Onsdag 8. mai 2019
8. mai

• 8. mai står som den offisielle fridomsdagen, etter den tyske kapitulasjonen i 1945. I delar av Europa starta feiringa 7. mai, då kapitulasjonen var klar, og i Sovjetunionen og allierte land vart 9. mai sigersdagen. 8. mai har sidan vore ein merkedag for kampen for nasjonal fridom, til minne om den sivile og militære motstanden som gjorde det mogleg å nedkjempe nazismen og for å heidre dei mange som ofra livet i striden. Men i nyare tid har markeringane av 8. mai fått ein bitter bismak.

• Historia om frigjeringa av landet har komme i skuggen av propagandaprega forestillingar for å hylle norsk utanrikspolitikk og Nato-samarbeidet. Dette utvikla seg i Jens Stoltenbergs regjeringstid og blir med glød ført vidare av høgrestyret. No heiter 8. mai «Frigjørings- og veterandagen», og i dag «hedrer vi alle veteraner, og veteranfamilier, fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner», som Forsvaret skriv. Det betyr at deltaking i til dels svært kontroversielle internasjonale oppdrag i praksis blir overordna krigsinnsatsen som førte fram til frigjeringa i 1945. Det ser vi tydeleg demonstrert i år, då feiringa i Oslo blir prega av utstilling for 20-årsjubileet for «Operation Allied Force», Natos bombekrig mot Serbia under Kosovo-krigen våren 1999. Dette var første gongen Nato førte krig utan FN-mandat, og Norge tok del med F 16-fly og mannskap på nesten 200.

• I staden burde 8. mai vore ein dag for å rette opp gamal urett frå etterkrigstida, ved å tildele dekorasjonar til motstandsfolk som aldri fekk heider som fortent. Det er symptomatisk at den einaste motstandsmannen som får krans i Oslo 8. mai, er Max Manus. Forsvarsdepartementet leia av Høgre har forsømt eit historisk høve til å bringe betre balanse. Eit stort historikarprosjekt for å vurdere dekorasjonar vart skrinlagt utan ein einaste medalje, med grunngjeving som historiefagleg er sterkt omstridd. Det bør vera ei æressak for ei anna regjering å gjera om dette ved høve. Grunnlaget er lagt gjennom eit breitt folkeleg engasjement for å kartlegge kandidatar.

Lørdag 18. mai 2019
• 8. mai, på selveste frigjøringsdagen, delte regjeringen ut medaljer til 16 norske soldater «for å anerkjenne veteranenes innsats». Seks dager seinere, i revidert nasjonalbudsjett, ble det verken delt ut medaljer eller anerkjennelse. I...
Torsdag 16. mai 2019
Nei her vil vi vere. Vi vil ikkje rømetil andre stader, til tryggare kår– om da trygge kår finst no lenger på jorda.Her slo vi rot. Om så framande rårnå på vår mark – ho er likevel vår.Tapet vi leid vil vi bere...
Onsdag 15. mai 2019
• «Å protestere mot sentralisering er tidens melodi», skrev VG-kommentator Tone Sofie Aglen i går i et slags forsvar for helseforetaksmodellen. Anledningen var at bunadsgeriljaen i går inntok hovedstaden med krav om stans i nedleggelse av...
Tirsdag 14. mai 2019
• Britene befinner seg nå i den underlige situasjonen at de skal velge representanter til en union de skulle vært ute av for lenge siden. Den 29. mars skulle Storbritannia ha forlatt EU, men ettersom det britiske parlamentet kategorisk...
Mandag 13. mai 2019
• Forrige uke godkjente guvernøren i den amerikanske delstaten Georgia, Brian Kemp, den såkalte «hjerteslag-loven». Det hyggelige navnet til tross: Loven er et rått angrep på kvinners råderett over egen kropp. Loven sier at så snart et...
Lørdag 11. mai 2019
• «Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen – eller arbeiderbevegelsen, som Gerhardsen ville sagt.» Slik åpnet Rødt-leder Bjørnar Moxnes sin tale til partiets landsmøte i går. Fagbevegelsen-mantraet har han lånt fra Arbeiderpartiets...
Fredag 10. mai 2019
• Ordet ansvarspulverisering fikk for alvor gjennomslag i norsk offentlighet da 22. juli-kommisjonen i 2012 leverte sin rapport om hva som gikk galt da terroren rammet landet året før. Kommisjonen kritiserte blant annet nødetatene for...
Torsdag 9. mai 2019
• Siste nummer av avisa Le Monde Diplomatique, som kom som innstikk i Klassekampen forrige fredag, inneholder to gode artikler om etterforskningen av Donald Trump og hans påståtte samarbeid med Russland før presidentvalget i 2016. Avisa har...
Onsdag 8. mai 2019
• 8. mai står som den offisielle fridomsdagen, etter den tyske kapitulasjonen i 1945. I delar av Europa starta feiringa 7. mai, då kapitulasjonen var klar, og i Sovjetunionen og allierte land vart 9. mai sigersdagen. 8. mai har sidan vore...
Tirsdag 7. mai 2019
• SAS-streiken er over, og forutsigelig nok fylles mediene med fortellinger om hvor mye skade «mektige piloter», for å sitere Dagens Næringsliv, har voldt selskapet. Aksjeanalytiker i danske Sydbank Jacob Pedersen sier til nyhetsbyrået...