Lørdag 11. mai 2019
Nye klær

• «Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen – eller arbeiderbevegelsen, som Gerhardsen ville sagt.» Slik åpnet Rødt-leder Bjørnar Moxnes sin tale til partiets landsmøte i går. Fagbevegelsen-mantraet har han lånt fra Arbeiderpartiets tidligere partisekretær Martin Kolberg. På Aps landsmøte i 2005 formante han partiet om å holde fast på de tette båndene til fagrørsla med de samme ordene. Moxnes sveipet også innom en annen Ap-topp, Reiulf Steen, før talen var slutt. Slik plasserte Bjørnar Moxnes dagens Rødt midt i arbeiderbevegelsens historie, mens hans eget partis fortid ble forbigått i stillhet. I Moxnes’ tale begynner Rødts tidsregning i 2013, da partiet gjorde et dårlig valg. Men som han fortalte landsmøtedelegatene: «Heldigvis var valgnatta 2013 asken i sagnet om Fugl Fønix. Rødt har fornyet seg og reist seg.» Høyre-leder Jan P. Syse sa for 30 år siden at «Arbeiderpartiet stjal klærne våre mens vi var ute og badet». Nå er det Rødt som prøver på en ny drakt, mens Ap-toppene er på pølsefest.

• Rødt har de to siste årene gått fra 3000 til 8000 medlemmer, og ifølge partiets egne undersøkelser er mange av de nye medlemmene folk som har meldt seg ut av Arbeiderpartiet. Hovedmålet i forslaget til ny strategi er at Rødt i 2025 «skal ha oppnådd et endret styrkeforhold mellom arbeid og kapital i favør av arbeiderklassen og at arbeidsfolks status, klassestolthet og solidaritet er styrket». Det lyder som et ekko av arbeiderbevegelsens mål. Rødt lanserer seg som et radikalt, folkelig grasrotparti, som ønsker å vokse i tillitsmannssjiktet i fagbevegelsen og «stolt vise fram våre sosialistiske prinsipper», som Moxnes deklamerte. Så langt har velgerne likt det de ser: Partiet begynner å venne seg til å ligge over sperregrensa for stortingsvalg på målinger, og det treffer særlig unge velgere. I høstens kommune- og fylkestingsvalg kan partiet få flere enn 200 representanter. Det vil gi sårt tiltrengt erfaring for en del relativt nye politikere. Et kamplystent Rødt, som proklamerer at det står opp for arbeidsfolk og plasserer seg midt i arbeiderbevegelsen, utgjør en utfordring for et Ap som sliter i tidligere kjerneområder.

Torsdag 12. desember 2019
• I dag går britene til et valg landets tabloider har døpt «brexmas elections» fordi spørsmålet om EU-medlemskap har en så sentral posisjon i en valgkamp rett oppunder jul. De britiske tabloidene er ellers omtrent akkurat så hardt vinklet...
Onsdag 11. desember 2019
• Sveriges regjering unngikk med nød og neppe en større krise denne uka, etter at Vänsterpartiet i går trakk mistillitsforslaget mot sosialdemokratenes arbeidsmarkeds­minister Eva Nordmark. Mis­tilliten ble fremmet sammen med Moderaterna,...
Tirsdag 10. desember 2019
• Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Vy Tog skal drifte Bergen-strekningene. For Vys del må det også være en lettelse at selskapet fortsatt får drifte en lengre togstrekning i Norge. Hadde selskapet tapt også dette anbudet,...
Mandag 9. desember 2019
• Regjeringens forslag til ny medie­lov, som ble lagt fram tirsdag, innebærer en ny radikalt ny organisering av mediestøtta: Sju fagfolk skal forvalte drøyt 430 millioner kroner uten innblanding fra verken politikere eller bransjen selv.
Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...