiet til å trekke Stalin-kortet. «At Rødt velger å håndtere denne saken som en Moskvaprosess, får være deres sak. Vi som lever i et parlamentarisk...
Tirsdag 26. november 2019
• «Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.» Slik står det i Folketrygdloven, og det ser tilforlatelig nok ut: Blir du syk eller...