Torsdag 9. mai 2019
MÅ VÆRE SIKKER: – Dersom vi gir ut Eirin Gundersens dikt på nytt, er det selvfølgelig en forutsetning at vi er trygge på at det er fritt for kopiering. Men dette tilhører framtida, sier Kari Marstein, sjefredaktør i Gyldendal. Etter at planene om en samleutgave ble kunngjort, er det funnet flere ukrediterte lån i Gundersens bøker.
• Gyldendal får kritikk for håndtering av plagiatsaken • Har slått uheldig ut for de berørte, sier Oktober-sjef
Tier om plagiat
Etter at Gyldendal avsluttet sin gjennomgang av plagiatanklagene mot Eirin Gundersen, er det funnet flere eksempler på ukrediterte lån. Men forlaget vil ikke røpe hvem som er berørt.

Bøker

I starten av februar kunne Klassekampen melde at ­Gyldendal hadde trukket de tre diktsamlingene til Eirin Gundersen fra markedet. Årsaken var plagie­ring av flere samtidspoeter.

Bare noen uker seinere, den 27. februar, gikk Gyldendals sjefredaktør Kari Marstein ut i VG og konkluderte med at forlaget hadde fullført sin gjennomgang av forfatterens tre bøker.

Men etter det Klassekampen kjenner til, skal det ha blitt oppdaget flere eksempler på likheter med andre dikt etter at gjennomgangen var ferdig.

9. mars ble Gyldendal gjort oppmerksom på lån fra Pedro Carmona-Alvarez’ diktning. Han bekrefter overfor Klassekampen at han fikk en ­henvendelse fra Gyldendal om at de hadde funnet en ­setning som kom fra en av hans diktsamlinger.

– Etter det lette jeg litt selv og fant flere eksempler i de to første diktsamlingene ­hennes, sier han.

Opplevde du det som ­plagiat?

– Nei, med tanke på at jeg er en etablert poet, ser jeg nok på dette som et nikk, sier Carmona-Alvarez.

– Men slike saker oppleves forskjellig fra person til person. Jeg forstår godt at forfatterne i hennes generasjon, med færre bøker og mindre oppmerksomhet, opplever det som plagiat. Særlig der Gundersen i større grad har skrevet av.

Fakta

Plagiatsaken:

• 1. februar kunne Klassekampen melde at Gyldendal trakk de tre diktsamlingene til Eirin Gundersen fra markedet.

• Gyldendal ønsker ikke å oppgi hvilke forfattere og tekster som er plagiert.

• Klassekampen kjenner til at det er funnet ukrediterte lån fra dikt av Janne-Camilla Lyster, Kjersti Bjørkmo, Lina Undrum Mariussen, Mona Vetrhus, Eli Fossdal Vaage, Pedro Carmona-Alvarez og Sandra Lillebø.

Skuffet over Gyldendal

Minst tre av forfatterne som er plagierte av Gundersen, hører til på forlaget Oktober. I slutten av april mottok forlaget en e-post hvor det kom fram at det var blitt gjort funn av kopiering og likheter i 36 av Gundersens 178 dikt.

Totalt sett skal det dreie seg om 91 linjer i de tre bøkene poeten har utgitt. Verken plagierte forfattere eller konkrete dikt er nevnt.

Oktobers forlagssjef Ingeri Engelstad vil ikke si noe om dialogen hun har hatt med Kari Marstein, men hun synes det er skuffende at Gyldendal ikke har vært tydeligere på omfanget av plagieringen.

– Mange har uttalt seg om denne saken uten å ha god nok oversikt over hva den handler om. Det har gjort ­situasjonen vanskelig for de plagierte poetene.

Burde Gyldendal vist en større åpenhet?

– Ja. Håndteringen har slått uheldig ut for dem det er blitt gjort urett mot, sier hun.

Kari Marstein har stor forståelse for de berørte poetenes situasjon.

– Vi beklager på det dypeste det de har vært utsatt for. Samtidig har det vært av­gjørende for oss å ta vare på en forfatter i en svært utsatt situasjon, sier Marstein.

– Vi har forstått at de ­berørte forfatterne har hatt behov for en oversikt over omfanget av kopiering, noe de også har fått.

