Onsdag 8. mai 2019
8. mai

• 8. mai står som den offisielle fridomsdagen, etter den tyske kapitulasjonen i 1945. I delar av Europa starta feiringa 7. mai, då kapitulasjonen var klar, og i Sovjetunionen og allierte land vart 9. mai sigersdagen. 8. mai har sidan vore ein merkedag for kampen for nasjonal fridom, til minne om den sivile og militære motstanden som gjorde det mogleg å nedkjempe nazismen og for å heidre dei mange som ofra livet i striden. Men i nyare tid har markeringane av 8. mai fått ein bitter bismak.

• Historia om frigjeringa av landet har komme i skuggen av propagandaprega forestillingar for å hylle norsk utanrikspolitikk og Nato-samarbeidet. Dette utvikla seg i Jens Stoltenbergs regjeringstid og blir med glød ført vidare av høgrestyret. No heiter 8. mai «Frigjørings- og veterandagen», og i dag «hedrer vi alle veteraner, og veteranfamilier, fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner», som Forsvaret skriv. Det betyr at deltaking i til dels svært kontroversielle internasjonale oppdrag i praksis blir overordna krigsinnsatsen som førte fram til frigjeringa i 1945. Det ser vi tydeleg demonstrert i år, då feiringa i Oslo blir prega av utstilling for 20-årsjubileet for «Operation Allied Force», Natos bombekrig mot Serbia under Kosovo-krigen våren 1999. Dette var første gongen Nato førte krig utan FN-mandat, og Norge tok del med F 16-fly og mannskap på nesten 200.

• I staden burde 8. mai vore ein dag for å rette opp gamal urett frå etterkrigstida, ved å tildele dekorasjonar til motstandsfolk som aldri fekk heider som fortent. Det er symptomatisk at den einaste motstandsmannen som får krans i Oslo 8. mai, er Max Manus. Forsvarsdepartementet leia av Høgre har forsømt eit historisk høve til å bringe betre balanse. Eit stort historikarprosjekt for å vurdere dekorasjonar vart skrinlagt utan ein einaste medalje, med grunngjeving som historiefagleg er sterkt omstridd. Det bør vera ei æressak for ei anna regjering å gjera om dette ved høve. Grunnlaget er lagt gjennom eit breitt folkeleg engasjement for å kartlegge kandidatar.

Fredag 18. oktober 2019
• «Vi har en flott ny avtale som tar tilbake kontrollen – nå må Parlamentet få unnagjort brexit lørdag, så vi kan komme videre med andre prioriteringer, som levekostnader, helsevesenet, voldskriminalitet og miljøet.» Det var meldingen som...
Torsdag 17. oktober 2019
• Fellesforbundet vedtok på slutten av sitt seks dager lange landsmøte å utrede alternativer til EØS-avtalen. Forslaget som ble vedtatt var fremmet av forbundets representantskap i et forsøk på å stilne EØS-motstanderne og hindre et...
Onsdag 16. oktober 2019
• Fellesforbundets landsmøte, som avsluttes på Folkets Hus i Oslo i dag, har vært en oppvisning av styrken norsk fagbevegelse representerer. 500 delegater har vært samlet i fem dager til intense politiske og faglige diskusjoner – ofte til...
Tirsdag 15. oktober 2019
• Finanspolitisk talsperson Henrik Asheim (H) har funnet en gruppe fattige som Høyre bryr seg om: Lavtlønte med høy formue som «ikke kan selge den ene veggen i leiligheten sin for å betale formuesskatt», som Asheim formulerer det til Dagens...
Mandag 14. oktober 2019
• På norsk kan «messe» bety både gudstjeneste og handelstilstelning. Regjeringen har aldri etterlatt et fnugg av tvil om hvordan den betrakter bokmessa i Frankfurt: ikke som et sted for tilbedelse av litteraturen, men som en svært så...
Lørdag 12. oktober 2019
• Debatten om Haddy Njies bok «Dagbok. 13. desember–13. februar» har på ny fått pressekorpset til å etterlyse en Vær varsom-plakat for sakprosa. Kommentator Jens Kihl i Bergens Tidende, NTBs nyhetssjef Sarah Sørheim og...
Fredag 11. oktober 2019
• Onsdag kveld startet Tyrkia en militær offensiv mot de kurdiske selvstyrte områdene i Nord-Syria. Tyrkias mål er å bekjempe de kurdiske styrkene i området, som har vært USAs allierte i kampene mot IS. Ryggraden i de kurdiske styrkene er...
Torsdag 10. oktober 2019
• Et ett år gammelt foredrag av professor Thomas Nordahl ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet har satt sinnene i kok i Skole-Norge. Foredraget ble holdt på en samling for skoleeiere i Hedmark og ligger ute på nettsida til...
Onsdag 9. oktober 2019
• De fleste som spiser ost, vet at selv om en skive her og der virker lite, tar det ikke lange tida før det bare er ei tynn fille igjen. Regjeringen beskriver sin avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) som årlige...
Tirsdag 8. oktober 2019
• Mange medier pustet lettet ut i går, da det ble klart at regjeringen øker potten for pressestøtte til 358 millioner kroner. Noe slikt har ikke skjedd på mange år, og derfor har støtta i realiteten blitt kuttet de siste seks årene, ettersom...