Fredag 10. mai 2019
Pulverisering

• Ordet ansvarspulverisering fikk for alvor gjennomslag i norsk offentlighet da 22. juli-kommisjonen i 2012 leverte sin rapport om hva som gikk galt da terroren rammet landet året før. Kommisjonen kritiserte blant annet nødetatene for manglende samhandling. For som vi vet: Dersom ansvaret er fordelt på mange, ligger det i praksis ikke hos noen. Jo flere aktører, jo vanskeligere kan det være å få noe gjennom. Kanskje er det akkurat dét som også har rammet norsk jernbane de siste årene. På Twitter på lørdag delte hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund og Klassekampen-spaltist Gro Lillebø svaret hun fikk fra Vy da hun etterspurte flere sovevogner. Hun reiser ofte mellom Trondheim og andre storbyer og var frustrert over at soveplassene så ofte er utsolgt.

• Svaret kan ta pusten fra de fleste av oss. Vy skriver: «Jernbane­direktoratet har det overordnede ansvaret for jernbanetilbudet. De bestiller togkapasitet hos Norske tog AS som igjen kjøper lokomotiv og vogner av togprodusenter. Togavganger bestiller Jernbane­direktoratet i dag hos Vy som deretter bestiller avgangstider hos Bane NOR og leier tog av Norske tog ... Vi leier i dag alle sovevognene Norske tog har». Det ender som en variant av lyspære-vitsen: Hvor mange selskaper trengs for å skaffe en sovevogn? Svaret er altså fem. Parodisk nok klarer de altså heller ikke å skaffe nok sovevogner til å dekke behovet, ettersom soveplassene så ofte er umulige å få fatt på. Samtidig er flystrekningene ­mellom norske storbyer blant de mest trafikkerte i Europa.

• Gro Lillebø ble intervjuet om saken i Aftenposten i helga. Hun sa: «Jeg lurer på hvor mye det koster å ha så mange selskaper involvert. Hvert selskap har direktører og mange ansatte. Det er trolig penger som kunne ha vært brukt på et enda bedre togtilbud». Slike fornuftige betraktninger savner vi fra dem som styrer tog­politikken. I stedet fortsetter de den oppsplittingen av norsk togdrift som jernbanereformen legger opp til. I framtida vil derfor flere selskaper, ikke færre, drifte det ­norske nettet.

Lørdag 18. mai 2019
• 8. mai, på selveste frigjøringsdagen, delte regjeringen ut medaljer til 16 norske soldater «for å anerkjenne veteranenes innsats». Seks dager seinere, i revidert nasjonalbudsjett, ble det verken delt ut medaljer eller anerkjennelse. I...
Torsdag 16. mai 2019
Nei her vil vi vere. Vi vil ikkje rømetil andre stader, til tryggare kår– om da trygge kår finst no lenger på jorda.Her slo vi rot. Om så framande rårnå på vår mark – ho er likevel vår.Tapet vi leid vil vi bere...
Onsdag 15. mai 2019
• «Å protestere mot sentralisering er tidens melodi», skrev VG-kommentator Tone Sofie Aglen i går i et slags forsvar for helseforetaksmodellen. Anledningen var at bunadsgeriljaen i går inntok hovedstaden med krav om stans i nedleggelse av...
Tirsdag 14. mai 2019
• Britene befinner seg nå i den underlige situasjonen at de skal velge representanter til en union de skulle vært ute av for lenge siden. Den 29. mars skulle Storbritannia ha forlatt EU, men ettersom det britiske parlamentet kategorisk...
Mandag 13. mai 2019
• Forrige uke godkjente guvernøren i den amerikanske delstaten Georgia, Brian Kemp, den såkalte «hjerteslag-loven». Det hyggelige navnet til tross: Loven er et rått angrep på kvinners råderett over egen kropp. Loven sier at så snart et...
Lørdag 11. mai 2019
• «Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen – eller arbeiderbevegelsen, som Gerhardsen ville sagt.» Slik åpnet Rødt-leder Bjørnar Moxnes sin tale til partiets landsmøte i går. Fagbevegelsen-mantraet har han lånt fra Arbeiderpartiets...
Fredag 10. mai 2019
• Ordet ansvarspulverisering fikk for alvor gjennomslag i norsk offentlighet da 22. juli-kommisjonen i 2012 leverte sin rapport om hva som gikk galt da terroren rammet landet året før. Kommisjonen kritiserte blant annet nødetatene for...
Torsdag 9. mai 2019
• Siste nummer av avisa Le Monde Diplomatique, som kom som innstikk i Klassekampen forrige fredag, inneholder to gode artikler om etterforskningen av Donald Trump og hans påståtte samarbeid med Russland før presidentvalget i 2016. Avisa har...
Onsdag 8. mai 2019
• 8. mai står som den offisielle fridomsdagen, etter den tyske kapitulasjonen i 1945. I delar av Europa starta feiringa 7. mai, då kapitulasjonen var klar, og i Sovjetunionen og allierte land vart 9. mai sigersdagen. 8. mai har sidan vore...
Tirsdag 7. mai 2019
• SAS-streiken er over, og forutsigelig nok fylles mediene med fortellinger om hvor mye skade «mektige piloter», for å sitere Dagens Næringsliv, har voldt selskapet. Aksjeanalytiker i danske Sydbank Jacob Pedersen sier til nyhetsbyrået...