I NRK Kveldsnytt 27. februar uttalte Marstein at «vi har besluttet at vi skal utgi disse bøkene i ny versjon». Nå sier hun at Gyldendal «har som intensjon å utgi Gundersens dikt på nytt».

Er det mulig å få god nok oversikt over plagieringen til at dere kan gi ut en samle­utgave?

– Verken forfattere eller forleggere kan noen gang være 100 prosent sikre på at en tekst ikke inneholder for sterk påvirkning fra andre tekster. Det er troa på at man i siste instans klarer å balansere dette, som gjør at vi tross alt kan fortsette å utgi bøker.

Holdt på å ramle av stolen

Kjersti Bjørkmo er en av poetene som ble plagiert av ­Gundersen. Hun sier at hun holdt på å ramle av stolen da hun via NRK Kveldsnytt oppdaget at Gyldendal skulle ­relansere Gundersens bøker.

– Jeg tok det for gitt at Gyldendals gjennomgang skulle munne ut i noe konkret som også offentligheten ville bli informert om. I stedet så jeg Gundersens bøker bli relansert av forlaget på Kveldsnytt, i en ny og «vasket» versjon, mens mange spørsmål om gjennomgangen av bøkene fortsatt hang i lufta.

Bjørkmo sier at tida etter plagiatsaken ble kjent i mediene, har vært krevende for ­poetene som var berørt.

– Både fordi diskusjonene da fikk utfolde seg på reine følelsesmessige premisser både i presse og i sosiale medier, og fordi folk skapte seg sine egne ideer om hva dette egentlig handlet om, sier Bjørkmo, som bestrider Marsteins påstand om at Gyldendal har informert de berørte forfatterne om omfanget av plagieringen.

– Jeg har ikke hørt fra dem siden 27. februar, sier hun.

Gundersen var ikke tilgjengelig for kommentar i går.

thomase@klassekampen.no

Lørdag 20. juli 2019
Y-blokka i Regjeringskvartalet i Oslo rives i oktober, og for dem som ivrer etter bevaring, ser alt håp ut til å være ute. Men historien rommer flere eksempler på bygg som med nød og neppe har unngått bulldoserne.
Fredag 19. juli 2019
Amerikanske avis­redaksjoner er nesten halvert siden 2008, viser ny undersøkelse. Også Fædrelandsvennen har mistet 43 av 96 årsverk siden 2012, men sjefredaktøren er optimist.
Torsdag 18. juli 2019
Det nasjonale fotomuseet i Horten krever å bli inkludert i planleggingen av Fotografihuset i Oslo. – Det har vært marginalt med dialog, sier museums­direktør Ingrid Nilsson.
Onsdag 17. juli 2019
Oslo Høyre krever bademuligheter for å støtte det omstridte Fotografihuset på Sukkerbiten. Men leder av Fotografihuset mener området ikke er egnet for bading.
Tirsdag 16. juli 2019
SV lover omkamp om Fotografihuset på Sukkerbiten i byrådsforhandlingene etter valget. – Vi vil jobbe hardt for at området omreguleres, sier ordfører Marianne Borgen (SV) i Oslo.
Mandag 15. juli 2019
Ledelsen for det planlagte Fotografi­huset i Oslo har hevdet at et samlet fotomiljø står bak prosjektet. Det avviser flere i miljøet. – Vi kan ikke stille oss bak noe vi ikke vet hva er, sier Morten ­Andenæs i Fotogalleriet.
Lørdag 13. juli 2019
Tidligere Folk er folk-medarbeider Tormod Fjeld Lie går hardt ut mot redaktør Bjønnulv Evenrud. – Det er stygt at romfolk blir ansiktet for redaktørens politiske syn, sier han.
Fredag 12. juli 2019
Havnetomta Sukkerbiten i Oslo skal få et nytt fotografihus. Men ikke alle er like begeistret. – Det vil gjøre området til en enda større turistmaskin, mener aksjonsgruppas leder.
Torsdag 11. juli 2019
Som del av redaktørens ytrings­frihetsprosjekt, inviterer bladet Folk er folk høyreradikale stemmer og siterer en holocaustfornekter. – Tragisk for magasinet, sier Rune Berglund Steen fra Antirasistisk ­Senter.
Onsdag 10. juli 2019
Det er stor overvekt av kvinner ved ­journalist-utdanningene, men Oslomet vil ikke ta grep. De mener mangelen på minoriteter er et større problem.