Fredag 10. mai 2019
Pulverisering

• Ordet ansvarspulverisering fikk for alvor gjennomslag i norsk offentlighet da 22. juli-kommisjonen i 2012 leverte sin rapport om hva som gikk galt da terroren rammet landet året før. Kommisjonen kritiserte blant annet nødetatene for manglende samhandling. For som vi vet: Dersom ansvaret er fordelt på mange, ligger det i praksis ikke hos noen. Jo flere aktører, jo vanskeligere kan det være å få noe gjennom. Kanskje er det akkurat dét som også har rammet norsk jernbane de siste årene. På Twitter på lørdag delte hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund og Klassekampen-spaltist Gro Lillebø svaret hun fikk fra Vy da hun etterspurte flere sovevogner. Hun reiser ofte mellom Trondheim og andre storbyer og var frustrert over at soveplassene så ofte er utsolgt.

• Svaret kan ta pusten fra de fleste av oss. Vy skriver: «Jernbane­direktoratet har det overordnede ansvaret for jernbanetilbudet. De bestiller togkapasitet hos Norske tog AS som igjen kjøper lokomotiv og vogner av togprodusenter. Togavganger bestiller Jernbane­direktoratet i dag hos Vy som deretter bestiller avgangstider hos Bane NOR og leier tog av Norske tog ... Vi leier i dag alle sovevognene Norske tog har». Det ender som en variant av lyspære-vitsen: Hvor mange selskaper trengs for å skaffe en sovevogn? Svaret er altså fem. Parodisk nok klarer de altså heller ikke å skaffe nok sovevogner til å dekke behovet, ettersom soveplassene så ofte er umulige å få fatt på. Samtidig er flystrekningene ­mellom norske storbyer blant de mest trafikkerte i Europa.

• Gro Lillebø ble intervjuet om saken i Aftenposten i helga. Hun sa: «Jeg lurer på hvor mye det koster å ha så mange selskaper involvert. Hvert selskap har direktører og mange ansatte. Det er trolig penger som kunne ha vært brukt på et enda bedre togtilbud». Slike fornuftige betraktninger savner vi fra dem som styrer tog­politikken. I stedet fortsetter de den oppsplittingen av norsk togdrift som jernbanereformen legger opp til. I framtida vil derfor flere selskaper, ikke færre, drifte det ­norske nettet.

Fredag 19. juli 2019
• Som Klassekampen omtaler i dagens avis offentliggjorde USA på onsdag at Tyrkia nå kastes ut av F-35-samarbeidet. Tyrkia skulle kjøpe inn over 100 amerikanskproduserte F-35-kampfly. Årsaken til utkastelsen er at tyrkerne står ved sitt...
Torsdag 18. juli 2019
• Historiefortelling har vært en viktig del av kulturen vår i alle tider, fra fortellinger rundt bålet til kinoenes blockbustere og fråtsing i strømmetjenestenes serier. Historier hjelper oss å huske fortida, forstå samtida og leve oss inn i...
Onsdag 17. juli 2019
• En klassisk myte om moderne kapitalistiske samfunn er at så lenge man er villig til å jobbe, vil man ha et bra liv. De som virkelig blir fattige er de som faller utenfor, som arbeidsløse og rusmisbrukere. I flere tiår etter andre...
Tirsdag 16. juli 2019
• «Natt og dag, vinter og sommer er den over meg – denne dragende hjemve etter havet», skrev Henrik Ibsen i «Fruen fra havet». Vi er mange som lengter etter havet, kanskje først og fremst nå om sommeren. Men det er ikke alltid like lett å få...
Mandag 15. juli 2019
• «Beware of what you’re walking into, because nothing good happens in the Strait of Hormuz». Advarselen kommer fra den pensjonerte amerikanske viseadmiralen Michael Franke til nyhetssida Vox. Han viser til at USA nå samler en koalisjon av...
Lørdag 13. juli 2019
• «Ikke en kvinne mindre!» Klassekampen skriver i dag om framveksten av en feministbevegelse på tvers av landegrenser og kontinenter med feminister fra Argentina, Spania og Polen som pådrivere. Bevegelsen protesterer mot kvinnedrap,...
Fredag 12. juli 2019
• Norge bærer også medansvar for situasjonen for migranter og flyktninger i Libya. Som Klassekampen skriver om i dagens avis, er Norges den femte største bilaterale giveren til EUs migrasjonsfond i Afrika, EUTF. De siste par årene har Norge...
Torsdag 11. juli 2019
• Det er to måneder til høstens lokalvalg, og flere av de store partiene begynner å få det travelt med å stable en solid valgkamp på beina. Det gjelder spesielt for Ap, Høyre og Frp, der sistnevnte ble målt til rekordlave 7,5 prosent hos TV...
Onsdag 10. juli 2019
• Det rødgrønne byrådet i Oslo har satt som mål å «styrke heltidskulturen i Oslo kommune og tilby flest mulig hele og faste stillinger». Målet rimer svært dårlig med en pågående rettslig konflikt, der ­kommunen vil nekte en kvinnelig...
Tirsdag 9. juli 2019
• Ikke siden 1995 har Kantar TNS målt lavere oppslutning for Frp. I en fersk måling for TV 2 får partiet en oppslutning på 7,5 prosent. Under halvpartene av velgerne som stemte Frp i 2017, ville gjort det samme om det var stortingsvalg nå.