Mandag 6. mai 2019
Nord og ned

• For litt over tre år siden ble Høgskolen i Nord-Trøndelag slått sammen med Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland. Det nye, sammenslåtte universitetet fikk navnet Nord. Da styreleder ved Høgskolen i Nord-Trøndelag Bjørg Tørresdal ble spurt om det kunne føre til færre campuser, hvor særlig Namsos var i faresonen, svarte hun slik til Namdalsavisa: «Jeg mener en slik frykt er ubegrunnet. Jeg vil heller si at dette styrker Namsos, fordi vi blir universitet.» I dag sitter vi med fasiten: Styret for Nord Universitet har foreslått en dramatisk reduksjon i antall studiesteder. Tilbudet i Nesna og Sandnessjøen legges ned, mens Namsos og Stokmarknes svekkes. Det har ført til sterke protester lokalt, men saken viser også problemene med nasjonal styring av høyere utdanning.

• Distriktshøgskolene spiller en viktig rolle for å bygge kompetanse og rekruttere fagarbeidere i regionene. I Namsos har flere trukket fram samarbeidet mellom sykehuset og sykepleierutdanningen, som skaper forskningsmiljøer og søkere til stillinger. Slike hensyn veier likevel ikke tungt nok for universitetsstyret, som begrunner nedleggelsene med at styret ønsker å heve nivået på forskningen. Overgangen fra høgskole til universitet gjør at institusjonene for høyere utdanning må bruke kreftene på doktorgradsprogrammer og akademisk forskning. På den måten flyttes pengene fra grunnutdanning av blant andre sykepleiere, lærere, bibliotekarer og ingeniører over på høyeregradsstudier. I iveren etter å bli universitet kan det se ut som de sentraliserte institusjonene glemmer hva som er primæroppgaven.

• Det er dessuten problematisk hvis nedleggelse av studiesteder blir et spørsmål for universitets­styrene alene. De havner raskt i krysspress mellom Nokut-krav og bevilgningskutt, som bare gir et svar: sentralisering. I stedet må politikerne på banen slik at vi kan få det utdanningstilbudet hele landet trenger, der det trengs. Dette er politiske spørsmål. Til kommende runder er det også verdt å merke seg at sammenslåinger fører til nedleggelser og sentralisering, tross forsikringer om det motsatte.

Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...
Lørdag 10. august 2019
• «Det skjer en stor omstilling av offentlig sektor i Norge, som er uopprettelig, selv med en regjering av en annen politisk farge. Tannkremen er ute av tuben for godt. Dette tror jeg får store konsekvenser både for tilliten til offentlig...
Fredag 9. august 2019
• I fjor på denne tida slet norske bønder med en ekstrem tørkesommer, som ga dårlige avlinger og for lite mat til dyra. Tørka ble knyttet til global oppvarming, og mange fryktet at ekstremt vær ville bli den nye normalen. FNs klimapanel...