Fredag 10. mai 2019
Pulverisering

• Ordet ansvarspulverisering fikk for alvor gjennomslag i norsk offentlighet da 22. juli-kommisjonen i 2012 leverte sin rapport om hva som gikk galt da terroren rammet landet året før. Kommisjonen kritiserte blant annet nødetatene for manglende samhandling. For som vi vet: Dersom ansvaret er fordelt på mange, ligger det i praksis ikke hos noen. Jo flere aktører, jo vanskeligere kan det være å få noe gjennom. Kanskje er det akkurat dét som også har rammet norsk jernbane de siste årene. På Twitter på lørdag delte hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund og Klassekampen-spaltist Gro Lillebø svaret hun fikk fra Vy da hun etterspurte flere sovevogner. Hun reiser ofte mellom Trondheim og andre storbyer og var frustrert over at soveplassene så ofte er utsolgt.

• Svaret kan ta pusten fra de fleste av oss. Vy skriver: «Jernbane­direktoratet har det overordnede ansvaret for jernbanetilbudet. De bestiller togkapasitet hos Norske tog AS som igjen kjøper lokomotiv og vogner av togprodusenter. Togavganger bestiller Jernbane­direktoratet i dag hos Vy som deretter bestiller avgangstider hos Bane NOR og leier tog av Norske tog ... Vi leier i dag alle sovevognene Norske tog har». Det ender som en variant av lyspære-vitsen: Hvor mange selskaper trengs for å skaffe en sovevogn? Svaret er altså fem. Parodisk nok klarer de altså heller ikke å skaffe nok sovevogner til å dekke behovet, ettersom soveplassene så ofte er umulige å få fatt på. Samtidig er flystrekningene ­mellom norske storbyer blant de mest trafikkerte i Europa.

• Gro Lillebø ble intervjuet om saken i Aftenposten i helga. Hun sa: «Jeg lurer på hvor mye det koster å ha så mange selskaper involvert. Hvert selskap har direktører og mange ansatte. Det er trolig penger som kunne ha vært brukt på et enda bedre togtilbud». Slike fornuftige betraktninger savner vi fra dem som styrer tog­politikken. I stedet fortsetter de den oppsplittingen av norsk togdrift som jernbanereformen legger opp til. I framtida vil derfor flere selskaper, ikke færre, drifte det ­norske nettet.

Tirsdag 15. oktober 2019
• Finanspolitisk talsperson Henrik Asheim (H) har funnet en gruppe fattige som Høyre bryr seg om: Lavtlønte med høy formue som «ikke kan selge den ene veggen i leiligheten sin for å betale formuesskatt», som Asheim formulerer det til Dagens...
Mandag 14. oktober 2019
• På norsk kan «messe» bety både gudstjeneste og handelstilstelning. Regjeringen har aldri etterlatt et fnugg av tvil om hvordan den betrakter bokmessa i Frankfurt: ikke som et sted for tilbedelse av litteraturen, men som en svært så...
Lørdag 12. oktober 2019
• Debatten om Haddy Njies bok «Dagbok. 13. desember–13. februar» har på ny fått pressekorpset til å etterlyse en Vær varsom-plakat for sakprosa. Kommentator Jens Kihl i Bergens Tidende, NTBs nyhetssjef Sarah Sørheim og...
Fredag 11. oktober 2019
• Onsdag kveld startet Tyrkia en militær offensiv mot de kurdiske selvstyrte områdene i Nord-Syria. Tyrkias mål er å bekjempe de kurdiske styrkene i området, som har vært USAs allierte i kampene mot IS. Ryggraden i de kurdiske styrkene er...
Torsdag 10. oktober 2019
• Et ett år gammelt foredrag av professor Thomas Nordahl ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet har satt sinnene i kok i Skole-Norge. Foredraget ble holdt på en samling for skoleeiere i Hedmark og ligger ute på nettsida til...
Onsdag 9. oktober 2019
• De fleste som spiser ost, vet at selv om en skive her og der virker lite, tar det ikke lange tida før det bare er ei tynn fille igjen. Regjeringen beskriver sin avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) som årlige...
Tirsdag 8. oktober 2019
• Mange medier pustet lettet ut i går, da det ble klart at regjeringen øker potten for pressestøtte til 358 millioner kroner. Noe slikt har ikke skjedd på mange år, og derfor har støtta i realiteten blitt kuttet de siste seks årene, ettersom...
Mandag 7. oktober 2019
• Siden tirsdag i forrige uke har tusenvis av irakere, først og fremst unge menn, demonstrert i gatene i Bagdad og flere andre irakiske byer i sør. De protesterer mot arbeidsledighet, korrupsjon og dårlige offentlige tjenester. Svaret fra...
Lørdag 5. oktober 2019
• Den franske økonomen Thomas Piketty skriver i sin nye bok ­«Capital et idéologie» om hvordan ulikhet til alle tider har blitt rett­ferdiggjort og foreviget av eliten som har villet opprettholde sin økonomiske makt. Deres privilegerte...
Fredag 4. oktober 2019
• Storbritannias statsminister Boris Johnson har utformet et nytt, gjennomarbeidet forslag til utmeldingsavtale med EU som tar hensyn til Parlamentets innvendinger mot det såkalte irske «backstop». Denne klausulen gjorde at Storbritannia...