Mandag 6. mai 2019
Nord og ned

• For litt over tre år siden ble Høgskolen i Nord-Trøndelag slått sammen med Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland. Det nye, sammenslåtte universitetet fikk navnet Nord. Da styreleder ved Høgskolen i Nord-Trøndelag Bjørg Tørresdal ble spurt om det kunne føre til færre campuser, hvor særlig Namsos var i faresonen, svarte hun slik til Namdalsavisa: «Jeg mener en slik frykt er ubegrunnet. Jeg vil heller si at dette styrker Namsos, fordi vi blir universitet.» I dag sitter vi med fasiten: Styret for Nord Universitet har foreslått en dramatisk reduksjon i antall studiesteder. Tilbudet i Nesna og Sandnessjøen legges ned, mens Namsos og Stokmarknes svekkes. Det har ført til sterke protester lokalt, men saken viser også problemene med nasjonal styring av høyere utdanning.

• Distriktshøgskolene spiller en viktig rolle for å bygge kompetanse og rekruttere fagarbeidere i regionene. I Namsos har flere trukket fram samarbeidet mellom sykehuset og sykepleierutdanningen, som skaper forskningsmiljøer og søkere til stillinger. Slike hensyn veier likevel ikke tungt nok for universitetsstyret, som begrunner nedleggelsene med at styret ønsker å heve nivået på forskningen. Overgangen fra høgskole til universitet gjør at institusjonene for høyere utdanning må bruke kreftene på doktorgradsprogrammer og akademisk forskning. På den måten flyttes pengene fra grunnutdanning av blant andre sykepleiere, lærere, bibliotekarer og ingeniører over på høyeregradsstudier. I iveren etter å bli universitet kan det se ut som de sentraliserte institusjonene glemmer hva som er primæroppgaven.

• Det er dessuten problematisk hvis nedleggelse av studiesteder blir et spørsmål for universitets­styrene alene. De havner raskt i krysspress mellom Nokut-krav og bevilgningskutt, som bare gir et svar: sentralisering. I stedet må politikerne på banen slik at vi kan få det utdanningstilbudet hele landet trenger, der det trengs. Dette er politiske spørsmål. Til kommende runder er det også verdt å merke seg at sammenslåinger fører til nedleggelser og sentralisering, tross forsikringer om det motsatte.

Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...
Torsdag 28. november 2019
• I dag er det 25 år siden flertallet i Norge sa nei til EU. Folket viste seg å være både klokere og mer framsynt enn den politiske og økonomiske eliten. Hvis det hadde blitt et ja-flertall i 1994, ville Norge sannsynligvis ha fått euro som...
Onsdag 27. november 2019
• Rødts mistillitsforslag mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fått Arbeiderpartiet til å trekke Stalin-kortet. «At Rødt velger å håndtere denne saken som en Moskvaprosess, får være deres sak. Vi som lever i et parlamentarisk...
Tirsdag 26. november 2019
• «Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.» Slik står det i Folketrygdloven, og det ser tilforlatelig nok ut: Blir du syk eller...
Mandag 25. november 2019
• Den britiske kommentatoren Kenan Malik analyserte i en interessant søndagskommentar i The Guardian det politiske debattklimaet i Storbritannia. Malik har sett en TV-debatt fra 1975 mellom sosialdemokratene Tony Benn og Roy Jenkins, hvor de...
Lørdag 23. november 2019
• «Politiet nekter oss å brenne Koranen. Derfor kaster vi den i avfallsdunken til Kristiansand kommune», sa Arne Tumyr i Stopp islamiseringen av Norge (Sian) under en demonstrasjon på Torvet i Kristiansand lørdag. Til tross for politiets...